Anda di halaman 1dari 2

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Set Induksi (5 minit)

1. Murid bersoal jawab dengan murid tentang sesuatu cerita yang pernah dibaca, didengar atau ditonton.

1.Guru mengarahkan seorang murid mencantumkan perkataan untuk membina ayat yang bermakna. 2. Murid membaca ayat yang dibina secara kelas Pak Senik Insaf. Nilai: Baik hati, keberanian. Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal & Intrapersonal

Langkah 1 (10 minit)

1. Bercerita tentang isi utama yang ingin disampaikan dalam cerita dan perkara yang menyentuh perasaan.

1. Guru dan murid bercerita tentang isi utama yang ingin disampaikan dalam cerita dan perkara yang menyentuh perasaan.

Bahan Bantu Mengajar: Buku Teks m/s.133- 135

Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal & Intrapersonal

Nilai: Berani mencuba untuk bercerita tentang petikan dan bercerita tentang pengalaman sedia ada mereka

Langkah 2 (10 minit)

1. Menyampaikan cerita Pak Senik Insaf secara lakonan.

1) Guru meminta beberapa orang murid untuk menyampaikan cerita Pak Senik Insaf secara lakonan. 2. Guru menjelaskan beberapa isi penting.

Bahan Bantu Mengajar: -Buku Teks m/s.133- 135 -Carta Nilai: - Keberanian

Tatabahasa: - Kata adjektif - Antonim

Kemahiran Berfikir: Membuat analogi

1.Berbincang tentang kata adjektif dan kata lawan ( Antonim ) berdasarkan cerita yang dibaca.

1. Guru dan murid berbincang tentang kata adjektif dan kata lawan ( Antonim ) yang terdapat dalam cerita. 2. Murid mencatat kata adjektif dan kata lawannya berdasarkan cerita dalam kumpulan. 3. Murid membentang hasil

Bahan Bantu Mengajar: -Buku Teks m/s 133 135 - kad perkataan - Carta

Nilai: Baik Hati

Tatabahasa : Kata adjektif

Langkah 3

perbincangan kumpulan di

(10 minit)

hadapan kelas. Kemahiran Berfikir: Membuat analogi

Lembaran kerja

langkah 4 (15 minit)

1.

Mengemukan urutan

1. Guru berbincang tentang urutan cerita.

ABM: Buku teks m/s 133-135

cerita mengikut cerita yang dibaca.

2. Guru meminta murid-murid menyusun urutan cerita yang betul secara bertulis.

Lembaran Kerja

KBT : Membuat analogi.

3. Guru membimbing murid yang lemah untuk menyiapkan latihan agar tidak ketinggalan. Kecerdasan pelbagai: - verbal linguistik

langkah 5 (5 minit)

Penutup (kognitif) 1. Rumusan

1. Guru merumuskan secara keseluruhan isi pelajaran yang di sampaikan pada hari ini.

Kecerdasan pelbagai: - Intrapersonal - Interpersonal

2. Guru bertanya kembali kepada murid untuk menguji kefahaman 2. Penilaian murid-murid terhadap isi pelajaran yang disampaikan pada hari ini.