Anda di halaman 1dari 2

PERTANDINGAN PIDATO BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO Giliran Peserta ........ Bahagian Pertama :


Idea/ Isi (30 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas -data / contoh yang tepat/logik -Maksimum 3 idea/isi

7 minit
Bilangan Idea/Isi Idea/ Isi 1 Idea/Isi 2 Idea/Isi 3 Takrifan tajuk Markah maksimum 3 Idea/Isi (2 markah) Huraian (4 markah) Contoh/Data (3 markah) Jumlah

Jumlah markah idea/isi dan takrifan Bahasa (20 markah) Tatabahasa (10 markah)
Peserta akan diadili dari segi: - bahasa yang jelas - bahasa baku - gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah) Bahasa baku (5 markah)

Jumlah markah bahasa Penyampaian, persembahan, adab dan bonus (50 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -kepetahan -kelancaran -intonasi suara -gaya yang menarik/berkeyakinan -dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien -susunan idea/isi Adab Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika : - menyentuh isu sensitif - menggunakan bahasa yang kurang sopan - tidak sempat membuat kesimpulan Bonus Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah) Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah) Susunan idea/isi (10 markah) Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien (10 markah) Adab (5 markah) Bonus (5 markah) Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %


Disahkan oleh: Tandatangan:. (Nama Hakim :.....................................................................) Tarikh :.............................

112

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO Giliran Peserta ........ Bahagian Kedua(Spontan):


Isi (40 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas -data / contoh yang tepat/logik -Maksimum 3 idea/isi

4 minit
Bilangan Idea/isi Isi 1 Isi 2 Takrifan tajuk (2m) Jumlah markah idea/isi Markah maksimum 2 Idea/Isi (5 markah) Huraian (10markah) Contoh/Dat a (4markah) Jumlah

Bahasa (30 markah) Tatabahasa (10 markah)


Peserta akan diadili dari segi: - bahasa yang jelas - bahasa baku - gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Gaya bahasa yang berkesan (10 markah) Sebutan bahasa (10 markah)

Jumlah markah bahasa Penyampaian, persembahan, adab dan bonus (30 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -kepetahan -kelancaran -intonasi suara -gaya yang menarik/berkeyakinan -dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien -susunan idea/isi Adab Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika: - menyentuh isu sensitif - menggunakan bahasa yang kurang sopan - tidak sempat membuat kesimpulan Bonus Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran nada, intonasi suara menyakinkan ( 5 markah) Gaya yang menarik (5 markah) Isi yang tertib (5 markah)

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur (5 markah) Adab (5 markah)

Istimewa (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %


Disahkan oleh: Tandatangan:. (Nama Hakim:..........................................................)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

112
Tarikh :.............................