Anda di halaman 1dari 32

Teknik Penandaan/Penyemakan Bahasa Melayu Penulisan 022/032/1 Uijian Pencapaian Sekolah Rendah

Masa : 1 jam 15 minit.


1. BAHAGIAN A (10 markah) 15 minit Aspek yang dinilai: A. B. C. D. Struktur ayat Kata (kata sendi/hubung/berimbuhan/kata ganda/kata majmuk) Kosa kata Ejaan & tanda baca

NOTA: I. II. III. IV. V. VI. 10 markah hanya diberikan untuk 5 ayat lengkap tanpa apa-apa kesalahan. Terima 5 ayat yang pertama jika murid menulis lebih daripada 5 ayat. Penggunaan sedang dalam setiap ayat diterima. Jumlah patah perkataan dalam ayat tidak diambil kira. Penggunaan kata ganti nama dan watak diterima. Terima idea yang tersurat sahaja.

Teknik menulis ayat yang lengkap (cemerlang) Siapa? buat apa? Bagaimana? Bila? di mana? Raju dan sahabatnya Ah Seng sedang minum air sambil berbual-bual dengan gembiranya di rumah Pak Abu. siapa? Raju dan sahabatnya buat apa? minum air bagaimana? dengan gembira bila? di mana? di rumah Pak Ali

Agihan markah berdasarkan mutu jawapan


peringkat Cemerlang markah 9-10 A i. ii. kriteria Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik/tugasan. Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang luas. Penggunaan kata/kosa kata yang luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik/tugasan. Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan. Penggunaan kata/kosa kata yang masih luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. Terdapat beberapa kesalahan tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. Menggunakan ayat tunggal tetapi sesuai dengan bahan grafik/ tugasan. Penggunaan kata/kosa kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan grafik/tugasan. Terdapat banyak kesalahan tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat. Ayat masih sesuai/ayat dan kata tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik/tugasan. Penggunaan kata/kosa kata yang tidak sesuai dengan bahan grafik/tugasan. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.

iii. iv. Baik 7-8 B i. ii. iii. iv.

Memuaskan

4-6 C

i. ii. iii.

Pencapaian Tahap Minimum

1-3 D, E

i.

ii. iii.

Shan/LADAP/bm/2013

2. BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) 40 minit ASPEK YANG DINILAI : A. B. C. D. E. F. Menjawab tugasan/idea yanga tepat Struktur ayat. Kata (imbuhan/kata ganda/kata majmuk) Kosa kata Pengolahan dan penyampaian. Ejaan dan tanda baca.

NOTA : I. Pemeriksaan dijalankan secara holistik dengan melihat secara keseluruhan karangan dan markah diberi mengikut kriteria yang ditetapkan. Minimum tiga idea yang berkaitan dengan tugasan. Pertimbangan markah yang sesuai perlu diberikan bagi a. Idea disertakan dengan huraian dan contoh. b. Idea beserta contoh. c. Idea beserta huraian. d. Idea sahaja. Satu idea lengkap dengan pengolahan yang baik boleh diberikan pertimbangan untuk cemerlang. Jika idea yang tiada kaitan langsung dengan tugasan, markah maksimumnya 5. Bagi murid yang menyalin soalan atau menggunakan bahasa yang tidak dapat difahami, markahnya 1. Bagi karangan yang tidak mematuhi format, karangan yang tidak memerlukan format tetapi ditulis berformat atau sebaliknya atau karangan yang ditulis dalam format yang lain, tolak 2 markah daripada markah keseluruhan. Karangan dengan format yang tidak lengkap, tolak 1 markah.

II.

III. IV.

V.

VI.

Shan/LADAP/bm/2013

Agihan markah berdasarkan mutu jawapan


peringkat Cemerlang markah 24-30 (28-30) (24-27) A i. ii. iii. iv. Baik 17-23 (20-23) (17-19) B i. ii. iii. iv. kriteria Penggunaan pelbagai ayat yang gramatis bertepatan dengan tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tugasan. Pengolahan idea sangat baik dan penyampaian yang jelas, tersusun dan menarik. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. Penggunaan ayat masih gramatis dan bertepatan dengan tema tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tugasan. Pengolahan idea yang baik dengan penyampaian yang jelas dan masih menarik. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca tetapi tidak menjejaskan karangan. Penggunaan ayat kurang gramatis atau menggunakan ayat tunggal berkaitan dengan tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad. Pengolahan idea yang mudah, ringkas dan penyampaian yang kurang menarik. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang terhad serta terdapat banyak kesalahannya. Penggunaan ayat tunggal tetapi tidak gramatis/tidak bertepatan dengan tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang sangat terhad. Pengolahan idea yang tidak jelas/tidak tepat/tidak berkaitan dengan tugasan. Penyampaian yang tidak menarik. Penggunaan ejaan dan tanda baca pada tahap minimum/tidak menguasai kemahiran penggunaan ejaan dan tanda baca.

Memuaskan

11-16 (14-16) (10-13) C

i.

ii. iii. iv.

Pencapaian Tahap Minimum

01-09 (06-09) (01-05) D, E

i. ii. iii.

iv.

Shan/LADAP/bm/2013

3. BAHAGIAN C ( 20 MARKAH ) 20 minit ASPEK YANG DINILAI: A. B. C. D. E. Menjawab tugasan berdasarkan empat nilai Struktur ayat Kata Kosa kata Ejaan dan tanda baca

NOTA : I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Murid perlu mencari nilai dalam petikan. Nilai yang sinonim tidak diterima. Kurungkan nilai/huraian yang tidak berkaitan tetapi kesalahan aspek bahasa tetap dinilai. 4 nilai tanpa huraian mulakan aras memuaskan bawah. Murid yang menyenaraikan 4 nilai dalam ayat yang lengkap (bukan dalam perenggan) mulakan aras baik Murid yang menyenaraikan 4 nilai tanpa huraian diberikan markah maksimum 3. Murid yang menyalin petikan markah 2. Nilai tidak boleh berulang walaupun huraian berbeza. Ulasan yang lebih daripada 1 perenggan layak diberi cemerlang tetapi bukan markah penuh kerana tidak mematuhi arahan.

Shan/LADAP/bm/2013

Agihan markah berdasarkan mutu jawapan


Peringkat Cemerlang Markah 18-20 A i. ii. iii. iv. v. Kriteria Menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan ransangan/tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang luas serta sesuai dengan bahan ransangan/tugasan. Ejaan dan tanda baca yang betul. Pengolahan idea menepati tugasan. Menggunakan sekurang-kurangnya 2 penanda wacana. Menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan ransangan / tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana serta masih sesuai dengan bahan ransangan / tugasan. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca. Pengolahan idea masih menepati tugasan. Menggunakan ayat mudah serta ringkas berdasarkan bahan ransangan/tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad dan terdapat yang kurang sesuai dengan bahan ransangan / tugasan. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda baca. Pengolahan idea kurang menepati tugasan. Penggunaan ayat yang tidak gramatis berdasarkan bahan ransangan/tugasan. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad / tidak sesuai dengan bahan ransangan/tugasan. Tidak menguasai ejaan dan tanda baca. Pengolahan idea kurang / tidak menepati tugasan.

Baik

12-17 (15-17) (12-14) B

i. ii.

iii. iv. Memuaskan 06-11 (09-11) (06-08) C iii. iv. Pencapaian Tahap Minimum 01-05 D, E i. ii. iii. iv. i. ii.

Shan/LADAP/bm/2013

kita hendaklah (nilai murni) supaya/kerana/dengan (huraian diambil daripada petikan). Selain itu, kita mestilah (nilai murni )

supaya/kerana/dengan (huraian diambil daripada petikan). Seterusnya, kita haruslah (nilai petikan). murni ) agar/kerana/dengan (huraian diambil daripada murni) agar/kerana/dengan

Di samping itu, kita patutlah (nilai

(huraian diambil daripada petikan). Akhir sekali, kita wajarlah (nilai murni) supaya/ kerana/dengan (huraian diambil daripada petikan).

Shan/LADAP/bm/2013

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Perkara Rajin mengulang kaji pelajaran Mengucapkan terima kasih Berhati-hati Berjasa Mendengar nasihat Meminta izin Menolong rakan Bersarapan bersama keluarga Membersihkan kawasan rumah Makan makanan seimbang/ bersenam Menyapu sampah di dalam kelas Mengakui kesalahan Boros berbelanja Cintakan Negara Bergotong-royong membersihkan surau Mengemas bilik tidur Mengambil berat Memakai uniform sekolah Tidak mengharapkan balasan atas pertolongan yang diberikan. Melawat tempat/bangunan bersejarah Bangun awal pagi Mencium tangan ibu Membuat kerja yang diberikan guru Tekun, gigih, Bersyukur Berfikiran rasional Berhemah tinggi Taat/patuh

Nilai murni

Taat/patuh/menghormati Baik hati Menjaga kesihatan/menyayangi keluarga Menjaga kebersihan persekitaran Menjaga kesihatan Bertanggungjawab/rajin Berhemah tinggi Bersederhana Patriotik Semangat bermasyarakat/ menjaga kebersihan persekitaran/kerjasama Berdikari/ menjaga kebersihan Bertanggungjawab Mematuhi peraturan/berdisipin Ikhlas

16. 17. 18. 19.

20.

Patriotik

21. 22. 23.

Berdisiplin/berdikari Menyayangi/menghormati Rajin/patuh

Shan/LADAP/bm/2013

24. 25.

Membantu ayah membasuh kereta Berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku Berjimat cermat Menegur rakan yang melanggar disiplin sekolah Membasuh baju sekolah Bersembahyang dan berdoa kepada Allah Menunggang basikal secara berhatihati Menyerahkan dompet yang dijumpai kepada polis. Menyampaikan pesanan guru kepada rakan yang tidak hadir ke sekolah Memberikan baju dan makanan kepada mangsa kebakaran Meminta maaf setelah ditegur kesalahannya Bersikap peramah dan tidak meninggi diri Perg ke rumah terbuka rakan yang berbangsa Cina dan India Memakai uniform sekolah yang lengkap Menegakkan kebenaran apabila dituduhkan melakukan kesalahan Menyertai pertandingan Memotong kuku Bercakap dengan sopan dan tidak mengeluarkan bahasa kesat

Rajin/bertanggungjawab Patriotik, berdisiplin

26. 27.

Kesederhanaan Keberanian

28. 29.

Berdikari/rajin/menjaga kebersihan pakaian Bersyukur

30.

Patuh kepada peraturan jalan raya

31.

Jujur/amanah

32.

Jujur/amanah/bertanggungjawab

33.

Murah hati/baik hati

34.

Baik hati/berhemah tinggi

35.

berhemah tinggi

36.

Menghormati kebudayaan bangsa lain/ Semangat bermasyarakat Patuh kepada undang-undang sekolah

37.

38.

Keberanian

39. 40. 41.

Berdikari/keberanian Menjaga kebersihan diri Kesederhanaan

Shan/LADAP/bm/2013

42.

Menjalankan tugas tanpa mengharapkan balasan. Membimbing dan membantu menyelesaikan masalah. Aktif dalam kokurikulum Mengucapkan tahniah Menghargai guru Gigih melatih pemain sekolah Mematuhi nasihat dan bimbingan guru Memohon maaf atas kesilapan yang dilakukan Sanggup berkorban untuk orang lain

Ikhlas / rela hati

43.

Prihatin/baik hati/bertanggung jawab

44. 45. 46. 47. 48.

Rajin/gigih Memberikan penghargaan/menghargai kejayaan Mengenang budi Rajin/tekun/bersungguh-sungguh Akur/taat/mendengar kata

49.

Berhemah tinggi/merendah diri/insaf/mengakui kesalahan Berdedikasi/berani/berusaha bersungguhsungguh Berazam/bercita-cita tinggi/cintakan ilmu

50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Melanjutkan pelajaran ke university

NILAI-NILAI MURNI

1. BAIK HATI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Belas kasihan - bersimpati terhadap kesusahan orang lain Bertimbang rasa mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain. Murah hati memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan. Saling memahami sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain. Shan/LADAP/bm/2013

1.5.

Saling bermaafan sanggup meminta maaf danmemaafkan.

2. BERDIKARI 2.1. 2.2. Berupaya bertindak sendiri sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yakin kepada diri sendiri percaya kepada kebolehan diri dan sanggup mencuba.

3. BERHEMAH TINGGI 3.1. 3.2. 3.3. Kesopanan berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan. Mengakui kesilapan sendiri sedia mengaku kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat. Ramah mesra sedia bergaul mesra dengan semua orang.

4. HORMAT 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Hormat dan taat kepada ibu bapa dan penjaga memulia dan patuh kepada mereka. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan jiran dan pemimpin menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik kepada mereka. Hormat kepada kerajaan dan negara menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang kebesaran negeri dan negara. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum. Patuh kepada undang-undang mematuhi undang-undang setiap masa.

5. KASIH SAYANG 5.1. Sayang diri sendiri dan orang lain menyayangi diri sendiri dan orang lain. 5.2. Sayangkan alam sekitar Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup. 6. KEADILAN 6.1. 6.2. Adil Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif, menyeluruh dan bersesuaian. Saksama tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan.

7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batasan peraturan dan undang-undang yang tersurat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat negara dan agama. 8. KEBERANIAN

Shan/LADAP/bm/2013

8.1. 8.2.

Berani mencuba Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencuba untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi. Berani kerana benar Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9. KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL 9.1. 9.2. 9.3. Kebersihan diri Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk kehidupan yang sihat. Kebersihan persekitaran Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran. Kebersihan mental Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

10. KEJUJURAN 10.1. 10.2. 10.3. Amanah Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Bercakap benar Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung. Ikhlas Melakukan sesuatu suci hati tanpa mengharapkan balasan.

11. KERAJINAN 11.1. 11.2. Daya usaha Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah

12. KERJASAMA 12.1. 12.2. 12.3. Gotong-royong Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela. Toleransi Bertolak ansur serta dapat mengawal mengelakkan berlakunya perselisihan. Perpaduan Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa

13. KESEDERHANAAN 13.1. 13.2. Pertuturan dan pelakuan yang sederhana Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain.

14. KESYUKURAN Shan/LADAP/bm/2013

14.1.

Berterima kasih Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

15. RASIONAL 15.1. Membuat pertimbangan Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.

16. SEMANGAT BERMASYARAKAT 16.1. 16.2. 16.3. Bermuafakat Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Kerajinan Berbaik-baik, bertolak ansur, tolong-menolong dan bekerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat Memahami masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya.

17. PATRIOTIK 17.1. 17.2 Cinta akan negara Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan negara. Berkorban untuk negara Sanggup melakukan apa sahaja demi Mempertahankan negara daripada diceroboh.

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Shan/LADAP/bm/2013

Suku kata tertutup


bab, mac, ahmad, adik, abang, merah, pokok, murid, tasik, usus, urat, caj, kek, malam, patut

T /

ng

nya

Shan/LADAP/bm/2013