Anda di halaman 1dari 58

DRAF

KANDUNGAN Komponen Pengurusan Diri Tajuk: 1. Urus Diri 2. Kebersihan Diri 3. Peralatan kebersihan diri 4. Penggunaan tandas 5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah Komponen Pengurusan Tingkah Laku Tajuk: 1. Disiplin Diri 3. Keselamatan Diri 4. Tatasusila / Adab 5. Emosi

MUKA SURAT

2 9 12 16 22

24 27 30 34

Komponen Kemahiran Manipulatif Tajuk: 1. Motor Kasar 2. Motor Halus 3. Pengamatan

37 45 51

DRAF

KOMPONEN PENGURUSAN DIRI


1

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 1. Urus Diri : 30 minit : Keterampilan Diri : 1.1 Mengenal anggota badan

: 1.1.2 Menamakan bahagian badan : Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran: 1. Murid dapat menunjukkan tiga daripada lima anggota badan di bahagian tengah badan seperti tangan, jari, perut, pinggang dan dada 2. Murid dapat menamakan tiga daripada lima anggota badan di bahagian tengah badan seperti tangan, jari, perut, pinggang dan dada

Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab

LANGKAH

AKTIVITI

BBM MP3 lagu Mana Ibu Jari

CATATAN

Set Induksi

1. Murid mendengar lagu mana ibu jari. 2. Murid menyanyi bersama guru.

Rujuk Kad 1

Langkah 1 1. Murid menamakan nama jari yang telah dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari. 2. Murid menyebut nama jari yang telah 2

MP3 lagu Mana Ibu Jari

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari.

BBM

CATATAN

Langkah 2

1. Murid melihat gambar anggota tengah badan seperti tangan, jari, perut, pinggang dan dada. 2. Murid menyebut nama anggota badan tersebut.

Carta Kad gambar

Langkah 3

1. Latih tubi menyebut nama anggota tengah badan. 2. Murid bersoal jawab mengenai nama anggota tengah badan.

Kad gambar

Langkah 4

1. Murid menunjukkan gambar anggota tengah badan yang disebut oleh guru. 2. Murid mengambil gambar anggota tengah badan yang diarah oleh guru. 3. Murid mencantum semula gambar anggota badan (puzzle).

Kad gambar Puzzle

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Penutup

Murid menyanyikan lagu berkaitan anggota tengah badan rentak lagu Mana Ibu Jari

Rujuk Kad 2

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tajuk lagu: Mana Ibu Jari Mana Ibu..? Mana Ibu..? Sini saya..sini saya.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya.. Sembunyi...sembunyi... Mana Telunjuk..? Mana Telunjuk..? Sini saya..sini saya.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya.. Sembunyi...sembunyi... Mana Hantu..? Mana Hantu..? Sini saya..sini saya.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya.. Sembunyi...sembunyi... Kad 1 5

Tajuk lagu: Mana Anggota Badan Mana tangan? Mana tangan? Ini diaIni dia.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya.. Sembunyi...sembunyi... Mana Pinggang? Mana Pinggang.? Ini diaIni dia.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya.. Goyangkan.Goyangkan.. Mana Perut?Mana Perut?. Sini saya..sini saya.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya.. Kenyangnya.Kenyangnya.. Kad 2

Mana Manis..? Mana Manis..? Sini saya..sini saya..

Sini saya..sini saya.. Apa khabar awak..?

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan ____________________________________________________________________________________________________________________

Carta Anggota Tubuh Manusia

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan ____________________________________________________________________________________________________________________

Puzzle Anggota Tubuh Manusia

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan ____________________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama Murid Kelas

:________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

1 2 3 4 5

Menunjuk tangan Menunjuk jari Menunjuk perut Menunjuk pinggang Menunjuk dada

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru: ................................

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 2. Kebersihan Diri : 30 minit : Keterampilan Diri : 2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri

: 2.1.1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif Nilai

: Pada akhir pelajaran, murid dapat mencuci tangan dengan cara yang betul : Kerjasama dan bertanggungjawab

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Murid memegang, menghidu dan meneka benda yang diberikan oleh guru.

Sabun mandi

i. Mata murid ditutup ii. Potongan sabun diberikan kepada murid

Langkah 1

1. Murid melihat carta cara-cara mencuci tangan dengan betul. 2. Murid bersoal jawab mengenai gambar tersebut.

Carta langkah-langkah mencuci tangan

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 2

1. Murid melihat tunjukcara langkah-langkah mencuci tangan dengan betul oleh guru. 2. Murid mencuci tangan mengikut langkahlangkah yang betul dengan bimbingan guru.

Carta langkah-langkah mencuci tangan Sabun Air Tuala kecil

Langkah 3

1. Murid menyusun gambar langkah-langkah mencuci tangan dengan betul.

Kad gambar

Penutup

Murid diberi ganjaran berbentuk makanan setelah tangan dicuci dengan cara yang betul.

Makanan seperti sekeping biskut.

10

DRAF
Tajuk : 2. Kebersihan Diri Standard Kandungan : 2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan ________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama Murid Kelas

:________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

Murid dapat membasahkan tangan dengan air

Murid dapat mencuci tangan dengan sabun

Murid membilas tangan dengan bersih

Murid mengelap tangan sehingga kering dengan tuala kecil

Refleks: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru: 11

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 3. Peralatan kebersihan diri : 30 Minit : Keterampilan Diri : 3.1 Menggunakan peralatan kebersihan diri

: 3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan diri : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat menamakan tiga daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul

Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab

LANGKAH

AKTIVITI

BBM Kotak Ajaib yang mengandungi sikat, sabun, syampu,pengetip kuku, berus gigi

CATATAN

Set Induksi

1. Murid memegang satu peralatan kebersihan diri dari dalam Kotak Ajaib. 2. Murid meneka nama peralatan tersebut.

Permainan Kotak Ajaib

Langkah 1

1. Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikat, sabun, syampu, kuku dan berus gigi. 2. Murid bersoal jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut. 12

Sikat, sabun, syampu, pengetip kuku, berus gigi

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 2

1. Murid memadankan benda maujud dengan gambar peralatan kebersihan diri.

Kad gambar dan benda maujud- sikat, sabun, syampu, pengetip kuku dan berus gigi

Langkah 3

1. Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan. 2. Murid menyebut nama gambar peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan.

Kad gambar dan benda maujud- sikat, sabun, syampu, pengetip kuku dan berus gigi

Penutup

Permainan Kim1. Murid melihat lima peralatan kebersihan diri yang baru dipelajari. 2. Guru menutup lima peralatan tersebut dengan kain. 3. Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat.

Benda maujud-sikat, sabun, syampu, pengetip kuku dan berus gigi

13

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Peralatan Kebersihan Diri : 3.1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan diri

14

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Peralatan Kebersihan Diri : 3.1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan diri

SENARAI SEMAK

Nama Murid Kelas

:________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN

Murid dapat menamakan peralatan diri-sikat Murid dapat menamakan peralatan diri-sabun Murid dapat menamakan peralatan diri-syampu Murid dapat menamakan peralatan diri-pengetip kuku Murid dapat menamakan peralatan diri-berus gigi

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru:

15

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 4. Penggunaan Tandas : 30 minit : Keterampilan Diri : 4.1 Menggunakan kemudahan di dalam tandas

: 4.1.1 Mengecam simbol tandas : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat mengecam simbol tandas lelaki dan tandas perempuan dengan betul

Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Murid melihat gambar tandas duduk dan tandas cangkung. 2. Murid bersoal jawab mengenai gambar.

Kad gambar tandas cangkung dan tandas duduk

Langkah 1

1. Murid melihat simbol tandas lelaki dan simbol tandas perempuan. 2. Murid menyebut nama simbol tandas lelaki dan simbol tandas perempuan. 3. Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

Kad simbol tandas lelaki dan kad simbol tandas perempuan

16

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 2

1. Murid menampal simbol tandas lelaki dan simbol tandas perempuan di ruang yang disediakan.

Beberapa set kad simbol tandas lelaki dan kad simbol tandas perempuan

Langkah 3

1. Murid mewarna simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

Lembaran kerja

Penutup

Murid dibawa ke tandas untuk melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

17

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas ____________________________________________________________________________________________________________________

Tandas cangkung

Tandas duduk

18

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________________________________

Simbol Tandas Lelaki

19

DRAF

Tajuk : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________________________________

Simbol Tandas Perempuan

20

DRAF

Tajuk : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama Murid Kelas

:________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

Murid dapat menunjuk simbol tandas lelaki Murid dapat menunjuk simbol tandas perempuan Murid dapat menyebut nama simbol tandas lelaki Murid dapat menyebut nama simbol tandas perempuan

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru:

21

DRAF

22

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah : 30 Minit : Keterampilan Diri : 5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah

: 5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat menamakan empat dari enam peralatan di dalam darjah dengan betul

bilik

Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Murid memegang kad gambar sambil berjalan di hadapan kelas. 2. Murid meneka nama kad gambar yang dilihat.

Kad gambar peralatan di dalam bilik darjah seperti papan putih, pemadam papan putih, meja, kerusi, penyapu dan bakul sampah

Langkah 1

1. Murid menyentuh peralatan di dalam bilik darjah seperti papan putih, pemadam papan putih, meja, kerusi, penyapu dan bakul sampah yang diarah oleh guru. 23

Peralatan sebenar dan kad gambar peralatan di dalam bilik darjah

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

2. Murid menyebut nama peralatan di dalam bilik darjah dengan bimbangan guru. 3. Latih tubi menyebut.

Langkah 2

1. Murid menyebut nama peralatan di dalam bilik darjah berdasar kad gambar yang ditunjukkan. 2. Murid menunjuk kad gambar peralatan di dalam bilik darjah yang disebut oleh guru.

Kad gambar peralatan di dalam bilik darjah

Langkah 3

1. Murid menampal kad gambar peralatan di dalam bilik darjah pada peralatan sebenar. 2. Murid memadankan gambar yang sama pada lembaran kerja.

Lembaran kerja

Penutup

Murid dibimbing membersihkan kelas dengan menggunakan peralatan di dalam bilik darjah.

Penyapu, pemadam papan putih, bakul sampah

24

DRAF
Tajuk : 5. Pengurusan dalam dan luar blik darjah Standard Kandungan : 5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah ________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama Murid Kelas

:________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN

Murid dapat menunjuk peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih, pemadam papan putih, kerusi, meja, penyapu dan bakul sampah Murid dapat menyebut nama peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih, pemadam papan putih, kerusi, meja, penyapu dan bakul sampah Murid dapat memadankan kad gambar dengan peralatan sebenar. Murid dapat suaikan gambar yang sama di lembaran kerja

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru:

25

DRAF

KOMPONEN TINGKAH LAKU

23

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 1. Disiplin Diri : 30 minit : Keterampilan Diri : 1.2 Mematuhi arahan yang diterima

: 1.2.1 Mendengar arahan lisan yang diberi 1.2.2 Melaksanakan arahan yang diberi

Tunjang yang disepadukan

: Fizikal dan Estetika Kerohanian, Sikap dan Nilai

Objektif Nilai

: Pada akhir pelajaran, murid dapat mematuhi arahan yang diterima : Bertanggungjawab, toleransi

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Tayangan klip video kawad kaki. 2. Murid mendengar ulasan guru tentang klip video kawad kaki.

VCD

Langkah 1

1. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru: a. Angkat tangan kanan / kiri b. Bangun c. Duduk

24

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

2. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru secara individu: a. Angkat tangan kanan/ kiri b. Bangun c. Duduk

Langkah 2

1. Murid diminta mengambil sebiji bola di dalam bakul mengikut warna yang disebutkan oleh guru. 2. Murid diminta memasukan bola tersebut di dalam kotak mengikut warna yang telah ditetapkan.

Bola kecil Bakul Kotak berwarna

Langkah 3

1. Setiap murid dibekalkan jigsaw puzzle yang mudah. 2. Murid diminta mencantumkan jigsaw puzzle.

Jigsaw puzzle

Penutup

Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dengan bimbingan guru.

25

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 1. Disiplin Diri : 1.1 Mematuhi arahan yang diterima : 1.1.2 Mendengar arahan lisan yang diberi 1.2.2 Melaksanakan arahan yang diberi _____________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BELU M MENG UASAI CAT ATA N

B IL

KEMAHIRAN DIUJI

TAR IKH

MENG UASAI

Memahami dan mematuhi arahan guru a. angun b. uduk c. ngkat tangan d. ngkat tangan kanan A A D B

2 .

Memahami dan melaksanakan arahan guru

Refleksi: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tandatangan guru: ................................ 26

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Keselamatan Diri : 30 minit : Keterampilan Diri : 3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah

: 3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang telah ditetapkan 3.1.2 Tidak berlari di kawasan sekolah

Tunjang yang disepadukan

: Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Kerohanian, Sikap dan Nilai

Objektif Nilai

: Pada akhir pelajaran, murid dapat melakukan perbuatan yang betul di sekolah : Bertanggungjawab dan toleransi

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Tayangan VCD sketsa situasi di sekolah. 2. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton.

VCD

Langkah 1

1. Murid melihat simbol kawasan larangan. 2. Murid diberikan penjelasan tentang fungsi simbol tersebut. 27

Kad gambar

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 2

1. Murid dibawa melawat kawasan persekitaran sekolah. 2. Murid diberi penerangan tentang kawasan larangan dan bukan larangan.

Langkah 3

1. Murid mewarna gambar situasi di sekolah.

Penutup

1. Hasil kerja murid dipamerkan. 2. Penerangan tentang hasil kerja murid.

28

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. : 3.1 : 3.1.1 3.1.2 Keselamatan Diri Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah. Berjalan mengikut laluan yang ditetapkan Tidak berlari di kawasan sekolah

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

1. 2. 3.

Berjalan di laluan betul Tidak memijak rumput Tidak memasuki kawasan larangan Tidak berlari di kawasan sekolah

4.

Refleksi: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tandatangan guru: ................................

29

DRAF
Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 4. Tatasusila / Adab : 30 minit : Keterampilan Diri : 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

: 4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai : Kemanusiaan Kerohanian, Sikap dan Nilai

Objektif

: Padai akhir pelajaran, murid boleh melafaz dan membalas 4 ucapan bertatasusila yang sesuai

Nilai

: Hemah tinggi, hormat menghormati

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Tayangan VCD lagu Budi Bahasa Budaya Kita. 2. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton.

VCD

Langkah 1

1. Murid diperkenalkan dengan ucapan bertatasusila berpandukan gambar. 2. Murid meniru ucapan bertatasusila yang dilafazkan oleh guru.

Kad gambar

30

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 2

1. Murid menonton dan mendengar CD interaktif Ucapan Bertatasusila. 2. Murid melafazkan ucapan salam dengan bimbingan guru. 3. Murid menjawab ucapan salam dengan bimbingan guru.

CD

Langkah 3

1. Murid melafazkan ucapan-ucapan tersebut berulangulang. 2. Murid melafazkan semula ucapan-ucapan bertatasusila yang telah diajar secara individu.

Penutup

1. Murid mendengar lagu nasyid Assalamualaikum. 2. Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan klip video.

VCD

31

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Tatasusila/ Adab : 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila. : 4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

1.

Melafazkan ucapan salam Menjawab salam Melafazkan ucapan selamat pagi Melafazkan ucapan terima kasih

2. 3.

4.

Refleksi: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tandatangan guru: ................................

32

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan

: 5. Emosi : 30 minit : Keterampilan Diri : 5.1 Mengenal emosi asas : 5.1.1 Menunjukan aksi gembira : Komunikasi Kemanusiaan Kerohanian, Sikap dan Nilai

Objektif Nilai

: Pada akhir pelajaran, murid boleh menunjukkan aksi gembira dan aksi sedih : Kerjasama dan hemah tinggi

LANGKAH Set Induksi

AKTIVITI 1. Tayangan slaid ekspresi wajah. 2. Murid meneka ekspresi wajah yang di tayang. VCD

BBM

CATATAN

Langkah 1

1. Murid ditunjukan kad-kad gambar ekspresi wajah gembira. 2. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar. Kad gambar

Langkah 2

1. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar secara individu.

Kad gambar

Langkah 3

1. Mewarnakan gambar ekspresi wajah gembira.

34

LANGKAH Penutup

AKTIVITI Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira bersama guru.

BBM

CATATAN

35

KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF

36

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan

: 1. Motor Kasar : 60 minit : Keterampilan Diri : 1.1 Mengenal bahagian anggota badan : 1.1.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan : Kemanusiaan Komunikasi

Objektif Nilai

: Pada akhir pelajaran, murid dapat melakukan pergerakan tangan dan kaki secara berpandu : Kerjasama, keberanian, toleransi

LANGKAH

AKTIVITI 1. Mendengar lagu Kiri dan Kanan yang dimainkan melalui kaset/ CD.

BBM

CATATAN Carta lirik lagu

Set Induksi

Kaset/CD Carta lagu

Kiri dan Kanan Angkatlah tangan kanan Angkatlah tangan kiri Goyanglah tangan kanan Goyanglah tangan kiri Tunjukkan kaki kanan Tunjukkan kaki kiri Hentakkan kaki kanan Hentakkan kaki kiri

Langkah 1

3. Menyanyi mengikut kaset/ CD yang dipasangkan.

Kaset/CD

37

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Langkah 2

1. Mengenal tangan kanan dan kiri. 2. Mengenal kaki kanan dan kiri. 3. Menyanyi sambil membuat pergerakan tangan dan kaki.

Langkah 3

1. Menyatakan fungsi tangan kanan dan kiri. Contoh: - tangan kanan untuk makan

Langkah 4

1. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan diminta mengangkat tangan ke atas dan ke bawah bersama guru. 2. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. 3. Murid lain mengikut pergerakan yang sama. 4. Murid yang bermasalah mengikut arahan dibawa berdiri di sebelah guru dan membuat pergerakan dengan bimbingan guru. 5. Membuat pergerakan mendepa ke hadapan dan ke sisi dalam jarak yang selamat.

38

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Langkah 5

1. Murid membuat pergerakan dalam kumpulan dengan bimbingan guru. 2. Meniru pergerakan guru mengangkat tangan ke atas, ke bawah, mendepa ke hadapan dan ke sisi. 3. Membuat pergerakan secara individu dengan bimbingan guru dan rakan. 1. Memerhati guru bermain permainan Air Pasang Pagi secara berpasangan. 2. Memilih pasangan masing-masing untuk bermain permainan Air Pasang Pagi dengan bimbingan guru. 3. Bermain permainan Air Pasang Pagi berpasangan mengikut kreativiti muridmurid.

Penutup

39

Tajuk : 1. Motor Kasar Standard Kandungan : 1.1 Mengenal bahagian anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan ________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

Mengangkat tangan kanan dan menjatuhkannya Mengangkat tangan kiri dan menjatuhkannya Mendepa tangan ke hadapan dan menjatuhkannya Mendepa tangan ke sisi dan menjatuhkannya

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru:

40

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan

: 1. Motor Kasar : 30 minit : Keterampilan Diri : 1.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan

: 1.3.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam : Kemanusiaan Fizikal dan Estetika

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat melakukan pergerakan asas pergelangan tangan dengan arahan guru.

Nilai

: Kerjasama, keberanian dan toleransi.

LANGKAH Set induksi

AKTIVITI 1. Murid bermain Lat Tali Lat bersama guru dan kawankawan.

BBM

CATATAN

Langkah 1

1. Murid meniru guru membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan dan pantas. 2. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara bergilir atau serentak dalam kiraan empat.

41

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

3. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat.

Langkah 2

1. Murid memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas. 2. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya secara perlahan mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. 3. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya dengan pantas mengikut pusingan jam dalam kiraan empat.

Sapu tangan

Langkah 3

1. Murid memegang reben sambil memusing secara perlahan mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. 2. Murid memegang reben sambil memusing dengan pantas mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan

Reben

Penutup

iringan muzik.

42

Tajuk : 1. Motor Kasar Standard Kandungan : 1.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan Standard Pembelajaran : 1.3.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam ________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN

Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara pantas Membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat Memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas Memegang sapu tangan sambil memusingkannya mengikut pusingan jam Memegang sapu tangan sambil memusing mengikut arah lawan jam Memegang sapu tangan sambil memusing dengan perlahan dan pantas mengikut pusingan jam dan lawan jam

43

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan iringan muzik

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru:

44

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai

: 2. Motor Halus : 60 minit : Keterampilan Diri : 2.2 Melakukan pergerakan merenyuk : 2.2.1 Merenyuk menggunakan kedua-dua tangan : Kemanusiaan : Pada akhir pelajaran, murid dapat menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti merenyuk : Kerjasama, kerajinan, toleransi, bertanggungjawab

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

1. Seorang murid diminta menarik keluar perca kain Set Induksi melalui kotak yang berlubang. 2. Seorang murid lagi diminta memasukkan semula perca kain tersebut melalui lubang pada kotak.

Kotak Kain perca

1. Setiap murid diberikan sekeping span. Langkah 1 2. Murid dibimbing merenyuk span tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.

Span

Langkah 2

1. Sekeping surat khabar lama diberikan kepada setiap orang murid.

Surat khabar lama

45

LANGKAH

AKTIVITI 2. Murid diminta merenyuk surat khabar tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. 3. Aktiviti ini dilakukan oleh murid berulang kali.

BBM

CATATAN

1. Setiap murid diberikan sekeping kertas warna. Langkah 3 2. Murid diminta merenyuk kertas warna tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.

Kertas warna

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Langkah 4 2. Setiap kumpulan diberikan lukisan gambar pokok bersaiz besar. 3. Murid diminta melekatkan kertas warna yang telah direnyuk tadi pada gambar lukisan pokok dengan bimbingan guru.

Kertas mahjong yang dilukis gambar pokok Gam

Semua hasil kerja murid yang telah siap Penutup dipamerkan.

46

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai

: 2. Motor Halus : 60 minit : Keterampilan Diri : 2.4 Melakukan pergerakan meramas

: 2.4.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan : Kemanusiaan : Pada akhir pelajaran, murid dapat menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti meramas : Kerjasama, keberanian, toleransi

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Set Induksi

1. Murid melihat gambar atau tayangan video tentang kanak-kanak yang sedang berkelah di tepi pantai. 2. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. 3. Murid memberitahu guru mengenai aktiviti yang dapat dilihat di dalam gambar tersebut.

VCD

Tayangan video

Langkah 1

1. Murid beratur dalam barisan dan berjalan keluar dari bilik darjah. 2. Murid diminta meniru guru melakukan aktiviti membuka dan menggengam tangan dalam 47

LANGKAH

AKTIVITI pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir.

BBM

CATATAN

1. Murid duduk dalam bentuk bulatan kecil di depan Langkah 2 longgokan pasir. 2. Murid diminta meramas longgokan pasir menggunakan kedua-dua belah tangan.

Pasir

1. Setiap murid diberikan segelas air dan dituangkan Langkah 3 ke atas longgokan pasir. 2. Murid mengaul timbunan pasir menggunakan kedua-dua belah tangan dengan bimbingan guru. 3. Murid dibimbing oleh guru meramas pasir menggunakan jari dengan pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. 4. Murid memasukkan pasir ke dalam bekas plastik pelbagai saiz dan bentuk. 5. Murid bekerjasama membina istana pasir mengikut kreativiti kumpulan dengan bimbingan guru.

Gelas Air Bekas plastik pelbagai saiz

1. Murid mengemas tempat kerja dan membasuh Penutup tangan. 2. Murid beratur dan masuk ke dalam kelas.

48

LANGKAH

AKTIVITI 3. Murid menceritakan semula pengalaman mereka membina istana pasir.

BBM

CATATAN

49

Tajuk : 2. Motor Halus Standard Kandungan : 2.4 Melakukan pergerakan meramas Standard Pembelajaran : 2.4.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan ________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

1 2 3

Mendengar arahan guru Mematuhi peraturan Membuka dan menggengam jari Meniru guru melakukan aktiviti meramas Menggaul menggunakan kedua-dua belah tangan

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru:

50

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 3. Pengamatan : 30 minit : Keterampilan Diri : 3.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan penglihatan

: 3.3.2 Mengasingkan objek melalui ii. warna

Tunjang yang disepadukan Objektif

: Komunikasi : Pada akhir pelajaran, murid dapat mengasingkan dua daripada empat warna asas (merah, biru, hijau, kuning)

Nilai

: Kerjasama, toleransi, keberanian

LANGKAH Set induksi

AKTIVITI 1. Murid membuat binaan menggunakan bongkah kayu pelbagai warna bersama rakan dan guru.

BBM Bongkah kayu

CATATAN

Langkah 1

1. Murid diminta mengasingkan bongkah mengikut warna dengan bimbingan guru. 2. Murid diperkenalkan warna yang terdapat pada bongkah-bongkah tersebut. 3. Murid mengikut guru menyebut warna-warna bongkah tersebut satu persatu. Bongkah kayu

51

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Langkah 2

1. Murid menunjukkan bongkah mengikut warna yang disebut oleh guru. 2. Murid menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan oleh guru.

Bongkah kayu

Langkah 3

1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut warna yang ditetapkan oleh guru. 2. Setiap kumpulan murid diminta mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna masing-masing.

Barang-barang di dalam bilik darjah

Penutup

Murid mengasingkan objek mengikut warna dan dimasukkan ke dalam empat bakul yang disediakan.

Bakul

52

: : 3. Pengamatan : : 3.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan penglihatan : : 3.3.2 Mengasingkan objek melalui: ii. warna ________________________________________________________________________________________________________

Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :________________________________________________ :________________________________________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

CATATAN

Mengasingkan bongkah mengikut warna Menunjukkan bongkah mengikut warna yang disebut oleh guru Menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan Mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna

Refleksi: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tandatangan guru: ............................................. 53

Anda mungkin juga menyukai