Anda di halaman 1dari 8

Sukatan Pelajaran: 1.3 Membuka dan memakai pakaian tanpa bantuan. 1.3.3. Prosedur memakai pakaian.

-Pakaian berbutang . Deskripsi Pelajaran Hari Ini: Murid akan di latih untuk memakai pakaian yang berbutang dengan betul. Objektif: Membolehkan murid memakai pakaian berbutang dengan betul. Kemahiran Sedia Ada: Tahu kegunaan pakaian asas. Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 1) mengenal rupa/ bentuk baju (butang, lubang butang). 2) menyuruh murid untuk membuat praktis menggalas beg. 3) Menyediakan model pakiaan yang mempunyai saiz butang dan lubang butang yang besar (murid melakukan aktiviti dengan bantuan guru) 4) Letakan baju di atas meja, dan menyuruh murid untuk memasukan butang baju daripada bawah ke atas (kolar). a) b) c) d) e) f) g) h) i) Doa memakai pakaian Capai baju dengan kedua tangan di kolar baju. Palingkan baju menghadap pemakai. Masukkan tangan kanan menyilang ke lubang lengan baju. Kemudian, masukkan tangan kiri pula Tangan kanan memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. Rapatkan butang dengan lubangnya. Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar)) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas.

5) Murid diminta untuk memakaikan pakaiaan berbutang kepada model (kawan sekelas) dengan pemerhatian guru a) b) c) d) e) f) g) Doa memakai pakaian Capai baju dengan kedua tangan di kolar baju. Palingkan baju menghadap pemakai. Masukkan tangan kanan menyilang ke lubang lengan baju. Kemudian, masukkan tangan kiri pula Tangan kanan memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. Rapatkan butang dengan lubangnya.

h) i)

Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar)) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas.

6) Murid memakaikan pakaian berbutang pada diri sendri dengan bantuan daripada guru a) b) c) d) e) f) g) h) i) Doa memakai pakaian Capai baju dengan kedua tangan di kolar baju. Palingkan baju menghadap pemakai. Masukkan tangan kanan menyilang ke lubang lengan baju. Kemudian, masukkan tangan kiri pula Tangan kanan memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. Rapatkan butang dengan lubangnya. Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar)) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas.

7) Murid memakaikan pakaian berbutang pada diri sendri tanpa bantuan daripada guru mengikut langakh-langkah di bawah : a) b) c) d) e) f) g) h) i) Doa memakai pakaian Capai baju dengan kedua tangan di kolar baju. Palingkan baju menghadap pemakai. Masukkan tangan kanan menyilang ke lubang lengan baju. Kemudian, masukkan tangan kiri pula Tangan kanan memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. Rapatkan butang dengan lubangnya. Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar)) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas.

Bahan Bantu Mengajar: Beg, model baju berbutang.

Senarai semak. Nama Sekolah: Sekolah Kebansaan Ulu Kinta Nama Murid: Nurul Izaimah binti Ismail Tahun: 2 Terbilang Kemahiran: memakai pakaian berbutang Hasil Pembelajaran: 1) mengenal baju dan jenis baju. 2) murid mengetahui cara memakai baju berbutang tanpa bantuan Bil 1 Aktiviti
mengenal rupa/ bentuk baju (butang, lubang butang).

Tarikh: 3 Julai 2013

Tarikh mula

Tarikh mula

Tarikh mula

Catatan

menyuruh murid untuk membuat praktis menggalas beg.

Menyediakan model pakiaan yang mempunyai saiz butang dan lubang butang yang besar (murid melakukan aktiviti dengan bantuan guru)

Letakan baju di atas meja, dan menyuruh murid untuk memasukan butang baju daripada atas (kolar) ke bawah. a) b) c) d) Doa memakai pakaian Capai baju dengan Palingkan baju Masukkan tangan

kedua tangan di kolar baju. menghadap pemakai. kanan menyilang ke lubang lengan baju. e) Kemudian, masukkan tangan kiri pula

f)

Tangan kanan

memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. g) h) Rapatkan butang Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar)) i) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas. dengan lubangnya.

Murid diminta untuk memakaikan pakaiaan berbutang kepada model (kawan sekelas) dengan pemerhatian guru. a) b) c) d) Doa memakai pakaian Capai baju dengan Palingkan baju Masukkan tangan

kedua tangan di kolar baju. menghadap pemakai. kanan menyilang ke lubang lengan baju. e) f) Kemudian, masukkan Tangan kanan tangan kiri pula memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang.

g) h)

Rapatkan butang Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar))

dengan lubangnya.

i)

Setelah siap, tarik ke

bawah supaya kemas.

Murid memakaikan pakaian berbutang pada diri sendri dengan bantuan daripada guru a) b) c) d) Doa memakai pakaian Capai baju dengan Palingkan baju Masukkan tangan

kedua tangan di kolar baju. menghadap pemakai. kanan menyilang ke lubang lengan baju. e) f) Kemudian, masukkan Tangan kanan tangan kiri pula memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. g) h) Rapatkan butang Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke dengan lubangnya.

atas (kolar)) i) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas.

Murid memakaikan pakaian berbutang pada diri sendri tanpa bantuan daripada guru mengikut langakh-langkah di bawah : a) b) c) d) Doa memakai pakaian Capai baju dengan Palingkan baju Masukkan tangan

kedua tangan di kolar baju. menghadap pemakai. kanan menyilang ke lubang lengan baju. e) f) Kemudian, masukkan Tangan kanan tangan kiri pula memegang butang dan tangan kiri memegang lubang butang. g) h) Rapatkan butang Masukkan butang ke lubang baju menggunakan jari tangan kanan dan disambut oleh tangan kiri. (masukkan butang dari bawah ke atas (kolar)) i) Setelah siap, tarik ke bawah supaya kemas. dengan lubangnya.

Lampiran (gambar)

Disediakan oleh : Muhammad Ihsanuddin bin Abdul Jalil Muhammad Idzani bin Sazali Mohd Hafiz bin Mohamad Hanapiah