Anda di halaman 1dari 1

Betulkan kesalahan ejaan dan tanda baca pada petikan di bawah dan

Betulkan kesalahan ejaan dan tanda baca pada petikan di bawah dan

kemudian salin petikan semula.

kemudian salin petikan semula.

Permainan Tradisional

Permainan Tradisional

Permaine wau amat digemari oleh penduduk- penduduk kampong. Wau direka

Permaine wau amat digemari oleh penduduk- penduduk kampong. Wau direka

dalam pelbagai bentuk dan mempunyai name yang tersendiri seperti wau

dalam pelbagai bentuk dan mempunyai name yang tersendiri seperti wau

burong,wau pari,wau katak,wau bayan dan Wau Barat. Namun begitu, wau bulan

burong,wau pari,wau katak,wau bayan dan Wau Barat. Namun begitu, wau bulan

sangat digemari oleh orang Melayu. Permaine wau akan dimainkan oleh duo orang

sangat digemari oleh orang Melayu. Permaine wau akan dimainkan oleh duo orang

iaitu seorang akan memegang wau dan seorang lagi yang dipanggil juru anjung

iaitu seorang akan memegang wau dan seorang lagi yang dipanggil juru anjung

akan memegang tali. Apabila angin bertiup make tali akan ditarik melawan arus

akan memegang tali. Apabila angin bertiup make tali akan ditarik melawan arus

angin dengan cara menghulur talinye sehinggalah wau itu tinggi di udara.

angin dengan cara menghulur talinye sehinggalah wau itu tinggi di udara.

_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________

_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________