3.1.

1

“KERAJAAN ELEKTRONIK”

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

1

KERAJAAN ELEKTRONIK (EG)???
Apa kaitan dengan anda semua….? Adakah EG bermakna dalam hidup anda….? Kenapa perlunya EG?

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

2

KERAJAAN ELEKTRONIK (EG)
• Mengubah sikap dan cara bekerja ke arah lebih cekap, telus dan berkesan. • Menggunakan kemudahan ICT secara optimum. • Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang-ramai.

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

3

Kerajaan Elektronik / E-Government Bagaimana ianya bermula?

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

4

APLIKASI PERDANA MSC
The Multimedia Super Corridor (MSC) MSC Flagships
Kad serbaguna

Visi E-Government

Sekolah Pintar

Kerajaan Elektronik (EG) R&D Kelompok Pembangunan Usahawan berteknologi Worldwide Manufacturing Web

Tele kesihatan

“Untuk mengubah proses pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan melalui penggunaan IT dan multimedia" Untuk anjakan ke arah zaman teknologi maklumat

Pusat pemasaran tanpa sempadan MAMPU

E-Business

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

5

Skop: Kerajaan Elektronik
• 28 Kementerian • 219 Jabatan Persekutuan/Badan Berkanun Persekutuan

Kerajaan

• 346 Jabatan di Negeri/Badan Berkanun Negeri • 142 Pihak Berkuasa Tempatan

Anggaran 1.2 juta pekerja

Komuniti Perniagaan
MAMPU

Rakyat
6

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM

Vision Visi Customer Komuniti Communities perniagaan Access Salura Channels n Permohonan Applications

Visi ICT Sectorsektor awam Public untuk ICT Vision Businesses Usahawan SMS WAP Web Government Pekerja Employee Kerajaan Warganegara Citizens Fax

Phone Kaunter IVR Telefon Counter Gateway Gateway Permohonan dari Enterprise Wide Applications perusahaan

Community Applications Permohonan komuniti Agency Specific Permohonan Applications Agensi khusus Knowledge Gudang Pengetahuan Warehouse Enabling persekitaran Environment

Knowledge Bank Pusat Ilmu

Persekitaran selesa
• Leadership & Coordination • People & Culture • Policy / Legislation • Infrastructure & Standards
7

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

Visi Kerajaan Elektronik
Kerajaan kepada Rakyat Komuniti Perniagaan
• Kemudahan capaian, satu tetingkap • kualiti perkhidmatan melalui pelbagai saluran

STANDARD

Intra Agensi
• penambahbaikan proses • pembangunan modal insan

Untuk mengubah proses pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan melalui penggunaan IT dan multimedia

VISI UTAMA

Keselamatan

Inter Agensi

• pengaliran maklumat • amalan terbaik • interoperability

Perundangan
MAMPU The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit
8

Perkhidmatan Kerajaan Elektronik Yang Sedia Ada
Completed & Rolled-Out In Progress

E-Government
Impak Transform proses pentabiran

SPPII

GOE

HRMIS E-Kehakiman

E-Khidmat

E-Syariah E-Tanah

E-Perolehan

GFMAS

Multimedia Super Corridor (MSC)
Impak Menyediakan kemudahan kepada rakyat bagi tingkatkan qualiti hidup MAMPU The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit
9 Smart Schools MyKad Telehealth

eServices: Objektif
G2B/G2C APPLICATION
 Memudahkan orang ramai berurusan dengan Kerajaan melalui pelbagai saluran elektronik seperti internet, web TV, kios dan lain-lain.

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

10

eServices: Skop

Telefon

Web TV

PC

Fax

RTD

• • • • •

Pengeluaran dan pembaharuan Lesen memandu Pembayaran Bagi Saman RTD Pendaftaran Kenderaan Dan Pelesenan Tempahan jadual ujian Perkhidmatan Maklumat Tempat Awam

TNB TMB MOH
MAMPU

• Pembayaran Bil Utiliti • Perkhidmatan Maklumat • Pembayaran Bil Utiliti • Perkhidmatan Maklumat  Maklumat Kesihatan Dalam Talian

Kiosks

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

11

E-Perolehan
Inter Agency/G2B Application
 Kemudahan urusan perolehan Kerajaan melalui elektronik  Pembeli – agensi Kerajaan  Pembekal- vendor yang membekal perkhidmatan

 www.eperolehan.com.my

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

12

Persekitaran pejabat
Pengurusan dokumen lebih efektif dan efisien secara elektronik.

• Menyemak e-mail, Jadual mesyuarat • Melayari dokumen secara online • Menyenaraikan tugasan secara online

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

13

Sistem Pemantauan Projek (SPPII)
Permohonan antara agensi Untuk menyediakan satu perkhidmatan dalam talian, sistem kawalan projek , mencipta satu persekitaran efektif untuk pengurusan lebih baik bagi projek-projek pembangunan

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

14

Bursa Buruh Elektronik (ELX)

Aplikasi G2B/G2C
Government Agencies Job Seekers

ELX
Foreign Investors Employers

Membolehkan majikan dan pencari kerja dipadankan secara elektronik (www.elx.gov.my)

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

15

E-Kehakiman dan E-Tanah

E-Makamah
Objektif Untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam sistem keadilan melalui ICT

E-Tanah
Objektif

Untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan bagi pentadbiran tanah

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

16

Inisiatif ICT lain…
•E-Filing – memudahkan pembayaran cukai; •E-consent - proses permohonan pindahmilik dan gadaian • Tanah •E-PBT – meningkat kualiti perkhidmatan pihak berkuasa • tempatan •E-Insolvensi – memudahkan carian bangkrupsi melalui • myKAD •eGL – kemudahan perkhidmatan di hospital Kerajaan •eKL – no wrong door
MAMPU The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit
17

USAHA-USAHA PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN DI KAWASAN LEMBAH KLANG

“Integrating and Conecting Klang Valley Through eKL”
MAMPU
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

18

VIS I D AN MIS I

VISI Penyampaian Perkhidmatan Menerusi “Integrated and Connected Klang Valley” MISI Memperkasakan penggunaan ICT dalam Sistem Penyampaian Agensi-agensi Kerajaan di Lembah Klang

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

19

OBJEKTIF INISIATIF eKL
 Menyediakan perkhidmatan online yang efisien, cepat, berkualiti, selamat dan mesra pelanggan  Mempelbagaikan saluran penyampaian perkhidmatan dengan memanfaatkan teknologi semasa  Memperkasa perkongsian sumber melalui penyediakan perkhidmatan online secara end-to-end  Mempercepat proses perekayasaan dalam sektor dan agensi-agensi yang dikenal pasti  Memperkukuh infrastruktur ICT yang mantap, stabil dan selamat sebagai asas penyediaan perkhidmatan online  Mempromosi penggunaan kemudahan
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

20

KA WA SAN L IP UTA N

a, ing Jay etal lam, P ombak, A : Shah Klang, G or ala Selang Petaling, • at, Ku ang aerah uala L D an t, K Langa ang (KLIA d Hulu ep gor, S Selan pur rjaya) a Lum ual Cybe tuan K eku h Pers ya • Wila trajaya dan Pu ilai lan : N bi h an Sha eri Sem Jd • Neg : KL , P ya andara b • Tiga ar Alam u hekt ib : 504 r asan ta • Kaw : 6.4 ju uk endud ah p • Juml

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

21

PEN CAPA IA N eKL (2 007)
CONTINUATION
Menambahbaik sistem penyampaian kerajaan secara menyeluruh untuk menjadikan lebih cekap dan responsif dan mesra perniagaan

FAST ADOPTION
Menzahirkan reforms dalam sistem penyampaian terutama yang berkaitan dengan perjalanan ekonomi negara

SELF RELIANCE
Melonjak pertumbuhan dan produktiviti ke peringkat lebih tinggi

2007

2008

2009 - 10

Mempercepat proses rekayasa

Menyedia perkhidmatan online
Melancar Government Payment Gateway, Melaksana ePBT di Majlis Perbandaran Nilai mulai 1 Oktober 2007, Menyenarai 530 perkhidmatan online

Mempelbagai saluran penyampaian
Menggerak inisiatif Mobile-Government, Menyedia rangka kerja Gerbang SMS

Memperkasa pengkongsian sumber
Mengadakan perbincangan mengenalpasti aplikasi end-to-end

Memperkukuh infrastruktur teknologi/kom
Menyedia rangka kerja myGovXchange, Melancar satu talian kecemasan 999 pada 1 Oktober 2007

Mempromosi penggunaan/ branding
12 program kesedaran/change management dihadiri oleh 1,030 peserta 1 dokumentasi/ penerbitan (KlikLah) mengenai perkhidmatan eKL 3 program promosi media massa 5 mesyuarat utama eKL

Memula penambahbaikan (rekayasa) 2 perkhidmatan G2B/G2C

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

22

CONTINUATION

SASAR AN D AN PE NC APAIA N e KL (2 008)
FAST ADOPTION SELF RELIANCE
Menzahirkan reforms dalam sistem penyampaian terutama yang berkaitan dengan perjalanan ekonomi negara Melonjak pertumbuhan dan produktiviti ke peringkat lebih tinggi

Menambahbaik sistem penyampaian kerajaan secara menyeluruh untuk menjadikan lebih cekap dan responsif dan mesra perniagaan

2007

2008

2009 - 10

Mempercepat proses rekayasa

Menyedia perkhidmatan online
MyGov MyBayar MyGovInfo MyForms

Mempelbagai saluran penyampaian
Gerbang SMS Kerajaan Satu Perkhidmatan Satu Penyampaian No Wrong Door

Memperkasa pengkongsian sumber
MyGovXchange – Sektor Perniagaan ICT MyGovXchange – Aduan dan Komunikasi

Memperkukuh infrastruktur teknologi/kom
MyGovXchange 999

Mempromosi penggunaan/ branding
Penerbitan mengenai perkhidmatan eKL Pameran eKL Lifestyle Promosi media massa Mesyuarat utama eKL

Guidebook on Doing ICT Business in Malaysia 1 Number Call Center Recruitement Services Advertising Loans and Grants International Student Intake

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

23

1 NUM BE R CA LL CENT ER
ISU / ST ATU S AWA L :

MAMPU

Pembangunan Tiada sistem aduan penyeragama kerajaan adalah Pelanggan n secara vertical tidak berpuas Perlu tahu hati Keliru dengan agensi yang pelbagai sistem terlibat Imej sektor sedia ada awam terjejas BPA hanya Tiada one-stop mengambil center untuk aduan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia semua aduan dan peringkat The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit petanyaan

Sistem penyampaian lemah

24

1 NUM BE R CA LL CENT ER
Line Department Subject Matter Experts

Agencies’ eAduan

Voice

ACD & IVR
Computer Telephony Integration

Fax

Contact Centre Agents

Call Centre Reporting CSAT Control

Email Knowledge Base Letter Transaction History Customer Database Case Management

Task Scheduling Agent Training

Pelangga n MAMPU

Contact Centre
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

25

MENAMBAHBAIK PENCARIAN PEKERJAAN (G2C)
IS U/STAT US AWAL • Pelbagai windows untuk mencari pekerjaan secara online seperti ELX, SPA, SPP, laman web agensi, PBT
Pencari pekerjaan Sistem pengambilan pekerjaan
Dikendalikan oleh kerajaan SPA – Sistem Mengambil Sepanjang Masa (SMSM) SPP – ePermohonan Kementerian Sumber Manusia – Electronic Labour eXchange (ELX) Jabatan Tenaga Kerja – Job Clearing System (JCS) Kementerian Pertahanan – pengambilan anggota tentera Dikendalikan oleh Badan Berkanun UiTM - eKerjaya Dikendalikan oleh swasta Petronas – eTalent JobStreet – JobStreet Portal Shell - eRecruitment

Agensi (Majikan)

Graduan Lepasan Sijil/Diploma Lepasan SPM/STPM Pesara OKU Bekas Banduan

Kementerian/Jabatan Syarikat swasta Badan berkanun  PBT  Institusi Pendidikan  Perbadanan  Hospital

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

26

JOBSMA LAYSIA
PENCARI KERJA
eSubmission

Sistem Maklumat Pekerjaan (Job Information Exchange)

MAJIKAN
Pihak berkuasa pengambilan

Portal ELX
Verification Akreditasi
INFORMATION REPOSITORY DATABASE

Info Push

Pemohonan Pekerjaan

Back end processing

PENGESAHAN - JPN - SSM - LPM - MPM - LHDN - KWSP

AKREDITASI - MQA - JPA

KEMASKINI STATUS PENEMPATAN - KWSP - LHDN - PERKESO

INSTITUSI PENDIDIKAN - MOHE - MARA

Report & Dashboard Application
MAMPU

SPA SPP Kementerian/ Jabatan lain Agensi Swasta Badan Berkanun JobStreet
27 15

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

MyGovInfo
PRO GRAM ME NG GALAK KAN AGE NSI ME MYE DI A BERIT A  Mengadakan taklimat Subjek 1 April 2008 MyGovInfo yang dihadiri oleh 113 pegawai dari 53 agensi pada Pengumuman 19 18 April 2008 mengenai teknik Berita Semasa 51 penulisan berita menerusi web Pekeliling 47 (oleh BERNAMA) dan Tender / Sebutharga 21 penggunaan teknologi Really Aktiviti 2 Simple Syndication (RSS) oleh Teks Ucapan 10 MAMPU
Jumlah 150 19 Januari 2009 205 1,581 170 253 66 124 2,399

 Mengeluarkan garis panduan menyedia berita dan penggunaan RSS dalam laman web

Statistik berita yang disiarkan oleh agensi berdasarkan crawler yang dibuat oleh portal myGov bagi tempoh 1 April hingga 19 Januari 2009

MAMPU

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

28

Penggunaan jenama untuk program pembayaran secara elektronik

PEMBAYARAN ELEKTRONIK

• MyBayar merupakan kombinasi “my” dan “bayar”. • “my” adalah singkatan kepada Malaysia. • “my” juga bermaksud “saya punya” • “my” juga disebut sebagai “mai” dalam loghat utara yang bermaksud “mari”
MAMPU

myBay ar
Government Online Payment At Your Convenience

my Bay ar
Keselesaan Pembayaran Online Kerajaan

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

29

• Cadangan rebat kepada pelanggan yang memilih mendapatkan bil secara online • Penjimatan agensi (cetak, bayaran pos,etc)

PEMBAYARAN ELEKTRONIK

Online bill presentment My Bayar Request for bill

My Government Information ExChange Bus

myBayar

Ba ya r

Management Dashboard (prestasi pungutan, prestasi urusniaga)
on lin

e

MAMPU

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

30

PEMBAYARAN ELEKTRONIK Pelan menyeluruh pelaksanaan projek pembayaran elektronik
Kaunter Online Perbankan Internet
Jadual Pelaksanaan Pejabat Pos Tambahan 303 agensi mulai 2009 (sedia ada 103) Kiosk Sedia ada 69 kiosk. Sedang menjalankan kajian memperluas penggunaan kiosk untuk berurusan (Ogos 2008) Kaunter Online Mengadakan standard terbaik kaunter online Fasa I - 1 Mei 2008 Pelaksanaan di 25 agensi Fasa II – 1 Jun 2008 Pelaksanaan di 16 agensi Fasa III – 1 Julai 2008 Pelaksanaan di agensi-agensi lain (anggaran 40 agensi) Fasa IV - 2009 Pelaksanaan perkhidmatan yang perlu diubahsuai Cara pembayaran • Kad kredit • Direct debit • Kad kredit • Direct debit • Kad debit/ MEPS Cash • Kad kredit • Kad debit/ MEPS Cash • Tunai • Cek • Prabayar • Pascabayar 31 Fasa I – Mulai Nov 2008 Pelaksanaan untuk 20 agensi Fasa II – Mulai Okt 2009 Pelaksanaan di 50 agensi Fasa III – Mulai 2010 Pelaksanaan di agensi-agensi lain Mobile-Payment Pelaksanaan mulai Julai 2009

Online (Consolidated)

Mobile Payment

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Kesesuaian pelaksanaan perkhidmatan pembayaran elektronik
Sesuai dilaksana • Pelanggan telah menerima bil dan telah mengetahui jumlah bayaran • Pelanggan tidak perlu hadir sendiri ke kaunter dan memerlukan resit sebagai bukti pembayaran Sesuai dilaksana dengan ubahsuai amalan Tidak sesuai kecuali ubahsuai Tidak sesuai dilaksanakan

PEMBAYARAN ELEKTRONIK

• Pelanggan telah mengetahui • Jumlah bayaran hanya • Bilangan pelanggan atau transaksi terlalu kecil jumlah bayaran akan diketahui • Kumpulan sasaran • Pelanggan perlu hadir ke selepas berkemungkinan tidak kaunter untuk mendapatkan perkhidmatan menggunakan internet dokumen atau sijil diberikan • Amaun terlalu kecil serendah RM1.00 atau terlalu besar

CONTOH
• Bayaran bil utiliti, cukai pintu, cukai tanah • Cukai pendapatan • Bayaran pemprosesan permohonan lesen • Permohonan dan pembaharuan pasport, lesen memandu • Pembayaran cabutan sijil lahir • Pembayaran kompaun • Pembayaran caj kapal • Bayaran perkhidmatan • Bayaran lesen bot oleh nelayan doktor dan ubat • Bayaran sewa tapak pasar tani

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

32

PEMBAYARAN ELEKTRONIK Pelan Tindakan Promosi bersama Kementerian Kewangan,
MAMPU, dan Bank Negara
Fasa 1 Mei – Julai 2008  Siaran kesedaran menerusi media massa dan elektronik – senarai perkhidmatan, keselamatan dan faedah – Bermula dengan Utusan Malaysia pada 16 Mei 2008 dan The Star pada 19 Mei 2008,TV Fasa 2 Ogos – Disember 2008  Penyediaan brosur, banner dan bunting dan meletakan di kaunter agensi dan premis bank  Banner di skrin ATM bank dan laman web bank  Rencana menerusi media massa dan elektronik Fasa 3 Januari 2009  Penilaian perkhidmatan pembayaran secara elektronik

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

33

Ser ah an Ele kt ro nik (my Forms )
TUJUAN : • Mengadakan kemudahan interaktif bagi pelanggan mendapat, mengisi dan menyerah borang kepada agensi-agensi kerajaan secara online OBJEKTIF : • Menyediakan satu pangkalan data borang-borang dalam format yang standard • Memastikan semua borang agensi Kerajaan boleh di muat turun atau boleh diisi secara online tanpa dikenakan bayaran Menyediakan kemudahan melalui dashboard untuk memantau status permohonan atau kelulusan Mengurangkan keperluan untuk pelanggan hadir ke agensi untuk mendapatkan perkhidmatan
MAMPU The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit
34

Ser ah an Ele kt ro nik (my Forms )
STRA TEGI P ELAK SANAA N
FASA 1 Skop
Pembangunan Pangkalan Data eForms

FASA 2
Migrasi borang ke bentuk elektronik

FASA 3
Pelaksanaan kemudahan serahan elektronik

Objektif

• Mewujudkan direktori senarai borang-borang Kerajaan dalam satu pangkalan data yang boleh diakses oleh pelanggan • Mendapatkan statistiks bagi merancang pembangunan borangborang Kerajaan

• Menyedia borang dalam bentuk elektronik yang boleh diisi secara online dan seterusnya dicetak dan dihantar kepada agensi secara pos, faks atau melalui kaunter.

• Menyedia kemudahan pengisian borang secara elektronik dan menyerahkan borang secara elektronik serta memantau kemajuan serahan

Mei 2008 – Jun 2008

Mei 2008 – Disember 2008

Mei 2008 – Disember 2010

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

35

Per ent 008 itm 2 om wam kK A roje P

at idm kh

GERBANG SMS

KO NS EP  Penyeragaman format SMS untuk semua agensi  Memastikan tahap keselamatan data  Memudahkan pemantauan secara online (dashboard)  Menyedia perkhidmatan kreatif menerusi mms, 3G, WAP, USSD, pembayaran, penggabungan dengan kemudahan lain seperti SMS, aplikasi  Meminimakan kos penghantaran ( di antara 5 dan10 sen)  Memudahkan program pendidikan dan promosi

MAMPU

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

36

Per ent 008 itm 2 om wam kK A roje P
PENGGUNA

at idm kh

GERBANG SMS
TELCO GERBANG SMS KERAJAAN AGENSI KERAJAAN
A – AGENSI YANG TIADA
INTERNET / PCN / LEASE LINE SMS

GSM NETWORK

GATEWA Y

MOBILE PLATFOR M

IS/T S

Back-end Application

B – AGENSI YANG ADA SMS

USSD SMS
MMS WAP 3G, WEBCAM FAX IVR SURVEILLANCE

Web Based Content Management System CMS Multi-Channel Gateway Interface

Sistem SMS - CSN

Smart Content Processor Broadcast Manager Account Service Careline / Contact Center Billing & Reporting
IS/T S
Sistem SMS Sedia Ada Back-end Applicatio n

SMS GATEWAY (SP)

IS/T S

Back-end Application

Operasi oleh Penyedia Perkhidmatan SMS Kerajaan

Pemantauan Oleh P MAMPU

asukan S MS Ker ajaa n
37

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

My GovX change
• Satu pusat tunggal akses kepada semua maklumat dan perkhidmatan yang disampaikan oleh agensi-agensi. • Kemudahan : • One Stop Online Center untuk pelanggan berinteraksi dan menjalankan transaksi dengan agensi-agensi di kawasan Lembah Klang • Menyediakan seamless end-to-end perkhidmatan online secara interaktif merentasi agensi • Menyediakan platform berkongsi maklumat dan perkhidmatan merentasi pelbagai agensi berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan • Menyediakan platform pemantauan pengaliran maklumat dan perkhidmatan untuk tujuan penambahbaikan perkhidmatan yang diberi

MAMPU

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

38

NO W RO NG DOOR
“Ekspektasi pelanggan terhadap sistem penyampaian Kerajaan pada hari ini adalah amat tinggi. Mereka mahukan perkhidmatan yang berkualiti, cepat dan tepat. Mereka juga mahukan persekitaran perkhidmatan yang kondusif di mana mereka boleh berur us an den gan ker ajaan tanpa mengira wakt u dan t empat . Ini memerlukan agensi Kerajaan merancang dengan lebih rapi dan teliti dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan yang menjangkaui ekspektasi dan kehendak pelanggan. ”
Ucapan Y. Bhg Tan Sri Mohd Sidek Hassan Ketua Setiausaha Negara Majlis Perasmian Malaysian Government Open Source Software Conference (MyGOSSCON) 2007 6 Disember 2007 PICC

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

39

Matlamat

Satu P erkhidmat an Satu P enyampai an No Wrong D oor

Hasrat Kerajaan untuk menampilkan identiti tunggal Kerajaan ”Satu Kerajaan Pelbagai Agensi” kepada pelanggan supaya mereka dapat menikmati perkhidmatan daripada Kerajaan dengan mudah
• Agensi-agensi Kerajaan dilihat sebagai satu entiti yang bersepadu, wellcoordinated, well-informed dan mesra pelanggan; • Pelanggan boleh berurusan dengan agensi Kerajaan melalui pelbagai saluran perkhidmatan; dan • Pelanggan akan mendapat kepuasan dengan tindakan yang DOO cekap daripada G N anggota perkhidmatan awam dan agensi kerajaan. RO W
NO R

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

40

TAN GGUNGJA WAB AG EN SI
Mempelbagaikan Saluran Penyampaian
supaya pelanggan boleh berurusan dengan lebih mudah di mana-mana pada bila-bila

Memudahkan penyatuan perkhidmatan Perkhidmatan Awam sebagai satu entiti yang bersepadu, wellcoordinated, well-informed dan mesra pelanggan;
41

Perkongsian Sumber dan Teknologi
dengan mengambil kira keperluan agensi lain dalam membangun projek terutama yang melibatkan ICT

Membentuk perkhidmatan merentasi agensi Perkongsian Tanggungjawab

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
supaya anggota lebih inovatif dan bersedia menyedia perkhidmatan secara berhemah

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

Kelebihan Perkhidmatan Kerajaan Elektronik…. Memudahkan orang ramai berurusan dengan Kerajaan; Urusan dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana-mana; Lebih telus dan cekap; Meningkatkan gaya dan kualiti hidup; Maklumat dihujung jari anda…;
MAMPU The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit
42

Lampiran E

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

43

MAMPU

The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit

44