Anda di halaman 1dari 8

CONTOH SOALAN BERDASARKAN SETIAP ARAS

PENILAIAN SINTESIS ANALISIS APLIKASI

KEFAHAMAN
PENGETAHUAN

1.

9x7=

A. 62 B. 63 C. 16 D. 54

2.

359 + 135 178 =

A. 494 B. 135 C. 318 D. 316

3.Sebuah kotak yang berbentuk kuboid mempunyai isipadu sebanyak 24 cm padu. Jika panjang kuboid tersebut ialah 3 cm dan lebarnya ialah 4 cm, berapakah tinggi kuboid tersebut? A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm

4.Apakah perbezaan di antara bentuk 2D dan objek 3D?


A. B. C.

D.

Bentuk 2D ialah garis lurus manakala 3D ialah gabungan 2D Bentuk 2D tiada luas bentuk 3D ada luas. Bentuk 2D hanyalah panjang dan lebar manakal 3D terdiri daripada panjang lebar dan tinggi Bentuk 2D ada isipadu manakala 3D tiada

SINTESIS

53

13

M 12

52

5. Jumlah tiga nombor setiap sisi segitiga itu adalah sama. Apakah nilai M dan N?

A. M= 12, N= 11 B. M= 12, N= 21 C. M= 22, N= 11 D. M= 11, N= 11

6. Rajah di bawah ialah carta palang yang menunjukkan skor bagi empat buah rumah sukan. Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar tentang maklumat dalam carta palang itu?
A) Rumah Hijau memungut 25 skor lebih daripada Rumah Merah. B) Rumah Kuning memungut 20 skor kurang daripada Rumah Hijau. C) Jumlah skor bagi Rumah Merah dan Rumah Biru adalah sama dengan skor bagi Rumah Hijau.

PENILAIAN

D) Jumlah skor bagi Rumah Biru dan rumah Kuning adalah lebih daripada skor bagi Rumah Hijau.