Anda di halaman 1dari 27

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT Geografi 23 /1 2011 1 1/4 jam

23/1

JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 TINGKATAN 2

GEOGRAFI Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 2 3 Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4 Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas Soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

23/1

Soalan 1 hingga soalan 7 berdasarkan peta di bawah.

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 1

23/1

Apakah ciri fizikal yang terdapat di rujukan grid 4574? A B Rumput Tasik C D Petempatan Kelapa sawit

Dari arah manakah Sungai Kenari mengalir? A B Selatan ke Utara Barat daya ke Timur C D Barat laut ke Timur Barat daya ke Timur laut

Berapakah jarak jalan raya dari jambatan ke simpang tiga Kg.Pasir? A B 3.0 km 4.2 km C D 5.0 km 9.3 km

Apakah kepentingan hutan di barat laut peta? I II A B Kawasan tadahan Habitat fauna I dan II I dan IV III IV C D Kawasan pembalakan Membuat kelong II dan III II dan IV

Apakah pekerjaan utama penduduk Pekan Maju di dalam peta? A B C D Pekebun kelapa sawit, pekilang, nelayan Nelayan, penoreh, pelombong Penoreh, petani, pekilang Pesawah, pelombong, nelayan

Rumah Azreen terletak di barat daya kilang. Apakah arah kilang dari rumah Azreen? A B Timur laut Barat laut C D Tenggara Barat daya

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 7

23/1

Berapakan bearing sudutan jambatan dari Bukit Mewah? A B 33 42 C D 58 65

8.

Jika waktu di Greenwich ialah 11.00 pagi, pukul berapakah di N? A B 5.00 petang 3.00 pagi C D 5.00 pagi 3.00 petang

Rajah 1

Apakah kedudukan P dalam Rajah 1 di atas? A B 50 B 40 U 40 U 41 T


o o o o

C D

40 U 60 B 60 U 50 B
o o

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

23/1

Graf 10 Jualan motosikal paling tinggi ialah pada tahun A B 11 2006 2007 C D 2008 2010

Peta 1 menunjukkan banjaran tinggi di Semenanjung Malaysia

Peta 1 :SEMENANJUNG MALAYSIA Gunung Korbu terletak di banjaran bertanda A B 23/1 SULIT I II C D IIl IV [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 12 Apakah ciri sistem gunung lipat tua? I II III IV Bermula dari Pusaran Pamir

23/1

Banjaran-Banjaran yang tinggi Kawasan yang stabil Terbentuk lebih 100 juta tahun dahulu

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III Ill dan IV

13

Tanih aluvium Tanaman padi

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A B Dataran Kedah Perlis Dataran Johor Selatan C D Tenggara Pahang Kelantan Selatan

14

Rajah 2 menunjukkan kawasan pinggir laut.

Rajah 2 Berdasarkan Rajah 2 di atas, bentuk muka bumi X ialah A B 23/1 SULIT tebing tinggi tunggul sisa C D gerbang laut batu tunggul [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 15

23/1

Antara berikut,yang manakah ciri iklim khatulistiwa? A B C D Panas dan lembap sepanjang tahun Kelembapan bandingan rendah Jumlah hujan kurang daripada 2000mm Mengalami satu musim kering yang nyata

16

Rajah 3 menunjukkan pergerakan bumi.

Rajah 3

Pergerakan bumi seperti Rajah 3 di atas menyebabkan A B kejadian empat musim pasang surut air laut C D ekuinoks dan solstis siang dan malam tidak sama panjang

17

Kombinasi manakah benar tentang tumbuhan dan tanih semulajadi?

Jenis Hutan A B C D Hutan paya air masin Hutan gunung Hutan pantai Hutan paya air tawar

Jenis Tanih Pasir Aluvium Laterit Gambut

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 18

23/1

Peta 2 menunjukkan kawasan pelancongan di Malaysia.

Peta 2 : Malaysia Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di kawasan tersebut? A B Jarak dari laut Ketinggian C D Kedudukan Tiupan angin

Rajah 4 19 Apakah jenis hutan yang dapat dikaitkan dengan Rajah 4 di atas? A B Hutan Monsun Tropika Hutan Hujan Tropika C D Hutan Konifer Hutan Mediterranean

20

Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa? A B Hakisan tanih Pencemaran udara C D Penipisan lapisan ozon Keasidan tanih meningkat [Lihat sebelah

23/1 SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 21

23/1

Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berikut? Petaling Jaya Bayan Lepas

A B

Perkhidmatan Pelancongan

C D

Perlombongan Perindustrian

22

Apakah persamaan antara ketiga-tiga lokasi di Rajah 5?

Rajah 5

A B

Padat penduduk Jarang penduduk

C D

Penduduk sederhana Tiada penduduk

23

Apakah bentuk taburan penduduk di Malaysia?

A B

Padat Jarang

C D

Tidak sekata Sederhana

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 24

10

23/1

Kawasan bertanda manakah dalam Peta 3 berpenduduk padat kerana aktiviti perlombongan ?

Peta 3 : SEMENANJUNG MALAYSIA

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

25

Pernyataan manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di bawah? A B C D Wanita berpendidikan tinggi Amalan perancang keluarga

Migrasi penduduk berkurangan Taraf hidup menurun Kadar kelahiran menurun Peluang pekerjaan berkurangan

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 26

11

23/1

Jadual 1 merujuk kepada jumlah penduduk Malaysia. Tahun 2000 2008 Jadual 1 Jumlah Penduduk 23 juta 27 juta

Mengapakah berlaku perubahan terhadap jumlah penduduk? I II A B Taraf pendidikan tinggi Amalan perancangan keluarga I dan II I dan IV III IV C D Taraf kesihatan tinggi Dasar kependudukan negara II dan III III dan IV

27

Kombinasi manakah benar tentang faktor dan kadar kelahiran di Malaysia? Faktor A B C D Amalan perancang keluarga Taraf pendidikan tinggi Dasar Kerajaan Wanita berkerjaya Kadar Kelahiran Tinggi Tinggi Rendah Rendah

X = Kadar Kelahiran Kadar Kematian 28 X merujuk kepada A B C D kadar kematian kasar kadar kelahiran kasar perubahan penduduk pertambahan penduduk semula jadi

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 29

12

23/1

Peta 4 menunjukkan migrasi penduduk ke kawasan berlorek.

Peta 4 : MALAYSIA Apakah jenis migrasi tersebut? A B Bandar ke bandar Bandar ke luar bandar C D Luar bandar ke bandar Luar bandar ke luar bandar

30

Apakah faktor yang menggalakkan pergerakan penduduk seperti Rajah 6?

Rajah 6 I II III IV A B 23/1 SULIT Mendapatkan kemudahan perubatan Mendapatkan pemilikan tanah Meningkatkan taraf hidup Mendapat pendidikan tinggi I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 31

13

23/1

Apakah faktor yang menyebabkan migrasi luar bandar ke bandar? I II III IV Mendapat peluang pekerjaan Membuka kawasan perindustrian Menjalankan kegiatan perlombongan Melanjutkan pelajaran

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

32

Apakah agensi yang menguatkuasakan undang-undang perhutanan di Malaysia?

A B C D

Persatuan Pencinta Alam Jabatan Perhutanan Malaysia Institut Penyelidikan Hutan Malaysia Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara

33

Apakah aktiviti yang dijalankan di kawasan A dan B pada Peta 5?

Peta 5 : MALAYSIA

A B

Pertanian pindah Pertanian sara diri

C D

Pertanian berteres Pertanian bergilir

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 34

14

23/1

Apakah tujuan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ditubuhkan? I II III V A B Meningkatkan taraf pendidikan rakyat Mengurangkan kadar kemiskinan Meningkatkan taraf hidup penduduk Meningkatkan taraf kesihatan penduduk I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

35

Apakah tujuan paya di tebus guna?

A B

Tanaman limau Tanaman padi

C D

Tanaman getah Tanaman kelapa sawit

36

Berdasarkan pernyataan di bawah Mengairi kawasan tanaman Menjana kuasa hidroelektrik Mengawal banjir Maklumat ini menunjukkan kepentingan A B Terusan Parit C D Tali air Empangan

37

Apakah ciri kependudukan Negara berdasarkan pernyataan berikut Kanada Australia

I II A B 23/1 SULIT

Taraf teknologi tinggi Kadar kematian tinggi I dan II I dan IV

III IV C D

Taraf pendidikan rendah Kadar pertumbuhan penduduk rendah II dan III III dan IV [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 38

15

23/1

Apakah ciri penduduk negara di kawasan berlorek pada Peta 6?

Peta 6 : DUNIA A B Penduduk kurang Penduduk berlebihan C D Penduduk optimum Penduduk sederhana

Kekurangan makanan Kekurangan tempat tinggal Taraf hidup rendah

39

Ciri- ciri berikut menunjukkan kesan yang dialami oleh negara

A B

penduduk berlebihan penduduk optimum

C D

penduduk kurang penduduk majmuk

40

Ciri penduduk berikut dikaitkan dengan kawasan Peta 7 bertanda

Kadar kelahiran tinggi Kadar kematian tinggi

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

16

23/1

Peta 7 : DUNIA

41 I

Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal di pinggir sungai? Bekalan air Keselamatan terjamin Terlindung dari angin kencang Kemudahan pengangkutan

II III IV

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

42

Kawasan manakah di Peta 8 wujud kerana Tanah Rancangan?

Peta 8 : SEMENANJUNG MALAYSIA 23/1 SULIT [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 43

17

23/1

Apakah pola petempatan di kebun kecil getah?

A B

Berpusat Berkelompok

C D

Berjajar Berselerak

44

Maklumat berikut merujuk kepada kawasan

Teh Kawasan pelancongan

I II III IV

Dataran Kedah-Perlis Tanah Tinggi Cameron Tanah Tinggi Kundasang Bandar Tenggara Johor

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

45

Apakah proses yang menyebabkan pembandaran ?

I II III IV

Perubahan fungsi bandar Perluasan saiz kawasan Pengurangan kemudahan awam Pertambahan jumlah penduduk

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 46

18

23/1

Apakah faktor perkembangan bandar berikut ?

Skudai Sintok Tanjung Malim

A B

Perlombongan Pelabuhan

C D

Perindustrian Pendidikan

47

Kombinasi manakah yang benar tentang fungsi petempatan berikut.

Petempatan I II III IV Ipoh Pekan Kangar Gemas

Fungsi Perlombongan Pentadbiran Pertanian Pengangkutan

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

48

Apakah tujuan awal landasan kereta api dibina?

A B

Mengangkut gas asli Mengangkut petroleum

C D

Mengangkut kayu balak Mengangkut bijih timah

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 49

19

23/1

Pusat Pentadbiran Pusat Perdagangan

Peta 9 : MALAYSIA Antara berikut,kawasan manakah di Peta 9 mempunyai fungsi tersebut?

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

50

Apakah persamaan aktiviti X dan Y dalam Peta 10?

Peta 10 : SEMENANJUNG MALAYSIA 23/1 SULIT [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT A B Pertanian Perlombongan C D

20 Pembalakan Pentadbiran

23/1

Jalan Darat Jalan Air 51 Apakah kepentingan perhubungan tersebut diperkenalkan ? I II III IV Pentadbiran kawasan jajahan Mengangkut hasil ke pelabuhan Mengehadkan rakyat berhubung Melewatkan kemajuan bandar

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

Asap Ketuk-ketuk Meriam

52

Kemudahan di atas merujuk kepada kemudahan

A B

hiburan kecemasan

C D

pengangkutan perhubungan

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 53

21 Lebuh Raya Utara Selatan Lebuh Raya Damansara Puchong

23/1

Apakah faktor yang mempengaruhi pembinaan seperti maklumat di atas?

I II

Tanih aluvium subur Kawasan tanah pamah

III IV

Terdapat banyak bandar besar Bebas daripada bencana alam

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

54

Antara berikut, yang manakah merupakan lapangan terbang antarabangsa?

A B

Bayan Lepas Kuantan

C D

Labuan Bintulu

55

Pelabuhan di Peta 11 merujuk kepada pernyataan di bawah?

Pelabuhan kontena Terminal gas asli

Peta 11 : MALAYSIA 23/1 SULIT [Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 56

22

23/1

Apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar?

A B

Banjir kilat Pulau haba

C D

Kelajuan angin meningkat Habitat fauna musnah

57

Penggunaan alat catalytic converter pada kenderaan dapat membantu mengurangkan pencemaran

A B

air udara

C D

bunyi landskap

58

Foto 1 di bawah menunjukkan sejenis pengangkutan di Malaysia.

Foto 1 Apakah tujuan pengangkutan tersebut diperkenalkan?

A B

Kos pembinaan rendah Kaedah pengangkutan murah

C D

Mengangkut barangan pukal Mengelakkan kesesakan lalu lintas

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

23

23/1

Menerima berita dan gambar Menonton siaran langsung

59

Antara berikut, kawasan manakah dikaitkan dengan pernyataan di atas?

I II

Kuantan Melaka

III IV

Petaling Jaya Pulau Pinang

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

Pengajaran melalui jarak jauh Interaksi dengan pensyarah secara langsung

60

Pernyataan di atas di kaitkan dengan

A B

kerajaan elektronik tele - sidang

C D

sekolah bestari tele-perubatan

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

24

23/1

JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 TINGKATAN 2 NEGERI MELAKA JAWAPAN GEOGRAFI No. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jawapan A C C A A A D A C D C D A C A B D B B A No. Soalan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jawapan D A C C C D D D C C B B C C B D B A A C No. Soalan 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Jawapan B C D C B D B D C B A D C A C D B D A B

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

25

23/1

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

26

23/1

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

27

23/1

23/1 SULIT

[Lihat sebelah

Anda mungkin juga menyukai