Anda di halaman 1dari 28

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

78/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Oktober 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN Satu Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan ini mempunyai empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik. Hitamkan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikirkan dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak [Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

1. Tujuan utama peraturan keselamatan bengkel disediakan adalah untuk

A Memastikan pelajar dapat mematuhi peraturan sekolah

B Membolehkan pelajar dapat membantu rakan-rakan melaksanakan kerja amali

C Memastikan pelajar dapat menyiapkan tugasan amali dalam masa yang ditetapkan

D Mengurangkan risiko kemalangan dan kecederaan ketika pelajar melakukan kerja amali di dalam bengkel

2. Reka bentuk boleh didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu

Idea

Inovasi

C D

Produk Teknologi

3. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk?

A Usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat

B Membantu manusia dalam memenuhi keperluan dan kehendak

C Susunan barang yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak

78/1

D Membolehkan kerja dijalankan dengan cepat, cekap, mudah dan produktif [Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

4. Rajah 1 menunjukkan sejenis bahan pengikat

Rajah 1 Label manakah yang menunjukkan bahagian kepala?

A R B Q C P D S

5. Rajah 2 menunjukkan sejenis alatan tangan

Rajah 2 Apakah kegunaannya?

A. Mencantum kepingan logam

B. Meratakan kepingan logam

C. Membuat corak pada kepingan logam

D. Menanda pusat lubang sebelum kerja menggerudi 78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

6. Rajah 3 menunjukkan sejenis alat tangan

Rajah 3

Susunkan urutan penggunaan alat itu dengan betul

I Tebuk menggunakan gerudi mengikut saiz batang ribet

II Gunakan alatan di atas untuk merapatkan kepingan logam

III Tandakan plat logam dengan menggunakan penebuk pusat

IV Tekan hulu alatan di atas sehingga dawai ribet putus

A. III, I, II, IV

B. II, III, IV, I

C. II, III, I, IV

D. I, II, III, IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

7. Antara yang berikut, manakah yang biasanya digunakan untuk menyangga rak dan tetingkat pada dinding ?

A Sendi

B Breket

C Cangkuk

D Penyangkut

8. Rajah 4 menunjukkan satu alatan tangan. Apakah kegunaan alatan tangan tersebut ?

Rajah 4

A Memotong kayu

B Memotong perspek

C Memotong logam

D Memotong PVC

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

9. Namakan bahagian pada cordless screw driver yang fungsinya memegang mata pemutar skru

A Bateri

B Bindu

C Motor

D pelaras

10. * melindungi perkakas elektrik * mencegah kerosakan peralatan sebagai akibat litar pintas * disambung secara siri

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan

A. fius

B. plag

C. wayar neutral

D. wayar hidup

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT 11.

78/1

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan padanan yang betul mengenai

simbol dan fungsi komponen ?

12. Rajah 5 menunjukkan diod pemancar cahaya, bahagian yang manakah telah salah di labelkan?

Rajah 5

A. bentuk bendera dalam badan LED

B. bahagian rata badan LED

C. kaki katod

D. kaki ini berkutub negatif 78/1 [Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

13.

Rajah 6 menunjukkan sejenis perintang.

Rajah 6

Apakah simbol perintang itu?

14. Antara yang berikut, yang manakah simbol suis tekan buka?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

15. Apakah komponen bagi simbol yang ditunjukkan pada rajah 7?

Rajah 7

16. Antara yang berikut, gred bahan pateri yang manakah lembut dan mudah dicairkan?

% Timah A B C D 60 50 40 30

% Plumbum 40 50 60 70

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

78/1

17. Antara yang berikut, yang manakah komponen aktif?

II

III

IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

18. Rajah 8 menunjukkan sejenis perintang dan kod warna.

Biru Kuning

Hitam

Rajah 8 Kod warna Warna Hitam Kuning Biru Nombor 0 4 6

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

10

78/1

Berpandukan kod warna, kira nilai perintang itu? 6.4 k 64 640 640 k

A B C D

19. Antara yang berikut, yang manakah pensel gred keras?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

11

78/1

20. Rajah 9 menunjukkan lukisan isometrik sebuah objek.

Rajah 9

Antara yang berikut, yang manakah pandangan pelan objek itu?

21. Garisan penengah digunakan untuk menunjukkan...

A B C D

pusat bagi lengkok garisan diluar lukisan bahagian yang terlindung rupa bentuk sesuatu objek

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

12

78/1

22. Apakah kegunaan alat lukisan teknik yang ditunjukkan dalam rajah10?

Rajah 10

A B C D

Memindahkan ukuran Melukis garisan condong Membina garisan lengkok Membuat garisan mengufuk

23. Rajah 11 menunjukkan lukisan pandangan plan sebuah objek. P S

R Q Rajah 11

Antara yang berikut, yang manakah garisan binaan?

A B C D 78/1

P Q R S [Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

13

78/1

24. Apakah maksud hidangan sepinggan lengkap?

A B C D

Pilihan menu berpandukan piramid makanan Makanan yang disediakan mengikut perbelanjaan Hidangan seimbang mengandungi semua nutrien Makanan yang mudah diperolehi dan berkhasiat

25. Antara yang berikut, alat yang manakah digunakan semasa memasak?

II

III

IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

14

78/1

26. Antara yang berikut, apakah faktor yang mempengaruhi perancang menu ?

I II

Kepelbagaian Bilangan tetamu

III Jenis lantai dapur IV Sumber tenaga dan masa

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

27. Apakah kegunaan kain maslin?

A B C D

Mengangkat mangkuk panas dari ketuhar Mengesat dan mengeringkan tangan yang basah Menutup makanan sebelum dan selepas dimasak Mencuci pinggan mangkuk dan mengelap peralatan

28. Tujuan utama pemasuan semula dilakukan adalah untuk...

A B C D

menggalakkan pertumbuhan akar pokok supaya kelihatan lebih cantik dan menarik mengurangkan persaingan untuk mendapatkan nutrien. menggantikan medium dan pasu lama yang kurang sesuai

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

15

78/1

29. Antara yang berikut, apakah ciri tumbuhan hiasan dalam pasu yang memerlukan pemasuan semula ?

I II

Medium padat Pasu berlumut

III Akar keluar dari pasu IV Air siraman bertakung

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

30. Antara yang berikut, yang manakah ciri utama pemilihan bekas untuk pemasuan semula ?

I II

Harganya mahal Tidak mudah pecah

III Ringan dan mudah alih IV Mempunyai lubang saliran

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

16

78/1

31. Rajah 12 menunjukkan haiwan kesayangan.

Rajah 12

Apakah kumpulan haiwan itu ?

A B C D

Unggas Reptilia Amfibia Mamalia

32. Apakah parasit yang dibawa boleh haiwan kesayangan yang menyebabkan penyakit keguguran rambut?

A B C D

Kulat Kutu Hama Sengkenit

33. Antara yang berikut, haiwan kesayangan yang manakah boleh dipelihara untuk tujuan pertandingan?

I II

Ayam Burung

III Kucing IV Kura-kura

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

17

78/1

34. Antara yang berikut, haiwan kesayangan yang manakah menyebabkan penyakit rabies kepada manusia ?

A B C D

Iguana Burung Anjing Hamster

35. Antara yang berikut, sikap yang manakah harus diamalkan oleh pemilik haiwan kesayangan ?

I II

Memberikan belaian manja. Memberikan makanan yang mahal.

III Memberikan rawatan bila perlu. IV Memanggilnya dengan nama yang diberi

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

36. Antara yang berikut, haiwan kesayangan yang manakah sesuai dilatih untuk mengawal tempat kediaman ?

A B C D

Anjing Burung Kucing Arnab

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

18

78/1

37. Rajah 13 menunjukkan haiwan kesayangan.

Rajah 13

Apakah jenis makanan yang sesuai diberi pada haiwan itu?

A B C D

Cacing Daging Sayuran Serangga

38. Antara yang berikut, haiwan kesayangan yang mana tidak sesuai dilatih ?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

19

78/1

39. Rajah 14 menunjukkan sejenis ikan air tawar.

Rajah 14

Apakah nama biasa ikan itu?

A C

Keli Patin

B Tilapia D Lampan

40. Jadual menunjukkan spesies ikan dan kadar pelepasan benih dalam kolam tanah.

Spesies Ikan Sepat siam X

Kadar Pelepasan ( ekor/meter persegi ) 30 2

Apakah spesies ikan X? A B C D Baung Kap rumput Tilapia merah Lampam Jawa

41. Sistem penternakan ikan air tawar yang manakah menternak satu jenis ikan sahaja?

A B C D 78/1

Kandang Kolam tanah Bekas lombong Sangkar terapung [Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

20

78/1

42. Apakah faktor yang menyebabkan air di dalam kolam ternakan ikan perlu diganti?

I II

Suhu air terlalu tinggi Kandungan oksigen tinggi

III Kekeruhan air terlalu tinggi IV Kandungan ammonia tinggi

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

43. Apakah tujuan menabur kapur semasa proses penyediaan kolam tanah?

A B C D

Menjernihkan air Mematikan rumpai Merendahkan pH air Mengeraskan dinding kolam

44. Makanan rumusan pembesaran ikan diberi pada peringkat umur...

A B C D

2 bulan 4 bulan 6 bulan 8 bulan

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

21

78/1

45. Jadual menunjukkan tanda-tanda penyakit? Kulit kemerahan Selera makan hilang Perut dan mata bengkak

Apakah punca penyakit tesebut? A B C D Bakteria Reput sirip Cacing gelang Parasit protozoa

46. Larutan potassium permangganat digunakan untuk merawat ikan air tawar yang dijangkiti penyakit...

A kulat B bakteria C bintik putih D kutu insang

47. Apakah faktor yang diambil kira dalam pemilihan sistem penternakan ikan air tawar?

I II

Sumber air Saiz pasaran

III Skala ternakan IV Tanah dan topografi

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

22

78/1

48. Air kolam ternakan ikan air tawar yang berkualiti ialah berwarna...

A B C D

kehijau-hijauan keputih-putihan kehitam-hitaman keperang-perangan

49. Apakah tujuan merendam beg plastik yang berisi benih ikan selama 15 hingga 30 minit semasa langkah pelepasan benih?

A B C D

Mengurangkan perbezaan suhu air Memulihkan benih ikan yang cedera Merehatkan benih ikan yang mengalami tekanan Membiasakan benih ikan dengan tempat baru

50. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan tanda-tanda ikan yang berpenyakit?

I II

Sisik mudah tertanggal Berenag tidak tentu arah

III Berenang dalam kumpulannya IV Sentiasa berada di permukaan air

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

51. Apakah cara yang sesuai digunakan untuk memungut hasil ikan secara keseluruhan dalam kolam tanah?

A B C D 78/1

Memukat Menjaring Menggunakan jala Mengeringkan kolam [Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

23

78/1

52. Antara yang berikut, yang manakah makanan semula jadi ikan yang diternak dalam kolam tanah?

A B C D

Tumbuhan segar Hampas kelapa zooplankton Ikan hancur

53. Sistem penternakan ikan air tawar yang manakah tidak terdapat makanan semula jadi?

A B C D

Kandang Kolam tanah Tangki simen Bekas lombong

54. Apakah faktor yang menentukan kadar pelepasan benih ikan ke dalam kolam?

I II

Keluasan sistem ternakan Spesis yang hendak diternak

III Suhu air dalam kolam ternakan IV Sistem ternakan yang diusahakan

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

24

78/1

55. Berapakah keperluan protein untuk ikan yang diternak pada peringkat umur 2 bulan?

A B C D

18 % 24 % 28 % 32 %

56. Rajah 15 menunjukkan logo sebuah agensi kerajaan yang membantu usahawan.

Rajah 15

Apakah jenis bantuan agensi itu?

A. Bimbingan dan latihan B. Kajian dan penyelidikan C. Pinjaman kewangan D. Prasarana

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

25

78/1

57. Jadual menunjukkan jenis galakaan dan keterangannya

Galakan P Kuota

Keterangan Pemulauan terhadap barang dari negara tertentu.

Embargo Menghadkan jumlah pembelian barang dari luar negara.

Galakan eksport

Bantuan kepada usahawan untuk meluaskan pasaran produk ke luar negara. Pengecualian cukai perniagaan kepada syarikat yang baru.

Duti import

Padanan yang manakah betul?

58. Antara yang berikut, yang manakah bidang pengeluaran ekstraktif?

A B C D

Pembuatan komponen elektronik Pengeluaran bunga-bungaan Pengeluaran bijih timah Perkhidmatan kewangan

78/1

[Lihat sebelah SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

26

78/1

59. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri utama usahawan?

I II

Inovatif Daya usaha berterusan

III Bijak mengambil peluang IV Sanggup menghadapi risiko terhad

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

60. Antara yang berikut, agensi kerajaan yang manakah membantu usahawan?

II

III

IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT 78/1 [Lihat sebelah SULIT

JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 KHB PERTANIAN TINGKATAN 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. C C C A D A B B B A D D C D B A D B D C A C C C C B C D C D 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. B A A C C A C A C B D C A B A A C A A B D C C B D B B C A C