Anda di halaman 1dari 6

KUMPULAN 1

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor Eviden Instrumen Aktiviti 1

PERNYATAAN ITEM

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah B1D1 Mengenal pasti elemen muzik B1D1E1 Mengenalpasti tempo cepat dan lambat 1. Lembaran kerja Murid-murid memberikan respons yang positif( cepat dan lambat ) selepas mendengar muzik yang dimainkan oleh guru. B1D1E1 Arahan 1. Guru memainkan muzik menggunakan kibod. 2. Murid member respons dan menanda pada lembaran kerja yang diberikan. 3. Guru membuat pentaksiran/menyemak/menilai

Contoh Item

( Menguasai /Tidak Menguasai )

Nama :______________________ Tarikh :_____________________ LEMBARAN KERJA Pentaksiran Unit 1 (B1D1E1 ) TEMPO CEPAT DAN LAMBAT

Tahun :_________

Tandakan ( X ) pada petak yang mengandungi gambar berdasarkan tempo lagu yang dimainkan.

(Menguasai /Tidak Menguasai)


Guru pentaksir:.

( Menguasai /Tidak Menguasai )

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor Eviden Instrumen Aktiviti Contoh Item 1

PERNYATAAN ITEM

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah B1D1 Mengenal pasti elemen muzik B1D1E3 Mengenalpasti detik 1. Pemerhatian Murid-murid dapat menepuk detik mengikut tempo lagu. B1D1E3 Arahan 1. Guru memainkan muzik menggunakan CD lagu. 2. Murid dapat menepuk detik dengan betul. 3. Guru membuat pemerhatian.

( Menguasai /Tidak Menguasai )

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor Eviden 1

PERNYATAAN ITEM

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah B1D1 Mengenal pasti elemen muzik B1D1E8 Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek Lembaran kerja Murid-murid dapat memberi yang positif detik panjang dan pendek. B1D1E8 Arahan 1.Guru memainkan muzik menggunakan CD lagu. 2.Murid memberi respons dan menanda pada lembaran kerja yang diberikan guru. 3. Guru membuat pentaksiran/menyemak/menilai.

Instrumen Aktiviti Contoh Item

( Menguasai /Tidak Menguasai )

Nama :______________________ Tarikh :_____________________ LEMBARAN KERJA Pentaksiran Unit 1 (B1D1E8 ) DETIK PANJANG DAN PENDEK

Tahun :_________

Tandakan ( X ) pada petak yang mengandungi gambar berdasarkan lagu yang dimainkan.

(Menguasai /Tidak Menguasai)


( Menguasai /Tidak Menguasai )

Guru pentaksir: .

( Menguasai /Tidak Menguasai )

Anda mungkin juga menyukai