Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A Pendapat murid tentang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum.

Temubual MURID 1 Tahun : 5 Perdana Jantina: Perempuan Kokurikulum yang disertai: Pakaian seragam: Pergerakan Puteri Islam Persatuan akademik: Persatuan Pendidikan Islam Kelab Sukan dan Permainan: Hoki Rumah Sukan: Tunku Abdul Rahman ( Merah) Soalan Temubual: Adakah anda minat dengan kokurikulum? Jawapan: Ya. Saya sangat minat Mengapa anda atau tidak minat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum? Jawapan: Saya berasa minat untuk menyertai kokurikulum kerana terdapat aktiviti yang menarik Apakah faedah kokurikulum bagi anda? Jawapan: Menambahkan ilmu pengetahuan terhadap sesuatu perkara Adakah masalah kesuntukan masa, masalah kewangan atau tinggal jauh dari sekolah menghalang anda melibatkan diri dengan kokurikulum? Jawapan: Tidak Adakah ibu bapa menggalakkan anda melibatkan diri dengan kegiatan

kokurikulum?Mengapa?

Jawapan: Ibu Bapa sangat menggalakkan saya mengikuti aktiviti kokurikulum kerana ianya sesuatu yang berfaedah. Sejauh manakah kelengkapan dan kemudahan untuk kokurikulum memuaskan? Sila jelaskan.

BAHAGIAN A Pendapat murid tentang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Temubual MURID 2 Tahun: 4 Waja Jantina: Lelaki Kokurikulum yang disertai: Pakaian seragam: Tunas Kadet Remaja Sekolah Persatuan akademik: Persatuan Bahasa Melayu Kelab Sukan dan Permainan: Bola Sepak Rumah Sukan: Tun Mahathir ( Kuning) Soalan Temubual: Adakah anda minat dengan kokurikulum? Saya kurang berminat. Mengapa anda atau tidak minat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum? Jawapan: Saya bersa bosan untuk menyertai aktiviti persatuan kerana penyampaian guru kurang menarik. Apakah faedah kokurikulum bagi anda?

Adakah masalah kesuntukan masa, masalah kewangan atau tinggal jauh dari sekolah menghalang anda melibatkan diri dengan kokurikulum? Jawapan: Ya. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan pada hari sabtu menyebabkan saya rasa ianya membuang masa kerana saya perlu mebantu ibu bapa saya di rumah Adakah ibu bapa menggalakkan andamelibatkan diri dengan kegiatan

kokurikulum?Mengapa? Tidak, kerana mereka mengatakan ianya membuang masa. Sejauh manakah kelengkapan dan kemudahan untuk kokurikulum memuaskan? Sila jelaskan. Kemudahan kurang disediakan dan peralatan juga kurang mengcukupi.

BAHAGIAN A Pendapat murid tentang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Temubual MURID 3 Tahun: 6 Perdana Jantina: Lelaki Kokurikulum yang disertai: Pakaian seragam: Pengakap Kanak-kanak Persatuan akademik: Persatuan Sains dan Matematik

Kelab Sukan dan Permainan: Badminton Rumah Sukan: Tun Hussein Onn ( Hijau) Soalan Temubual: Adakah anda minat dengan kokurikulum? Ya. Mengapa anda atau tidak minat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum? Saya berminat menyertai kokurikulum kerana saya dapat bersosial dan berkawan dengan ramai orang Apakah faedah kokurikulum bagi anda? Menegelakkan kita daripada membuang masa dan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Adakah masalah kesuntukan masa, masalah kewangan atau tinggal jauh dari sekolah menghalang anda melibatkan diri dengan kokurikulum? Ya. Kadang0kadang ibu bapa saya tidak dapat menghantar saya ke sekolah kerana mereka bekerja. Adakah ibu bapa menggalakkan andamelibatkan diri dengan kegiatan

kokurikulum?Mengapa? Ya, kerana ianya merupakan aktiviti yang baik untuk murid. Sejauh manakah kelengkapan dan kemudahan untuk kokurikulum memuaskan? Sila jelaskan. Sederhana kerana masih terdapat banyak lagi kekurangan peralatan apabila melakukan aktiviti.

BAHAGIAN A Pendapat murid tentang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Temubual MURID 4 Tahun: 5 Satria Jantina: Perempuan Kokurikulum yang disertai: Pakaian seragam: Tunas Puteri Persatuan akademik: Persatuan Bahasa Inggeris Kelab Sukan dan Permainan: Ping Pong Rumah Sukan: Tun Abdul Razak ( Merah) Soalan Temubual: Adakah anda minat dengan kokurikulum? Ya. Mengapa anda atau tidak minat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum? Dapat mencungkil bakal dan menggalakkan komunikasi dan sikap kerjasama sesama rakan Apakah faedah kokurikulum bagi anda? Adakah masalah kesuntukan masa, masalah kewangan atau tinggal jauh dari sekolah menghalang anda melibatkan diri dengan kokurikulum? Ya. Hal ini kerana perbelanjaan untuk membeli uniform, membayar yuran tahuna dan bayaran untuk menyertai aktiviti persatuan dan kelab agak membebankan. Adakah ibu bapa menggalakkan andamelibatkan diri dengan kegiatan

kokurikulum?Mengapa? Kurang kerana perlu mennyediakan banyak duit.

Sejauh manakah kelengkapan dan kemudahan untuk kokurikulum memuaskan? Sila jelaskan. Terdapat perlatan yang mengcukupi namun bagi sesetengah aktiviti persatuan atau kelab, peralatan tidak mengcukupi.

BAHAGIAN A Pendapat murid tentang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Temubual MURID 5 Tahun: 4 Wira Jantina: Lelaki Kokurikulum yang disertai: Pakaian seragam: Pergerakan Bulan Sabit Merah Persatuan akademik: Persatuan Didik Bestari Kelab Sukan dan Permainan: Olahraga Rumah Sukan: Tunku Abdul Rahman ( Merah) Adakah anda minat dengan kokurikulum? Tidak. Mengapa anda atau tidak minat melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum? Saya tidak berminat kerana penyampaian guru kurang menarik dan saya perlu focus kepada peperiksaan dan akademik.

Apakah faedah kokurikulum bagi anda? Adakah masalah kesuntukan masa, masalah kewangan atau tinggal jauh dari sekolah menghalang anda melibatkan diri dengan kokurikulum?

Ya. Saya akan menghadapi pepriksaan dan saya perlu sentiasa belajar untuk mencapai 5A kerana saya merupakan murid yang sedrhana dan perlu sentiasa menghadiri kelas tuisyen. Adakah ibu bapa menggalakkan andamelibatkan diri dengan kegiatan

kokurikulum?Mengapa? Tidak kerana mereka berpendapat saya perlu fukus kepada pelajaran Sejauh manakah kelengkapan dan kemudahan untuk kokurikulum memuaskan? Sila jelaskan. Kurang memuaskan kerana perlatan dan kemudahan yang terhad.