PRA 3105

DISEDIAKAN OLEH: FELICIA SANGAN, ROSXY & YVONNE OCTAVIA

BANDING BEZA TEORI KOGNITIF OLEH JEAN PIAGET & LEV VYGOTSKY JEAN PIAGET
Proses pemikiran individu berubah dari lahir hingga mencapai kematangan

PERSAMAAN

LEV VYGOTSKY
Pengalaman berinteraksi bersama individu b’pengalaman & dipratikkan

Menyokong teori konstruktivisme Implikasi dalam p&p - Elakkan penghafalan dalam pembelajaran - Aplikasi pengalaman sedia ada - Bermain sambil belajar - Guru sebagai fasilitator

PERBEZAAN
- Penekanan aspek perkembangan kendiri - 4 Konsep asas: Skemata, asimilasi, akomodasi & keseimbangan

KONSEP

Penekanan peranan sosial & budaya dalam perkembangan kanak2

4 Faktor: Kematangan biologi, interaksi individu dgn persekitaran, pengalaman sosial & keseimbangan (p’adaptasian)

FAKTOR PERKEMBANGAN

2 Faktor: Interaksi sosial & kemahiran berbahasa

4 Peringkat utama: Sensorimotor, praoperasi, operasi konkrit & operasi formal

PERINGKAT/TAHAP

1. Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) – Had atas, ZPD & Had Bawah 2. Scaffolding – Mengubah suai tahap sokongan yg diberi

BIBLIOGRAFI
KESIMPULAN – Kedua-dua teori ini pada keseluruhannya menekankan pengalaman sedia ada dan interaksi dengan individu sekeliling
Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. http://valmband.multiply.com/journal/item/11 http://ipotes.wordpress.com/2008/05/11/teori

-kognitif/