Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH, KETUA DAN PENOLONG KETUA KELAS SK GOMBAK UTARA 2013

BIL
1

PROGRAM
Mesyuarat Jawatankuasa Badan Disiplin Perjumpaan Pengawas

AKTIVITI
Merancang dan berbincang tentang hal disiplin dan segala aktiviti yang akan dijalankan Menyampaikan taklimat dan peringatan tentang tugas pengawas Menyampaikan taklimat dan peringatan tentang tugas ketua dan penolong ketua kelas - Menyediakan Watikah Perlantikan Pengawas - Mengadakan penyerahan Watikah Perlantikan Pengawas pada perhimpunan rasmi hari Isnin - Menghubungi pihak konsultant atau perunding motivasi - Menghantar surat makluman kepada ibu bapa - Menyediakan bahanbahan tertentu untuk digunakan sepanjang kursus

OBJEKTIF
Menyelaras dan mengurus segala aktiviti yang dirancangkan Membantu guru-guru disiplin memastikan murid-murid mematuhi peraturan sekolah Membantu guru menjaga disiplin murid di dalam kelas Memberi kesedaran dan semangat kepada pengawas dalam menjalankan tugas

TARIKH
Januari, Julai

TINDAKAN
Penyelaras, Setiausaha

SASARA N
Semua AJK Disiplin

Sepanjang tahun Februari

Penyelaras, Setiausaha, AJK Disiplin Penyelaras, Setiausaha

Semua Pengawas Semua Ketua dan Penolong Ketua Kelas Semua Pengawas

Perjumpaan Ketua dan Penolong Ketua Kelas

Penyerahan Watikah Perlantikan Pengawas sesi 2013

Januari

Penyelaras, Setiausaha

Kursus Kepimpinan Pelajar

Mencungkil bakat kepimpinan yang ada pada setiap pemimpin murid

JanuarI

Penyelaras, Setiausaha, JK Unit Bimbingan dan Kaunseling

Semua Pengawas, Ketua dan Penolong Ketua Kelas, Pengawas Pusat Sumber

Lawatan Sambil Belajar

- Menghubungi pihak sekolah yang hendak dilawati - Menguruskan pengangkutan - Setiap guru kelas diminta mencalonkan murid yang layak - Mengadakan temuduga terhadap calon - Menghantar surat persetujuan kepada ibu bapa calon yang terpilih - Menetapkan tempoh percubaan menjalankan tugas - Menyediakan Watikah Perlantikan Pengawas sesi 2012 - Menyampaikan taklimat tentang tugas pengawas dan peraturan sekolah Menyediakan sijil penghargaan Menyediakan segala keperluan majlis

Berkongsi pengetahuan dan pengalaman tentang aktiviti badan disiplin dan pengawas dari sekolah lain Mencari calon yang layak dan sesuai untuk memegang jawatan pengawas

Ogos

Penyelaras, Setiausaha, JK Lawatan

Semua Pengawas

Temuduga Calon Pengawas sesi 2012

September

Penyelaras, Setiausaha

Semua Calon Pengawas

Taklimat dan Perlantikan Pengawas sesi 2014

Memahami dengan baik tugas pengawas dan peraturan sekolah dan menjalankannya dengan betul Menghargai segala tugas yang telah dilaksanakan oleh pengawas Mengeratkan silaturrahim antara pengawas, ketua/penolong ketua kelas, pengawas pusat sumber dan guru-guru disiplin Mengenalpasti kesalahan murid yang

Oktober

Penyelaras, Setiausaha

Semua Pengawas

Penyampaian sijil penghargaan kepada pengawas sesi 2013 Majlis Jamuan Akhir Tahun

November

Penyelaras, Setiausaha Penyelaras, Setiausaha

Semua Pengawas Semua Pengawas, Ketua dan Penolong Ketua Kelas, Pengawas Pusat Sumber Semua Pengawas

10

November

11

Sistem Buku Catatan

- Setiap pengawas dibekalkan dengan buku

Sepanjang tahun

Penyelaras

12

Perhimpunan Pagi

catatan untuk mencatat kesalahan murid - Setiap minggu pengawas perlu menunjukkan buku kepada guru disiplin untuk disemak - Tindakan selanjutnya akan dikenakan terhadap murid yang melakukan kesalahan - Menetapkan jadual pengawas bertugas pada setiap minggu - Memastikan pengawas yang bertugas menjalankan tugas dengan sebaik mungkin

melanggar peraturan sekolah

Memastikan perhimpunan pagi berjalan dengan lancar dan teratur

Sepanjang tahun

Penyelaras

Semua Pengawas