Anda di halaman 1dari 15

ISL 6

LOH YI SHU PRAMELA TAN CHUN POH TIEU JUE KAI

Contoh Rancangan Kerja Mingguan

Contoh Rancangan Kerja Harian

TUJUAN RPM DAN RPH

1. Tujuan RP Mingguan
Sebagai panduan bagi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam seminggu Untuk mencegah berlakunya pemesongan topik dalam sesuatu pengajaran demi mencapai matlamat mata pelajaran tertentu.

Memastikan susunan topik-topik dlm seminggu agar teratur mengikut perkembangan dan kebolehan murid-murid.

Memudahkan guru pengganti menggambil alih tugas guru yang sebelumnya tanpa terabateraba untuk meneruskan pengajaran.

2. Tujuan RPH
Tujuan RPH
TERHADAP

Guru Pelatih

Guru Biasa

Guru Berpengala man

A. Guru Pelatih
1. Menentukan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran tercapai 2. Meningkatkan keyakinan diri guru sebelum mula mengajar

3. Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa yg diperuntukkan.

4. Menentukan strategi atau aktiviti yang terbaik bagi menyampaikan isi pelajaran yg bersesuaian dgn murid

5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersusun dan bersistem.

6. Merancang penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai

7. Membantu guru membuat refleksi selepas sesi pengajaran dijalankan

8. Merancang aktiviti untuk penutup dan penilaian PDP.

B. Guru Biasa
1. Menentukan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran
3. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi yang lebih tersusun dan bersistem. 2. Mengelakkan peyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar

4. Menentukan stratergi atau aktiviti yang terbaik bagi menyampaikan isi pelajaran yang bersesuaian.

5. Membantu guru mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Menentukan objektif PDP

Mengembang kan pengajaran secara lancar & tersusun

Mengelakkan penyeleweng an

Menentukan strategi atau aktiviti

Menentukan isi yg cukup selaras dgn masa

LANGKAHLANGKAH MENYEDIAKAN RPM DAN RPH

Langkah menyediakan RPM dan RPH


Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam Penulisan objektif/ hasil pembelajaran Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai Menentukan strategi P&P Merancang pengajarannya Menyediakan bahan bantu pengajaran Menyediakan penilaian

TUJUAN RPM
Melihat urutan pelajaran selama seminggu Jika guru tiada guru ganti boleh mengajar pelajaran pada hari tersebut.

FORMAT RPM
Minggu , Mata pelajaran dan kelas Tarikh/hari/masa Tema /tajuk Objektif pembelajaran/ Standard kandungan Hasil pembelajaran/ Standard pembelajaran Catatan

Format Penulisan RPH


Bahagian / Masa Aktiviti / Pengajaran Fokus Pembelajaran Organisasi ABM / Catatan / Strategi

Anda mungkin juga menyukai