Anda di halaman 1dari 22

Oleh: Kumpulan 2 SITI HAJAR NABILA BINTI SHUKRI SYAZWANI BINTI MD SHAHDIN SITI ARAMINI BINTI JOHANI NURUL

SYAZWANI BINTI NORDIN PISMP PK/PJ/BM (2)

Pembinaan ujian

objektif

Struktur

SOALAN OBJEKTIF
KONSEP KEBAIKAN KEBURUKAN

JENIS

PRINSIP

KONSEP
Definisi : merupakan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Suatu jenis ujian yg memerlukan calon memberi jawapan tepat atau ringkas. Soalan dapat diperiksa dgn mudah & tepat. Mempunyai ciri keobjektifan yang paling tinggi. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item

Pembinaan Soalan objektif

Item respon bebas

Item respon tetap

Item respon bebas


Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Contoh; i. Apakah lawan bagi perkataan rajin ? ________ ii. Kita mesti ______bermain sekarang sebab hujan

Item reapons tetap


Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Jenis soalan respon tetap; 1. Format salah betul 2. Padanan 3. Aneka pilihan

1. Soalan format betul/salah


Soalan jenis ini mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dua pilihan sahaja iaitu betul (B) atau salah (S), setuju (S) atau tidak setuju (TS), dan ya (Y) atau tidak (T).

Contoh;
Tandakan sama ada Betul (B) atau Salah (S) bagi contoh antonim berikut: Hitam Putih ( )

2. Padanan
Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan dengan memadankan objek atau perkara yang berkaitan

di sebelah kiri atau di sebelah kanan.


Bilangan padanan tidak perlu terlalu banyak bagi mengelakkan kekeliruan semasa menjawab. Ayat yang digunakan juga tidak perlu terlalu panjang.

3. Aneka pilihan
Aneka pilihan tergolong dalam item tetap kerana item jenis ini diberikan tindak balas tetap. Jenis item aneka pilihan; 1. Berbentuk soalan 2. Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap 3. Analogi 4. Antonim 5. Jenis negatif 6. Mengisi tempat kosong 7. Jenis campuran 8. Teknik kloz 9. Mengelaska

PRINSIP PEMBINAAN ITEM


1. Pokok soalan (stem)
Bahasa mudah difahami Berbentuk soalan / ayat tidak lengkap Kesukaran mengikut aras kesukaran taksonomi Kurangkan soalan berbentuk negatif (10%-hitamkan / garis)

Gambar, rajah, dan carta disertakan bagi soalan yg


berkaitan.

2. Bahan Rangsangan 3. Pilihan Jawapan

Jawapan yang disediakan haruslah logik.


Ditulis sejajar (semua huruf / semua angka)
Elakkan menggunakan perkataan semua di atas betul atau semua di atas salah. Jawapan disusun mengikut urutan abjad atau nombor. Jawapan juga perlu disusun mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang. Tiada perkataan yang berulang Pastikan satu jawapan sahaja yang betul 4. Distraktor (penganggu jawapan)

5. Struktur item (roman & abjad)

KELEBIHAN
Mempunyai ciri keobjektifan yg tinggi. Mempunyai ciri kebolehpercayaan. Dapat menguji banyak topik/bidang dalam sesuatu mata pelajaran. Item/soalan boleh meliputi semua aras kemahiran (TB). Calon yg lemah dlm penbendaharaan kata boleh menjawab soalan dengan mudah. Mudah ditadbirkan. Lebih kepada ujian sumatif. Keputusan mudah ditafsirkan dgn analisis item.

KELEMAHAN
Sukar membina item/soalan dlm aras tinggi kognitif. Perbelanjaan dan masa yg banyak diperlukan. Menggalakkan calon yg tidak tahu menjawab meneka. Kurang sesuai digunakan dlm ujian formatif. Tidak dpt menguji kemahiran menyusun/menghurai.

SOALAN SUBJEKTIF
PEMBINAAN UJIAN

KONSEP

JENIS

KELEMAHAN

KEBAIKAN

Definisi :

KONSEP

Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisa Ujian di mana calon diberi peluang menjawab soalan dalam tulisan/perkataan sendiri. Jawapan boleh dinyatakan dalam satu/beberapa ayat/perenggan/karangan. Calon bebas memilih,menerangkan dan membentangkan idea. Pemeriksa akan meneliti jawapan calon dan memeriksa secara subjektif dgn markah/gred berdasarkan kriteria yg ditentukan.

Jenis ujian subjektif

Tindak balas terhad ( struktur- jawapan: 1frasa, 1 ayat, 1 jawapan )

Tindak balas lanjutan ( esai )

JENIS-JENIS
Item tindak balas terhad: a) Memerlukan calon menjawab dgn jawapan pendek b) Boleh menulis dlm 1 frasa, ayat, kenyataan yg ringkas. Item tindak balas lanjutan: a) Memberi peluang kepada calon menjawab secara bebas. b) Boleh memberikan jawapan berdasarkan kefahaman/pendapat sendiri. c) Boleh menguji aras kemahiran yg lebih tinggi.

PEMBINAAN SOALAN SUBJEKTIF


o Guru membentuk JSU untuk menentukan skop/aras kemahiran. o Guru membina soalan berbentuk esei dgn arahan yg jelas & jawapan soalan sama ada pendek/panjang o Pastikan perkataan yg digunakan setaraf dgn peringkat calon. o Gunaka perkataan berdasarkan setiap aras dalam TB. o Pastikan soalan yg dibina berlandaskan sukatan pelajaran. o Setiap soalan harus disertakan dengan markah.

KELEBIHAN
Mudah digubal. Menjimatkan masa. Sesuai dalam pelbagai mata pelajaran. Sesuai digunakan untuk aras tinggi. Boleh menguji kebolehan menyusun, menganalisa & mengintegrasikan idea. Peluang meneka jawapan dikurangkan. Peluang untuk meniru jawapan calon lain tipis. Berguna untuk mengesan kelemahan calon. Melatih kemahiran menulis.

KELEMAHAN
Bidang yg hendak diuji terbatas. Calon boleh meramal soalan yg dikeluarkan. Kurang sesuai digunakan utk menguji pencapaian murid dlm sesuatu topik. Kurang sesuai kepada pelajar yg kurang mahir dalam penggunaan bahasa. Mempunyai kebolehpercayaan/kesahan yang rendah. Pemeriksaan kertas jawapan mengambil masa yg panjang. Mempunyai keobjektifan & kemudahtafsiran yg rendah.

SEKIAN ..TERIMA KASIH