Anda di halaman 1dari 10

Tutorial Minggu 2

Disediakan oleh: Ismail bin Behong Kartini binti Japar Khairunisa binti Mis Man

Tajuk: General principles of teaching Mathematics

Prinsip umum mengajar Matematik


1. 2. 3. 4. 5. Kesediaan belajar Pengetahuan konkrit ke abstrak Pengetahuan mudah ke sukar Penggunaan bahan manipulatif Penggunaan bahan multimedia

PRINCIPLES

Kesediaan belajar
Dalam kesediaan belajar Matematik, keadaan dalaman seseorang murid mestilah sedia. Tahap kematangan seseorang termasuk fizikal, kognitif, sosial dan emosi diambil kira. Pedagogi yang diamalkan oleh guru di sekolah juga amat penting. Pengetahuan sedia ada murid membantu murid lebih cepat menguasai kemahiran.

Pengetahuan konkrit ke abstrak


Pelajar didedahkan objek atau benda maujud ketika diajar konsep baru. Pengajaran Matematik harus dikaitkan dengan situasi kehidupan sebenar murid. Hubung-kaitkan kemahiran asas yang telah dikuasai murid dengan kemahiran yang baru dipelajari murid Kemahiran asas yang dikukuhkan dapat digunakan semula sebagai kesediaan belajar untuk mempelajari kemahiran baru yang lebih kompleks.

Pengetahuan mudah ke sukar


Isi dan aktiviti-aktiviti pelajaran perlu selari dengan perkembangan kognitif pelajar. Jika tidak pengajaran dianggap membosankan dan sukar. Pelajar sekolah rendah belum bersedia menyelesaikan masalah yang abstrak atau dalam bentuk hipotesis. Setiap tajuk perlu disusun dan diperingkatkan. Oleh itu penyampaian tajuk pelajaran menjadi lebih mudah. Secara tidak langsung motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik akan tercapai bahkan memupuk kesedaran murid untuk belajar atas inisiatif sendiri.

Penggunaan bahan manipulatif


Memanipulasi alatan untuk mengira Menyenggara alatan mengikut situasi masalah dalam matematik. Menggalakkan murid untuk lebih kreatif Memudahkan murid menyelesaikan permasalahan dalam matematik Merangsang pengetahuan sedia ada murid

Penggunaan bahan multimedia


Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Merangsang keinginan murid Memberi pendedahan kepada murid tentang ICT Meningkatkan daya pemikiran murid Mewujudkan suasana pembelajaran yang produktif Melahirkan murid yang celik ICT

Sekian, terima kasih