Anda di halaman 1dari 14

1. Risdi adalah siswa yang paling pandai di kelasnya.

Cecep kalah pandai dibanding Asep, tetapi Asep sama pandainya dengan Mamat. Mamat lebih pandai dari Anisa. a. Asep tidak lebih pandai daripada Cecep. b. Cecep tidak kalah pandai daripada Risdi c. Mamat lebih pandai daripada Risdi D. Mamat lebih pandai daripada Cecep e. Anisa lebih pandai daripada Asep 2. Semua pengendara sepeda motor menggunakan helm. Sebagian pengendaran sepeda motor menggunakan jaket kulit. a. Sebagian pengendara tidak menggunakan helm b. Semua pengendara tidak menggunakan jaket kulit C. Sebagian pengendara sepeda motor mengenakan helm dan jaket kulit d. Sebagian pengendarasepeda motor tidak mengenakan helm dan jaket kulit e. Sebagian pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm dan tidak mengenakan jaket kulit 3. Semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film. a. Sementara bintang film adalah artis. b. Sementara artis adalah bukan penyanyi. c. Semua bintang film adalah artis. D. Sementara penyanyi bukan bintang film. e. Sementara penyanyi bukan artis. 4. Beberapa siswa SSC bergabung dalam tim Sepabola. Tim Sepabola tidak ada yang menjadi pemain tenis. a. Ada beberapa siswa SSC yang menjadi pemain tenis B. Beberapa siswa SSC bukan pemain tenis. c. Tidak ada siswa SSC yang menjadi pemain tenis. d. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepakbola. e. Tim sepakbola hanya cocok menjadi siswa ssc. 5. Semua manusia tidak bersayap. Semua kuda makan rumput. a. Manusia tidak makan rumput.

b. Kuda tidak bersayap. c. Manusia dan kuda tidak bersayap dan tidak makan rumput. d. Manusia sama dengan kuda. E. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Bagian Logoka Aritmatika:

6. Pak Dadang menjual sepatu seharga Rp. 150.000,- dan memperoleh laba 20% dari harga beli. Berapakah harga beli sepatu tersebut? a. Rp. 125.000 b. Rp. 75.000 c. Rp. 30.000 D. Rp. 120.000 e. Rp. 100.000 7. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak n kali dan memperoleh nilai ratarata 80. Berapakah nilai yang harus diperolehh siswa tersebut pada tes selanjutnya supaya rata-ratanya menjadi 82? a. 2n 82 b. n + 82 C. 2n + 82 d. 2n +80 e. 2n 80 8. Waktu dikota A 3 jam lebih cepat daripada kota B. Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju ke kota B pada pukul 5 pagi dan tiba dikota B 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah mobil tersebut tiba dikota B? a. 9 pagi d. 3 pagi B. 6 pagi e. 2 pagi c. 4 pagi

9. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas dengan siswa sejumlah 100 siswa. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua dan ketiga adalah 7, 8, 7 . Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 orang dan kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah a. 7, 60 d. 7,45 B. 7,55 e. 7,40 c. 7,50 10. Jika x = berat total p kotak yang masing-masing beratnya q kg. Jika y = berat total q kotak yang masing-masing beratnya p kg, maka... a. x > y b. x < y C. x = y d. 2x = 2y e. X dan y tidak dapat ditentukan Contoh soal tes logika umum 1 Semua mahasiswa Perguruan Tinggi memiliki Nomor Induk Mahasiswa. Andi seorang mahasiswa. Jadi, A. Andi mungkin memiliki nomor induk mahasiswa B. Belum tentu Andi memiliki nomor induk mahasiswa C. Andi memiliki nomor induk mahasiswa D. Andi tidak memiliki nomor induk mahasiswa E. Tidak dapat ditarik kesimpulan Contoh soal tes logika umum 2 Permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. A. Permen X kurang laris terjual di kalangan anak-anak B. Permen X tidak laku terjual di kalangan orang dewasa C. Permen X laris terjual D. Permen X laris terjual di kalangan anak-anak E. Tidak dapat ditarik kesimpulan

Sinonim: Anonim A. Nama singkat B. Singakatan C. Kepanjangan dari D. Tanpa nama E. Nama kecil Pandir A. Agak pintar B. Bodoh C. Pandai hadir D. Tidak Jenius E. Pemandangan Antonim: Landai >< A. Datar B. Curam C. Sedang D. Luas E. Lapang

Tes padanan hubungan jenis 1 Pikiran : Otak A. Buku : Printer B. Kata-kata : Lisan C. Komputer : Ketikan D. Awan : Langit E. Hujan : Uap Penyelam laut dalam : Tabung Oksigen A. Petani : Kerbau B. Perampok : Topeng muka C. Penerjun payung : Parasut D. Polisi : Mobil patroli E. Burung : Sayap Tes padanan hubungan jenis 2 Bulan : Bumi A. Tata surya B. Planet C. Bintang D. Matahari E. Bulan Platina : Logam A. Intan B. Batu C. Emas D. Safir E. Aki Bumi :

Enmity >< A. Kekasih B. Hubungan C. Pertengkaran D. Persahabatan E. Perseteruan

Permata :

Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya ? A. Minister of Defence B. Minister of Economy C. Prime Minister D. Minister of Trade E. Foreign Affair Minister Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya ? A. Borobudur B. Pencak Silat C. Monas D. Batik E. Karate Seri angka : 75 97 60 92 45 selanjutnya... A. 87 B. 78 C. 102 D. 75 E. 54

Berapakah nilai dari 8,0049 : 0,0015 = A. 5336,6 B. 533,66 C. 53,366 D. 53366 E. 533,55 Berapakah 27,5% dari 200 ? A. 45 B. 550 C. 55 D. 54 E. 54,5

Seri huruf: e h a j m b selanjutnya adalah... A. p s B. p t C. o q D. o r E. o s Suatu seri huruf : z v r selanjutnya adalah... A. m B. o C. t D. l E. n

Seri angka: 1 5 9 2 6 10 3 selanjutnya... A. 6 11 4 B. 7 11 4 C. 7 12 5 D. 6 12 3 E. 8 11 5

Jika x-y = 1. Dan Xy = 64. Mana pernyataan yang benar berikut ini ? A. x = y -1 B. x = y64 C. x > y D. x = 64y E. y = 1/64x Nilai m = 4 dan n = -4. Jika p = (-m-n)9 dan q = (-n+n)2 Maka yang benar adalah... A. p = q B. p > q C. p q = -8 D. q p = 64 E. q < (p-64) Eko adalah seorang karyawan perusahaan terkemuka yang gemar membaca koran sambil meminum secangkir kopi luwak kesukaannya. Jika Eko bisa membaca 2 halaman koran tiap x menit. Maka dalam 7 menit eko mampu membaca berapa halaman ? A. 14/2x B. 14/x C. x/14 D. 7/2x E. 7/x

Tiga kakak beradik bernama Nia, Nanik dan Nur. Nanik 9 tahun lebih tua dari Nia. Nur 2 tahun lebih tua dari Nanik. Dan bila usia mereka dijumlah akan mendapatkan angka 95. Berapakah usia Nia sekarang ? A. 26 B. 35 C. 15 D. 24 E. 25 Untuk tes logika silogisme ini, jawablah : A. Bila benar B. Bila salah pada pernyataan pertama C. Bila salah pada pernyataan kedua D. Bila pernyataan pertama dan kedua salah E. Bila salah pada kesimpulan Soal 1 Semua mammalia bernafas dengan paru-paru Ikan salmon adalah mammalia Jadi, ikan salmon bernafas dengan paru-paru

Soal 2 Semua pejabat Pemda mendapatkan mobil dinas Pak Rahmat adalah mantan pejabat Pemda Jadi, Pak Rahmat tidak lagi mendapatkan mobil dinas Contoh soal logika cerita Ada 8 kotak peti, masing-masing diberi nomor 1 sampai 7. Buah jambu, melon, semangka, jeruk, mangga dan durian akan dimasukkan kedalam peti-peti tersebut dengan aturan sebagai berikut : Durian harus dimasukkan ke peti nomor 4 Semangka tidak boleh diletakkan tepat disamping melon Jeruk harus diletakkan disamping mangga Jika melon diletakkan di peti nomor 2, maka mana yang tidak boleh dilakukan ?: A. Semangka diletakkan di nomor 3 B. Jeruk diletakkan di peti nomor 5 C. Mangga diletakkan di peti nomor 7 D. Semangka diletakkan di peti nomor 5 E. Jambu diletakkan di peti nomor 1 Contoh soal tes logika diagram

Berdasarkan diagram diatas, manakah pernyataan yang tidak benar dibawah ini ? A. Sebagian A adalah juga B B. Sebagian B juga A C. Sebagian E adalah B D. Semua D adalah B E. Semua E adalah A Carilah gambar lanjutan dari sederet gambar berikut

Carilah padanan (kesetaraan) hubungan gambar berikut ini...

Carilah gambar yang tidak masuk dalam kelompoknya...

Contoh soal tes bayangan gambar

Gambar sebelah kiri adalah gambar asli yang harus anda cari bayangannya di sebelah kanan. Garis vertikal adalah cermin.

Kertas berbentuk apa sajakah yang diperlukan untuk menutup rangka kawat berikut ini ?

1. Programmer : Software A. Komputer : Windows XP B. Sinetron : Artis C. Ketik : Skripsi D . Program : Linux E. Sutradara : Film 2. Bulan : Bumi Bumi : A. Tata surya B. Planet C. Bintang D. Matahari E. Bulan 3. Elang : Kelinci Ular : A. Ikan B. Singa C. Ulat D. Tikus E. Gagak 4. Platina : Logam Permata : A. Intan B. Batu C. Emas D. Safir E. Akik 5. Manusia : Otak Komputer : A. Memori B. Disket C. Processor D. Windows 98 E. Monitor 6. Seorang pandai besi dapat menyelesaikan sebuah pisau dalam waktu 6 jam. Berapa pisaukah yang dapat dibuat pandai besi tersebut dalam waktu 4 hari jika ia beristirahat 8 jam/hari? a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 7. 3, h, 4, s, 0, d, 9, ...., .... a. l, -2 b. o, -7

c. p, 25

d. R, 20

8. 2, 7, 19, 38, ...., .... a. 54, 79 b. 60, 83 9. 1, 4, 25, ..... a. 327

c. 64, 97

d. 71, 99

b. 491

c. 566

d. 676

10. c, d, f, d, k, b, ...., .... a. r, d b. r, x 11. 3, 4, 8, 5, 1, 6, ...., .... a. 2, 9 b. 10, 17 1. BUKU = ... a. novel b. kitab c. catatan d. karya tulis 2. SENAPATI = ... a. pesawat b. kepala Dati II c. jenis ikan laut d. panglima 3. TOKOH = ... a. kedai 4. TEATER = ... a. sandiwara 5. MUSYKIL = ... a. mustahil

c. s, b

d. s, z

c. 10, 3

d. 2, 7

b. orang terkemuka

c. telik

d. sarjana

b. sinema

c. ketoprak

d. tari-tarian

b. sulit

c. angan-angan

d. dosa

Untuk soal nomor 6 s/d 10, pilihlah kata yang bermakna berlawanan dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital! 6. ABSOLUT >< ... a. bantah 7. PROMINEN >< ... a. utama

b. mutlak

c. benar

d. salah

b. biasa

c. terkemuka

d. terkenal

8. RIVALITAS >< ... a. persaingan 9. EKSPRESI >< ... a. depresi 10. VIRULEN >< ... a. baik

b. persengketaan

c. persesuaian

d. persekongkolan

b. impresi

c. intuisi

d. halusinasi

b. buruk

c. jahat

d. kejam

Tes Padanan Hubungan (10 Soal, Waktu: 5 menit) 11. Norwegia : Luxemburg A. Vietnam : Indonesia D. Iraq : Australia

B. Australia : Inggris E. Chili : China

C. Brazil : Spanyo

12. Penyelam laut dalam : Tabung Oksigen A. Petani : Kerbau B. Perampok : Topeng muka Parasut D. Polisi : Mobil patroli E. Burung : Sayap 13. Bodoh : Idiot A. Pintar : Pandai D. Rajin : Pintar

C. Penerjun payung :

B. Pandai : Jenius E. Jenius : Cerdas

C. Dungu : Cerdas

14. Bola lampu : Thomas A. Edison A. Mesin uap : James Watt B. Telepon : Alexander George D. Radio : Pierre Curie E. Listrik : Michael Moorer 15. Gading : Gajah A. Taring : Macan D. Kulit : Ular

C. Pesawat : Copernicus

B. Gigi : Singa E. Hidung : Bekantan

C. Kuping : Kelinci

1. Anak perempuan terhadap ayah seperti kemenakan perempuan terhadap...... ( A ). Kemenakan Laki-laki ( B ). Sepupu ( C ).Paman ( D ). Ibu ( D ). Saudara 2. " Bensin terhadap mobil seperti makanan terhadap..." ( A ). Mulut ( B ). Perut ( C ). Energi ( D ). Tubuh ( E ). Gigi 3. Tompret terhadap bermain sama dengan buku terhadap...... ( A ). Senang ( B ). Membaca ( C). Musik

( D ). Kata- Kata

( E ). Santai

4. Lampu neon 20 watt lebih terang dari bola lampu 20 watt. lampu neon 20 wattbuatan luar negeri lebih mahal dari lampu neon 20 watt buatan dalam negeri. Lampu yang lebih terang atau lenih tahan lama harganya lenih mahal. Kesimpulan: ( A ). Lampu neon buatan dalam negeri labih murah dari bola lampu buatan luar negeri ( B ). Lampu neon 20 watt lebih mahal dari bola lampu 20 watt. ( C ). Bola lampu 20 watt buatan luar negeri lebih mahal dari bola lampu 20 watt buatan dalam negeri ( D ). Lampu Neon 20 watt lebih mahal dari bola lampu 100 watt ( E ). Lampu neon 20 watt buatan dalam negeri lebih tahan lama dari pada buatan luar negeri. 5. Di ujung jalan itu ada perempatan jalan yang saling tegak lurus. Salah satu jalan itu menuju kota bandung. Jika saya menghadap ke timur, maka jalan yang di kanan dan dibelakang saya adalah jalan menuju ketempat lain. Jalan yang tepat di hadapan saya hanya menuju ke suatu perusahaan. jalan manakah yang menuju ke bandung? ( A ). Ke Utara ( B ). Ke Selatan ( C ). Ke Barat ( D ). Ke Timur ( E ). Semua Kesimpulan Salah 6. Tidak semua sarjana sastra menguasai bahasa Perancis. Tidak semua sarjana sastra Prancis lancar bahasa Perancis. Semua sarjana sastra Indonesia lancar berbahasa Indonesia. Suparmin adalah sarjana sastra Jerman. Kesimpulan: ( A ). Suparmin lancar berbicara bahasa Jerman ( B ). Suparmin mungkin tidak lancar berbahasa Rusia (C ). Suparmin tidak mungkin lancar berbahasa bahasa Jerman ( D ). Suparmin tidak mungkin tidak lancar berbahasa Jerman. ( E ). Tidak ada Kesimpulan yang benar 7. Anak Wanita yang masih kecil masih selalu diberikan mainan bonekao leh ibunya. Wati adalah wanita yang banyak memiliki boneka di rumahnya. Kakak dan adik Wati tidak suka akan boneka. Kesimpulan: ( A ). Kakak dan adik Wati adalah laki-laki semua ( B ). Kakak Wati tidak sering di belikan boneka oleh ibunya ( C ). Semua boneka wati adalah pemberian ibunya ( D ). Wati adalah anak yang paling disayanmgi ibunya. ( E ). Tidak ada kesimpulan yang benar.

Jawaban: 1.c 2. d 5.a 6. e

3.b 7.e

4.b

1. PETANI : CANGKUL ( A ). Raja : Mahkota ( B ). Nelayan : Jaring ( C ). Dalang : Cerita ( D ). Penjahit : Baju ( E ). Wartawan : Berita 2. KENDARAAN : MOBIL ( A ). Laut : Danau ( D ). Kapal : Perahu 3. KUMUAN : PENYAKIT ( A ). Ayam : Telur ( D ). Kapur : Guru

( B ). Orang : Pemuda ( E ). Gaji : Upah

( C ) Binatang : Lawan

( B ). Ayah : Anak ( E ). Api : Kebakaran

( C ). Dokter : Obat

4. TUKANG : GERGAJI : PALU ( A ). Dokter : Obat : Stetoskop ( B ). Penulis : Kuas : Cat ( C ). Montir : Obeng : Tang ( D ). Penari : Topi : Selendang ( E ). Guru : Kapur : Topi 5. ULAT : KEPOMPONG : KUPU-KUPU ( A ). Ngantuk : Tidur : Mimpi ( B ). Sore : SIang : Pagi ( C ). Kecil : Sedang : Besar ( D ). Bayi : Kanak- kanak : Remaja ( E ). Anak : Ayah : Kakek 6. GRASI ( A ). Tempat penyimpanan mobil ( B ). Tidak usah bayar ( C ). Pengampunan hukum dari presiden ( D ). Alat untuk memotong kayu ( E ). Percetakan 7. KREASI ( A ). Kemampuan Berfikir ( B ). Perencanaan ( C ). Ciptaan ( D ). Kepandaian Menari ( E ). Keindahan

Anda mungkin juga menyukai