Anda di halaman 1dari 19

LAPORAN PRESTASI KPI UPSR DALAM AR1 SK BATU LUKING KANOWIT

oleh (GURU BESAR: EN.SIMON KUEK NOKEP)


Tarikh: ____________ Tempat:_____________

RETRO PRESTASI UPSR SEKOLAH

PENCAPAIAN (TAHUN) PERKARA 2012 2008 9 8 2.68 BIL. % 0 0 2009 12 12 2.66 0 0 2010 5 5 2.64 0 0 2011 SASAR CALON DAFTAR CALON AMBIL GPS SEMUA A MENGUASAI (ABC) 8 8 2.06 0 0 75 % 5 2.10 1 1 CAPAI 60.0% 3 2.68 0 0

SASARAN 2013 66.70%

BIL.
%

5
63.0

8
66.70

4
66.70

5
71.40

4
75.0

3
60.0

PRESTASI SEKOLAH DALAM AR1 (UJIAN MAC 2013)


JUMLAH CALON DAFTAR UPSR 2013 PERKARA GPS SEMUA A MENGUASAI (ABC) BIL UPSR 2012 2.68 0 = 6 ORANG

TOV
2.68 0

OTI-1
-05 0

AR1
3.26 0

OTI-2

AR2

OTI-3

AR3

ETR

%
BIL %

0
3 60

0
33.3 33.3

0
+1 +5

0
2 33.3

DATA NEAR MISS (CEMERLANG & MENGUASAI) AR1


PERKARA CALON AMBIL AR1 CEMERLANG (SEMUA A) NEAR MISS CEMERLANG JUMLAH

(i)
BIL. % 6 0 0 CALON AMBIL AR1 LULUS (A HINGGA C) (i) BIL. %

(ii)
0 0 NEAR MISS MENGUASAI (ii)

(i) + (ii)
0 0 JUMLAH (i) + (ii)

PERKARA

6
100%

2
33.3%

1
16.67%

2
33.30%

KLIK SINI UNTUK PAUTAN KE DATA NMC

PENCAPAIAN KUALITI MP DALAM AR1


% GRED A % LULUS (ABCD) GPMP

MP
TOV OTI1 AR1

BEZ A
(AR-OTI)

ETR

TOV

OTI1

AR1

BEZ A
(AR-OTI)

ETR

TOV

OTI1

AR1

BEZ A
(AR-OTI)

ETR

BM(K) BM(P) MAT SNS BI BCP BCT

0 0 0 0 0

16.7 16.7 33.3 33.3 16.7

1 0 0 1 0

0 -16.7 -33.3 -16.7 -16.7

66.7 50.1 83.3 83.3 66.7

50.0 33.3 50.0 33.3 50.0

+0.50 +0.50 +0.50 +0.50 +0.50

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

0 +16.7 0 +16.7 0

83.3 66.7 83.3 83.3 66.7

2.80 3.00 2.00 2.40 3.20

-0.10 -0.10 -0.05 -0.05 -0.05

3.26 4.60 4.20 3.60 4.20

+0.58 +1.00 +2.2 +1.2 +1.00

2.58 2.90 1.90 2.35 3.25

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : BM(K)


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR
CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BIL. CAL AMB

A BIL 1 0 1 1 1 % 20.0 16.7 16.7 16.7 16.7 BIL 1 2 2 1 2

B % 20.0 33.3 33.3 -16.7 33.3 BIL 1 1 1 1 1

C % 20.0 16.7 16.7 16.7 16.7 BIL 3 3 4 3 4

ABC % 60.0 50.0 66.7 50.0 66.7 BIL 2 1 -1 3 -1

D % 40.0 16.7 16.7 50.0 16.7 BIL 0 1 1 0 1

E % 0 1 16.7 0 16.7

TH

GP MP

5 6 6 6 6

0 16.7 0 0 0

2.80 3.20 3.40 3.60 3.40

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : BM(P)


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR
CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BIL. CAL AMB

A BIL 0 0 1 0 1 % 0 0 16.7 0 16.7 BIL 2 1 2 0 2

B % 40.0 16.7 33.3 33.3 33.3 BIL 1 1 1 3 1

C % 20.0 16.7 16.7 50.0 16.7 BIL 3 2 4 3 4

ABC % 60.0 33.3 66.7 50.0 66.7 BIL 2 2 -1 1 -1

D % 40.0 33.3 16.7 16.7 16.7 BIL 0 2 1 2 1

E % 0 33.3 16.7 33.3 16.7

TH

GP MP

5 6 6 6 6

0 0 0 0 0

3.00 4.60 3.40 4.60 3.40

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : BI


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR
CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BIL. CAL AMB

A BIL 0 0 1 0 1 % 0 0 16.7 0 16.7 BIL 1 1 1 1 1

B % 20.0 16.7 16.7 16.7 16.7 BIL 2 2 3 2 3

C % 40.0 33.3 50.0 33.3 50.0 BIL 3 3 5 3 5

ABC % 60.0 50.0 83.3 50.0 83.3 BIL 2 2 -1 1 -1

D % 40.0 33.3 16.7 16.7 16.7 BIL 0 1 0 2 0

E % 0 16.7 0 33.3 0

TH

GP MP

5 6 6 6 6

0 0 0 0 0

3.20 4.20 3.00 4.20 3.00

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : MT


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR
CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BIL. CAL AMB

A BIL 0 0 1 1 1 % 0 0 16.7 16.7 16.7 BIL 3 2 2 1 2

B % 60 33.3 33.3 16.7 33.3 BIL 2 1 2 1 2

C % 40 16.7 33.3 16.7 33.3 BIL 5 3 5 3 5

ABC % 100 50.0 83.3 50.0 83.3 BIL 0 2 1 3 1

D % 0 33.3 16.7 50.0 16.7 BIL 0 1 0 0 0

E % 0 16.7 0 0 0

TH

GP MP

5 6 6 6 6

0 0 0 0 0

2.40 4.00 3.00 3.60 3.00

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : SNS


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR
CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BIL. CAL AMB

A BIL 0 0 1 1 1 % 0 0 16.7 16.7 16.7 BIL 3 2 2 1 2

B % 60 33.3 33.3 16.7 33.3 BIL 2 0 2 1 2

C % 40 0 33.3 16.7 33.3 BIL 5 2 5 3 5

ABC % 100 33.3 83.3 50.0 83.3 BIL 0 3 1 3 1

D % 0 50.0 16.7 50.0 16.7 BIL 0 1 0 0 0

E % 0 16.7 0 0 0

TH

GP MP

5 6 6 6 6

0 0 0 0 0

2.40 4.60 3.00 3.60 3.00

ANALISIS KEPUTUSAN UPT (MAC) TAHUN 6 2013

60
50 % PENCAPAIAN 40 30 20 10 0 BM(K) BM(P) BI MT SNS

SUBJEK KOMPONEN

ANALISIS ITEM
Semua Guru Besar dimohon untuk menyediakan analisis item bagi setiap mata pelajaran. Contoh analisis item bagi Matematik Kertas 1 dan Kertas 2 diberikan dalam slaid berikutnya.

MATEMATIK K1 (N=367)- KERTAS OBJEKTIF (PMR)


73.02 74.93 75.20 64.58 80.00 70.00 60.00 50.00 37.87 40.00 27.79 30.00 20.00 10.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 WN-Place value 2 Fraction-Find value > than 3 Decimals 4 Integers Number patterns & 5 sequence Number patterns & 6 sequence 7 Percentage 8 Percentage 9 Line & angles 10 Fraction KU KU BOS BOS KU KU BOS BOS KU BOS 11 Algeb. Express-simplify 12 Integer-Algeb express Algeb. Express-simplify 13 (Expansion) Number patterns & 14 sequence 15 Basic measu-time 16 Basic measu-Mass 17 Basic measu-Mass 18 Basic measu-Length 19 Line & angles 20 Polygons-angl duadr KU BOS 21 Polygons-angl triang 22 Perimeter & area 23 Perimeter & area Solid geometry-Net of 24 prism Solid geometry-area 25 cuboid 26 Linear equat invol fraction 27 Ratio rates & proportions 28 Ratio rates & proportions 29 Pythagoas theorem 30 Coordinates BOS BOS KU KU BOS BOS BOS BOS KU KU 31 Coordinates Tranasformation32 reflection 33 Circles-area 34 Circles-length of arc 35 Circles-perimeter 36 Loci-2D 37 Statistics-Pictograph Statistics-Frequency 38 table 39 statistics-Bar graph Transformation40 translation

62.94 63.76

72.21

46.87 53.68 59.95 61.04

54.50 60.22

59.40

59.67

62.13

57.22

50.41 52.04 46.05

50.68 47.68

44.96 42.78 38.15

49.05

44.69

41.14

38.15

31.06

33.79

20.71

23.43 27.25

40.33

BOS
KU BOS BOS KU BOS KU BOS

42.51 43.60
BOS
KU BOS BOS BOS KU KU BOS BOS KU

56.68

BM KERTAS 2 (PMR)
60.00 53.20 50.00 42.40 40.00 % Murid skor cemerlang % murid skor sederhana 46.00 % murid skor baik % murid skor lemah

% PENCAPAIAN

38.80
34.40

30.00

28.24 25.60 20.80

20.00 12.16 10.00 2.00 0.00 A: Ringkasan B:Pemahaman Teks Respon terhad Respon terbuka Komsas 1.96 9.20 5.10 14.00

13.33

KOMPONEN

BM KERTAS 1 (UPSR)

% PENCAPAIAN

KOMPONEN

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : KERTAS:
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN DI BAWAH 25% ANTARA 25 50%

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


NAMA PANITIA: BM,BI,MT & SNS

KELOMPOK MURID

Nama Program/ Aktiviti

SINOPSIS PROGRAM

Bil. Murid terlibat

Tarikh / Tempoh Laksana

CEMERLANG Kelas Intensif & POTENSI UPSR 2013 CEMERLANG

Teknik Menjawab Soalan dan tips-tips memperoleh Keputusan cemerlangan

Mei-Ogos 2013

SEDERHANA

Kelas Intensif UPSR 2013 Pemulihan Khas

Teknik Mencapai Keputusan Kecemerlangan

Mac-Ogos 2013

LEMAH

Celik Huruf dan Celik angka

Jan- Nov 2013

DAPATAN DAN ISU PENCERAPAN PdP GURU YANG MENGAJAR TAHUN 6 2013
Sila senaraikan dapatan dan isu-isu utama berkaitan dengan Dapatan dan isu tentang pencerapan PdP guru mata pelajaran BIL. DAPATAN DAN ISU TINDAKAN

1.

Minat murid terhadap PdP adalah kurang, contohnya, ada murid yang selalu tidak menyiapkan kerja rumah, ada murid yang selalu ponteng sekolah.

Murid diberi ceramah motivasi setiap perhimpunan dan di akhir sesi PdP setiap hari. Selain itu Program Permuafakatan bersama Ibu-bapa dan gotong royong dengan ibu bapa menceriakan kelas agar dapat menarik minat murid berada di dalam kelas.
Guru terpaksa berusaha sendiri membuat BBB untuk keberkesanan PdP.

2.

Penggunaan BBB adalah sangat terhad semasa PdP. BBB yang dibekalkan oleh KPM kebanyakannya rosak.

SEKIAN TERIMA KASIH