Anda di halaman 1dari 42

UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA

KONVENSYEN GENEVA
DAN
KONVENSYEN HAGUE
DISEDIAKAN OLEH:
NORHISHAM BIN BERAHIM
SAIFUDDIN BIN HASHIM
BSSM KUMP 3 • IPGM KTI 2009

PENSYARAH:
ENCIK MOHD ALI JEMALI
PUAN ROKIAH BUYONG
Undang-undang Antarabangsa
Secara Umum
 Tujuan melindungi mangsa perang terutama
orang awam dan tentera yang terlibat dalam
peperangan.
 Peraturan yang menghadkan keganasan perang.
 Sebanyak 194 buah negara telah
menandatangani perjanjian tersebut.
1. Mengelakkan kemusnahan yang teruk akibat
peperangan.

2. Sebagai satu Undang-undang Kemanusiaan


Dunia.

3. Mengambil tindakan terhadap mereka yang


melanggarinya.
 Peperangan berlaku di Solferino (Itali).
 Tentera Franco-Sardinian vs. Tentera Austria.
 Mengakibatkan krisis kebuluran dan menyebabkan
hampir 9,000 penduduk menjadi pelarian.
 Henry Dunant pencetus idea penubuhan persatuan
antarabangsa.
 Pada 25 Ogos 1863 satu persidangan diadakan di
Geneva.
 Tujuan meningkatkan bantuan dan tahap
keselamatan pembantu perubatan di medan
peperangan.
 Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah.
 Namun perjanjian ini hanya dapat bertahan seketika
sahaja.
 Peperangan di Eropah masih meletus.
 Pada 1949 – perjanjian ini dikaji semula dan ia
dibekukan sementara.
 Walau bagaimanapun, ia memberi pengalaman
kepada para delagasi untuk mengadakan perjanjian
seterusnya.
 Meluaskan perkhidmatan ambulans, hospital kepada
bot penyelamat, kapal hospital dan anak-anak kapal.
 Untuk memberi perlindungan kepada anggota
tentera yang sakit, luka dan karam di laut.
 Anggota tentera yang sakit dan tidak bersenjata
tidak boleh diserang.
 Orang-orang tawanan harus di jaga dengan baik.
 Pihak yang bersengketa harus segera
mengumpulkan mereka yang cedera.
 Yang mati harus dikumpul dan dibakar/
dikebumikan dengan hormat.
 Memberi perlindungan kepada tawanan perang.
 Ini disebabkan ketika Perang Dunia Pertama, ramai
tawanan perang yang hidup menderita.
 Berkaitan dengan tawanan perang.
 Harus ada nama, kad pengenalan pangkat dan
D.O.B agar kerajaan mereka dapat mengenalpasti
mereka.
 Mereka tidak boleh diserang atau diancam.
 Layanan terhadap mereka haruslah baik.
 Tidak boleh didedahkan kepada bahaya.
 Pakaian mereka haruslah selesa.
 Harus dibenarkan beribadah, bersukan dan bekerja
jika terdaya.
 Dibenar menerima bungkusan dan menghantar
bungkusan.
 Tawanan yang sakit atau gila harus dihantar pulang.
 Tawanan harus dihantar pulang selepas perang
tamat.
Pentingnya memberi perlindungan kepada
orang awam.
Selepas Persidangan Diplomatik (WW2),
Konvensyen Geneva Ke-4 telah diterima pakai.
Persidangan ini turut menyemak semula
keempat-empat konvensyen yang dibuat.
Orang awam yang salah harus dibicarakan.
Mereka yang cedera, tua, wanita mengandung
dan kanak-kanak harus dipindahkan dari
kawasan pertempuran.
 Rumah sakit harus dilindungi.
 Laluan bebas untuk bekalan ubatan dan
keperluan agama.
 Anak yatim dibawah usia 15 tahun harus diberi
makanan, tempat tinggal dan pelajaran.
 Orang-orang awam harus diberi layanan yang
baik. Wanita tidak boleh dirogol, dijadikan
pelacur.
 Orang awam tidak boleh dipaksa memberi
maklumat.
 Mencuri harta awam dan mengambil tebusan
adalah dilarang.
 Bersabit dengan konflik senjata
antarabangsa.
 Memberikan perlindungan kepada orang
awam.
 Perlindungan kepada anggota perubatan,
hospital dan ambulans.
 Melarang penggunaan gas beracun dalam
masa perang akibat daripada Perang Dunia
Pertama adalah teruk sekali.
 Bersabit
dengan konflik bersenjata bukan
antarabangsa (Perang Saudara).
 Undang-undang yang sedia ada telah
ditambah :
 Orang-orang awam tidak boleh diserang.
 Objek-objek seperti kerja-kerja pengairan,
ternakan yang penting kepada kehidupan
penduduk tidak boleh diserang.
 Binaan yang mempunyai unsur-unsur bahaya,
contohnya empangan atau loji nuklear tidak
boleh diserang.
 Objek kebudayaan, contohnya tugu
peringatan dan tempat-tempat agama tidak
boleh diserang.
 Alam semulajadi hendaklah dilindungi
 Di larang menggunakan senjata dan cara
peperangan yang menyebabkan kecederaan yang
berlebihan atau penderitaan yang tidak sepatutnya.
 Di larang menyalahgunakan lambang Palang Merah
atau Bulan Sabit Merah.
 Di larang mengarahkan musuh yang ditawan,
dibunuh.
 Deraan adalah dilarang.
 Tawanan politik, mereka yang dilarang kerana
kepercayaan politik mereka.
 Anggota perubatan dibawah naungan Palang
Merah hendaklah di lindungi.
 Peruntukkan terperinci bertujuan melindungi
mereka yang cedera, sakit, karam dilaut,
harta awam dan khusus orang-orang awam
yang dilucutkan kebebasan mereka.
Tarikh asal Konvensyen Tarikh Versi Semasa

1864 Konvensyen Geneva 12 Ogos 1949


Pertama :
Memperbaiki keadaan
anggota tentera yang
cedera dan sakit di medan
perang.
1899 Konvensyen Geneva 12 Ogos 1949
Kedua: Memperbaiki
keadaan anggota tentera
yang cedera, sakit dan
karam di laut.
Tarikh asal Konvensyen Tarikh Versi Semasa
1906 Konvensyen Geneva Ketiga: 12 Ogos 1949
Perihal layanan orang-orang
tawanan perang.

1949 Konvensyen Geneva 19 Ogos 1949


Keempat : Perlindungan
orang-orang awam dalam
masa perang.
1977 Protokol I : Protokol 18 Jun 1977
tambahan bagi Konvensyen
Geneva 12 Ogos 1949 &
berkaitan dengan perihal
perlindungan mangsa-mangsa
konflik bersenjata
antarabangsa.

1977 Protokol II : Protokol 8 Jun 1977


tambahan bagi Konvensyen
Geneva 12 Ogos 1949 &
berkait dengan perihal
konflik bersenjata bukan
antarabangsa.
Dr. Mohdzir Mohd. Yasin (2007) : Buku Teks
untuk Ahli Belia PBSM. Cerdik Publications
Sdn. Bhd.
Jawatankuasa Antarabangsa Palang
Merah/Geneva : Mengenal Lebih Mendalam
Tentang Pergerakan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Antarabangsa.
Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia.
http://www.icrc.org/web/eng
Undang-undang Antarabangsa
 Perbincangan berkaitan Undang-undang
Antarabangsa
 Perlindungan kepada objek-objek balai seni
dan tugu peringatan
 Perlindungan mangsa-mangsa perang dari
senjata
 Tandatangani persetujuan dan persefahaman
perjanjian antarabangsa
 Adalah undang-undang peperangan
 Memberi hak dan menerangkan cara tugas
pihak yang berperang dalam menjalankan
operasi ketenteraan
 Berkenaan tentang hak perlindungan
kemanusiaan bagi mereka yang terbabit
dalam peperangan
 Sebanyak 50 buah negara telah menyertai
mesyuarat keamanan ini di Hague,
Netherlands pada tahun 1899 dan 1907
 Mesyuarat tersebut telah berlancar dari 18
Mei dan ditandatangani pada 29 Julai 1899
 Perjanjian tersebut berkuatkuasa dari 4
September 1900
1. Persidangan Keamanan Pertama 1899
- Terdapat 4 bahagian perjanjian dan 3 sumpahan
persefahaman ditandatangani
2. Persidangan Kedua mengenai peperangan
laut dan darat pada 1907
- Kebanyakan kandungan Persidangan 1899
digantikan dengan undang-undang lebih
lengkap 1907
1. Hal-hal antarabangsa yang menjadi isu-isu
pertikaian di Benua Pasifik
2. Undang-undang dan amalan kebiasaan
berkenaan dengan peperangan darat
3. Penambahan syarat peperangan di lautan
kepada Prinsip Konvensyen Geneva pada
tahun 1864
4. Melarang penggunaan bom yang dipancar
dan mengebom di udara
 Pacific Settlement of International Disputes
 Ditandatangani pada 29 Julai 1899
 Dikuatkuasa pada 4 september 1900
 Bertujuan mengekalkan keamanan antara
negara
 Jika terdapat pertelingkahan hendaklah
ditandatangani secara rundingan sebelum
mengangkat senjata
 Suruhanjaya Siasatan Antarabangsa bertindak
sebagai badan pengaman perlu dirujuk jika
sesuatu konflik tidak dapat diselesaikan
secara diplomasi
 Ditandangani pada 29 Julai 1899
 Dikuatkuasa pada 4 September 1900
 Diilhamkan semasa persidangan Brussels 1874
 Pihak yang bertelagah perlu menghormati
undang-undang dan cara-cara peperangan
darat
 Undang-undang, hak dan tugas peperanagn
perlu dipatuhi oleh semua pihak
 Sekiranya mereka ditawan, mereka berhak
dilayan sebagai tahanan perang
 Undang-undang peperangan adalah adaptasi
peperangan maritim (22 Ogos 1864)
 Prinsip Konvensyen Geneva: Penyesuaian
peperangan di laut
 Kemudahan perubatan (hospital kapal tentera)
 Kapal tersebut tidak boleh digunakan dalam tujuan
peperangan
 Dicat dengan warna putih dengan garisan melintang
bewarna merah
 Antara persetujuan-persetujuan adalah
 Contracting Power telah bersetuju untuk
menyekat pembebasan gas beracun
 Kewujudan deklarasi tersebut terikat kepada
Contracting Power dalam kes peperangan antara
dua atau lebih pihak yang terlibat
 Deklarasi harus disahkan segera dan pengesahan
seharusnya dimulakan di Hague dengan cara
menulis notis kepada Kerajaan Netherland
1. Berkenaan pelancaran bom udara
2. Berkenaan penggunaan objek akan
menyebarkan gas racun melalui udara yang
akan membunuh manusia
3. Berkenaan penggunaan peluru yang senang
mengembang dan mengalahkan di dalam
tubuh manusia
Terdapat 4 bab utama dalam Konvensyen
Hague

 Kawalan
 PerlindunganIstimewa
 Pengangkutan
 Lambang kenderaan
Director-general of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization mempunyai kuasa dalam
memastikan bahawa objek-objek dan warisan
sesebuah negara yang berlaku konflik adalh
terpelihara
 InternationalRegister of Cultural Property
under Special Protection
 Sesebuah negara berhak mendaftarkan
barangan, objek yang dianggap bernilai
dalam masa 30 hari ketika tercetusnya
konflik
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization akan menyediakna
pengangkutan untuk membawa keluar
barangan tersebut ke tempat yang lebih
selamat
 Kenderaan yang membawa barangan ini
mestilah melekatkan lambang ini.
 Pihak yang terbabit dalam konflik tidak boleh
memusnahkan, merosakkan atau merampas
kenderaan tersebut
 Sehingga kini, konvensyen Hague masih lagi
digunakan untuk melindungi sesetengah hak
barangan untuk kepentingan sejagat
 Semasa peperangan
 Semasa keamanan
 Sebagai pelindung daripada diserang
 Bersaiz besar dan bersesuaian pada tempat
yang digunakan supaya senang diperhatikan
dari jauh
 Ia mesti dipasang di tempat yang jelasdilihat
dari jauh supaya anggota BSM tidak diserang
semasa peperangan
 Sebagai pengenalan – dikenali pasukan yang
bertugas seperti semasa sukan, perhimpunan
awam dan sebagainya
 Bersaiz kecil
 Digunakan supaya tidak menimbulkan
kekeliruan dengan lambang yang
digunakansebagai pelindung

Anda mungkin juga menyukai