Anda di halaman 1dari 7

Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan Projek Matapelajaran /Kelas : DST Elemen Sains /Tahun

n 3 Tema /Tajuk Masa Bilangan Murid : Sains Bahan / Penyerapan : 7.45-8.45 pagi : 20 orang

Standard Kandungan : 6.2 Standard Pembelajaran: 6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air 6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan Objektif Pembelajaran : Diakhir Pembelajaran dan Pengajaran, murid dapat; 1. Mencipta sampan kertas yang mampu bertahan lebih lama di dalam air 2. Menjelaskan pemerhatian secara lisan projek yang telah dihasilkan. Kemahiran Proses Sains : Memerhati, mengelas, komunikasi, Membanding beza. Elemen Merentas Kurikulum : Penyelesaian Masalah Keusahawanan TMK Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : FASA 1. Persediaan CADANGAN AKTIVITI Masalah : CADANGAN KOMUNIKASI

Sampan kertas yang selalu Adakah sampan kertas kamu Mengenal pasti masalah kamu main di dalam air sangat dapat bertahan lebih lama di cepat rosak kerana menyerap dalam air? Menjelaskan masalah air. Bagaimanakah kamu boleh menjadikan sampan kertas kamu bertahan lebih lama di dalam air? Murid dibahagikan di dalam

kumpulan. Murid membina sampan menggunakan kertas surat khabar. Murid diminta memasukkan sampan yang dibina di atas permukaan air dan membuat pemerhatian terhadap sampan tersebut.

Mengapakah sampan kamu tidak dapat bertahan lebih lama di dalam air?

2. Imaginasi Mencari alternatif penyelesaian Mencari penyelesaian Murid di dalam kumpulan menyenaraikan bahan-bahan yang sesuai ditambah pada sampan kertas supaya ia kalis air. Cuba senaraikan bahan-bahan yang sesuai ditambah pada sampan kertas kamu supaya ia kalis air.

Murid memilih satu bahan Apakah bahan yang paling yang sesuai sebagai inovasi sesuai digunakan pada sampan sampan kertas mereka di dalam kertas kamu itu? kumpulan. (Nota: Guru menyediakan bahan-bahan untuk murid mencipta inovasi tersebut) Contoh; 1. Polisterina 2. Krayon 3. Plastik 4. Botol air mineral 5. Kad Manila 6. Kertas Mahjung 7. Kerajang Aluminium 3. Perkembangan Melakukan operasi Menilai penyelesaian masalah Di dalam kumpulan murid membina sampan kertas dengan menggunakan surat khabar lama dan menambahkan bahan yang mereka fikirkan sesuai. Rekaan setiap kumpulan perlu kemas dan menarik.

Murid meletakkan projek inovasi ciptaan kumpul mereka di atas permukaan air dan melakukan pemerhatian 4. Tindakan Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat Selepas 15 minit, murid membuat kesimpulan bahan manakah dapat bertahan paling lama di dalam air. Seorang murid dari setiap kumpulan membentangkan hasil dapat dari projek inovasi kumpulan mereka. Produk haasilan kumpulan dikumpulkan untuk dijual pada hari Keusahawanan. Penilaian P&P Murid menyelesaikan lembaran kertas yang diberi. Apakah pemerhatikan kamu?

Berapa lamakah sampan kamu dapat bertahan di atas permukkan air? Adakah bahan yang kamu pilih kalis air?

Refleksi

Nilai dan sikap

Bekerjasama,

LATIHAN PENGUKUHAN
KELAS :

NAMA : __________________________________ ____________________

Kelaskan bahan dibawah mengikut kumpulan yang sesuai; plastik Krayon Kain Kad manila Segulung Benang Bulu Kambing Kertas mahjung polisterina Kerajang Aluminium Botol plastik Kertas Minyak

KUMPULAN 1 :____________________ 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ 4. ________________________ 5. ________________________

KUMPULAN 2 :_________________ 1. __________________________ 2. __________________________ 3.___________________________ 4. ___________________________ 5. ___________________________

LATIHAN PEMULIHAN

NAMA : __________________________________

KELAS : ____________________

Gunting dan tampalkan gambar-gambar dibawah ke dalam kumpulan yang betul.

tisu

sudu

stokin

beg plastic

sapu tangan

mangkuk kaca

A. Objek yang menyerap air

A. Objek yang tidak menyerap air

LATIHAN PENGAYAAN

NAMA : __________________________________

KELAS : _________________

Lakar, label dan warnakan projek inovasi yang telah kamu hasilkan.