Anda di halaman 1dari 21

Bengkel aktiviti penulisan mekanis

Nur Farhah Nur Zalikha Nadiah Che Nurul Ain Azahral

Menulis huruf kecil dan huruf besar dari a hingga z di atas kertas berkotak

Tajuk: menulis huruf kecil dan huruf besar dari a hingga z di atas kertas berkotak Bahan: kad huruf, kotak, Cara pelaksanaan: 1. Murid diminta untuk memilih kad huruf di dalam kotak 2. Seterusnya murid akan diminta menulis kad huruf yang telah dipilih di atas kotak yang telah digantung oleh guru. 3. Murid dikehendaki menulis di atas kotak yang berbeza mengikut huruf besar dan kecil.

Menulis Huruf Kecil Dan Huruf Besar Dari A Hingga Z Di Atas Kertas Bergaris Empat, Bergaris Tiga, Dan Bergaris Satu

Tajuk:

Papan Abjad Bahan: polisterin, kertas bergaris empat, bergaris tiga dan bergaris satu. Cara perlaksaan: 1. guru menunjukkan panduan menulis huruf besar dan huruf kecil (a hinga z) mengikut garisan pada kertas bergaris empat. 2. murid diminta menulis pada permukaan papan abjad mengikut tertib susunan huruf yang telah disediakan 3. jika berlaku kesilapan murid boleh memadamkan huruf tersebut lalu membuat pembetulan dengan bimbingan guru. 4. Ulang langkah satu hingga tiga dengan mengunakan kertas bergaris tiga dan satu.

Papan abjad

Tajuk: ulat buku Bahan: kad manila ulat, pensil Cara pelaksanaan: 1. guru mengisi beberapa huruf secara rawak dalam ruangan yang tersedia pada ulat buku 2. murid diminta untuk melengkapkan dan mengisi tempat kosong dengan huruf yang tertinggal 3.Murid boleh membuat pembentulan jika berlaku kesilapan dengan hanya memadam kesilapan huruf pada permukaan bahan tersebut

Ulat buku

Latihan Menulis Suku Kata, Perkataan Dan Ayat Tunggal

Tajuk: menulis suku kata Bahan: kad manila, kad huruf, pensil Cara pelaksanaan: 1. murid diminta memilih kad huruf di dalam kotak yang mengandungi pelbagai kad huruf 2. murid dikehendaki menulis kad huruf yang dipilih di atas kertas manila yang telah disediakan 3. guru membimbing murid sepanjang aktiviti dijalankan

ba ci ni

bu do za

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menulis huruf menjadi suku kata;


F

Padankan huruf menjadi dua suku kata KV :

Tajuk: menulis perkataan Bahan: kad manila, kad gambar, kad perkataan Cara perlaksaan: 1. guru menunjukkan kad gambar yang mengandungi perkataan kepada murid Murid diminta menulis kembali perkataan berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru Guru membimbing murid sepanjang akiviti dijalankan

ayam

bola

buku

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Memilih, memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna;

a i ba ka sa

pa kak bu ya bang

= = = = =

bapa

abang

Latihan mengeja suku kata, perkataan dan ayat

Bola Ini bola Ini bola Abu Abu suka main bola