Matapelajaran Tahun Tarikh Umur Bil.

Murid Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 5 Cemerlang : 30 Mac 2010 : 11 Tahun : 30 Orang : 9.45 – 10.45 pagi : Kekeluargaan : Syair Pesan Ibu Bapa

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengungkapkan puisi syair dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menyusun empat isi tersurat berdasarkan teks syair. 3. Menyenarai empat isi tersirat yang terdapat dalam syair. 4. Menyenarai lima kata kerja yang terdapat dalam petikan syair.

Fokus Utama

: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1

: i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

Fokus Sampingan : 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 Sistem Bahasa Nilai Murni : i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. : Kata kerja : Kasih sayang, hormat – menghormati dan kesyukuran. 1

Pengisian Kurikulum: Sivik dan Kewarganegaraan, P.Seni, Muzik.

Belajar : o Mendengar 2. Guru mengaitkan video K. Langkah SET INDUKSI (5 Minit ) Isi Pelajaran Aktiviti Catatan 1. Bilakah kamu Pesan Ibu Bapa” o Menjana mengucapkan idea terima kasih kepada ibu K. o Visual ruang Pengetahuan) o Verbal 2. ICT : dan bapa? o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang SPP : o Tayangan MS Power point 2 . Siapakan bersoal-jawab tentang o Intrapersonal nama ibu maksud tersirat bapa kamu? kandungan video. Murid dipertontonkan K. K. Sebutkan jasa-jasa ibu 3. Guru dan murid linguistik 1. Berfikir : bapa? tadi dengan topik pada o Menghubung hari ini iaitu ” Syair kait 3.Pengalaman Sedia ada: Murid pernah mendengar syair.Pelbagaian : sedutan video iklan o Muzik Soalan : (Aras Rendah : hari raya.

Bandingkan sikap anak yang menyayangi ibu bapanya dengan sikap yang sebaliknya.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal Soalan: (Aras Kefahaman) 1. Guru memaparkan tayangan slaid.LANGKAH 1 (15 Minit ) 1. Jelaskan bagaimana kamu menunjukkan perasaan sayang pada ibu dan bapa? 3. 2. Guru membacakan Nilai Murni : syair berpandukan o Kasih tayangan MS sayang Powerpoint. Berfikir : bersoal-jawab tentang o Menghubung ciri-ciri asas syair. ICT : o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang o Bersyukur (Aras Tinggi : Analisis) 2. LANGKAH 2 ( 15 Minit ) Tayangan Slaid Syair Pesan Ibu Bapa 1. kait o Membuat gambaran mental K. o Hormat menghormati 3 . K. Pelbagai : o Muzik o Verbal Linguistik o Intrapersonal o Visual Ruang SPP : o Tayangan MS Power Point K. Murid mendengar sedutan bacaan syair. Guru dan murid K.

o Jana idea. 1. K. Guru memberi penerangan tentang konsep kata kerja. K.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Berbincang o Mencatat 4 . Nilai Murni : o Kasih sayang o Hormat menghormati o Kesyukuran K.Berfikir : o Cam maklumat. Setiap kumpulan memaparkan hasil perbincangan masingmasing di papan hitam.Berfikir : o Cam maklumat. Setiap kumpulan dikehendaki mencari kata kerja yang terdapat dalam syair. 3.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal K.Pelbagai : o Kerohanian o Visual Ruang o Verbal Linguistik K. Kumpulan C dan D o Menyenarai empat isi tersirat yang terdapat dalam syair. Guru memberi bimbingan. o Jana idea. ICT : o MS Power point LANGKAH 3 ( 10 Minit ) Sistem Bahasa Kata kerja • • • • • • • • • • Mengandung Lahir Asuh Didik Berbakti Membuat Turut Tunduk Cari Tabur 2. K. 4.(Aras tinggi: Aplikasi) Kumpulan A dan B o Senaraikan empat isi tersurat dalam syair itu tadi.

Langkah 4 (10 Minit) Membina ayat berdasarkan kata kerja. K. Berfikir • Menganalisis K.ICT : o Tayangan Flash SPP : o Flash Klip 5 . Murid diedarkan dengan lembaran kerja berkaitan kata kerja seperti yang terdapat dalam syair. Belajar : o Mengingat K. ( Aras Tinggi : Penilaian ) 2. Murid menonton paparan video flash klip ‘Ayah dan Ibu ‘ yang guru tayangkan.Pelbagai : o Visual Ruang o Muzik o Verbal Linguistik o Kerohanian K. Lembaran Kerja 1. Murid diberi masa lima minit untuk membina ayat berdasarkan kata kerja yang diberi. Nilai murni : o Kesyukuran o kasih sayang K. Berikan pendapat kamu tentang paparan video flash klip kasih ibu bapa seperti yang ditayangkan tadi.Pelbagai : o Visual Ruang o Verbal Linguistik o Kerohanian SPP : o Lembaran kerja PENUTUP ( 5 Minit ) Paparan Video “ Ayah dan Ibu “ Sudirman 1.Berfikir : o Membuat kesimpulan K. 3. 2. Guru membimbing murid merumus kembali pelajaran yang telah dipelajari.

Refleksi: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 6 .

LEMBARAN KERJA Bina ayat majmuk dengan menggunakan kata kerja di bawah: 1. Mendidik ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 5. Mengandung: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. Berbakti ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Melahirkan ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 7 . Membuat ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4.

DICETAK UNTUK EDARAN MURID 8 .