Matapelajaran Tahun Tarikh Umur Bil.

Murid Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 5 Cemerlang : 30 Mac 2010 : 11 Tahun : 30 Orang : 9.45 – 10.45 pagi : Kekeluargaan : Syair Pesan Ibu Bapa

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengungkapkan puisi syair dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menyusun empat isi tersurat berdasarkan teks syair. 3. Menyenarai empat isi tersirat yang terdapat dalam syair. 4. Menyenarai lima kata kerja yang terdapat dalam petikan syair.

Fokus Utama

: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1

: i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

Fokus Sampingan : 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 Sistem Bahasa Nilai Murni : i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. : Kata kerja : Kasih sayang, hormat – menghormati dan kesyukuran. 1

Pengisian Kurikulum: Sivik dan Kewarganegaraan, P.Seni, Muzik.

Pelbagaian : sedutan video iklan o Muzik Soalan : (Aras Rendah : hari raya. Belajar : o Mendengar 2. K. Siapakan bersoal-jawab tentang o Intrapersonal nama ibu maksud tersirat bapa kamu? kandungan video. Bilakah kamu Pesan Ibu Bapa” o Menjana mengucapkan idea terima kasih kepada ibu K. Guru dan murid linguistik 1. Sebutkan jasa-jasa ibu 3.Pengalaman Sedia ada: Murid pernah mendengar syair. Guru mengaitkan video K. Berfikir : bapa? tadi dengan topik pada o Menghubung hari ini iaitu ” Syair kait 3. ICT : dan bapa? o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang SPP : o Tayangan MS Power point 2 . Langkah SET INDUKSI (5 Minit ) Isi Pelajaran Aktiviti Catatan 1. Murid dipertontonkan K. o Visual ruang Pengetahuan) o Verbal 2.

Guru membacakan Nilai Murni : syair berpandukan o Kasih tayangan MS sayang Powerpoint.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal Soalan: (Aras Kefahaman) 1. kait o Membuat gambaran mental K. 2. ICT : o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang o Bersyukur (Aras Tinggi : Analisis) 2. Pelbagai : o Muzik o Verbal Linguistik o Intrapersonal o Visual Ruang SPP : o Tayangan MS Power Point K. o Hormat menghormati 3 . Guru memaparkan tayangan slaid. Berfikir : bersoal-jawab tentang o Menghubung ciri-ciri asas syair. Guru dan murid K. Jelaskan bagaimana kamu menunjukkan perasaan sayang pada ibu dan bapa? 3.LANGKAH 1 (15 Minit ) 1. Murid mendengar sedutan bacaan syair. LANGKAH 2 ( 15 Minit ) Tayangan Slaid Syair Pesan Ibu Bapa 1. K. Bandingkan sikap anak yang menyayangi ibu bapanya dengan sikap yang sebaliknya.

Setiap kumpulan memaparkan hasil perbincangan masingmasing di papan hitam. 3. K. o Jana idea.(Aras tinggi: Aplikasi) Kumpulan A dan B o Senaraikan empat isi tersurat dalam syair itu tadi. Kumpulan C dan D o Menyenarai empat isi tersirat yang terdapat dalam syair. Nilai Murni : o Kasih sayang o Hormat menghormati o Kesyukuran K.Berfikir : o Cam maklumat.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Berbincang o Mencatat 4 . K. ICT : o MS Power point LANGKAH 3 ( 10 Minit ) Sistem Bahasa Kata kerja • • • • • • • • • • Mengandung Lahir Asuh Didik Berbakti Membuat Turut Tunduk Cari Tabur 2.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal K. Setiap kumpulan dikehendaki mencari kata kerja yang terdapat dalam syair. K.Pelbagai : o Kerohanian o Visual Ruang o Verbal Linguistik K. Guru memberi penerangan tentang konsep kata kerja. 1. o Jana idea. Guru memberi bimbingan.Berfikir : o Cam maklumat. 4.

Murid diberi masa lima minit untuk membina ayat berdasarkan kata kerja yang diberi. Lembaran Kerja 1. Nilai murni : o Kesyukuran o kasih sayang K. 2.Langkah 4 (10 Minit) Membina ayat berdasarkan kata kerja.Berfikir : o Membuat kesimpulan K.ICT : o Tayangan Flash SPP : o Flash Klip 5 . Berikan pendapat kamu tentang paparan video flash klip kasih ibu bapa seperti yang ditayangkan tadi. Murid diedarkan dengan lembaran kerja berkaitan kata kerja seperti yang terdapat dalam syair. K. Murid menonton paparan video flash klip ‘Ayah dan Ibu ‘ yang guru tayangkan. ( Aras Tinggi : Penilaian ) 2. Berfikir • Menganalisis K. Belajar : o Mengingat K. Guru membimbing murid merumus kembali pelajaran yang telah dipelajari.Pelbagai : o Visual Ruang o Muzik o Verbal Linguistik o Kerohanian K.Pelbagai : o Visual Ruang o Verbal Linguistik o Kerohanian SPP : o Lembaran kerja PENUTUP ( 5 Minit ) Paparan Video “ Ayah dan Ibu “ Sudirman 1. 3.

Refleksi: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 6 .

Berbakti ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Membuat ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4.LEMBARAN KERJA Bina ayat majmuk dengan menggunakan kata kerja di bawah: 1. Melahirkan ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 7 . Mengandung: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. Mendidik ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 5.

DICETAK UNTUK EDARAN MURID 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful