Matapelajaran Tahun Tarikh Umur Bil.

Murid Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 5 Cemerlang : 30 Mac 2010 : 11 Tahun : 30 Orang : 9.45 – 10.45 pagi : Kekeluargaan : Syair Pesan Ibu Bapa

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengungkapkan puisi syair dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menyusun empat isi tersurat berdasarkan teks syair. 3. Menyenarai empat isi tersirat yang terdapat dalam syair. 4. Menyenarai lima kata kerja yang terdapat dalam petikan syair.

Fokus Utama

: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1

: i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

Fokus Sampingan : 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 Sistem Bahasa Nilai Murni : i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. : Kata kerja : Kasih sayang, hormat – menghormati dan kesyukuran. 1

Pengisian Kurikulum: Sivik dan Kewarganegaraan, P.Seni, Muzik.

Belajar : o Mendengar 2.Pelbagaian : sedutan video iklan o Muzik Soalan : (Aras Rendah : hari raya. Berfikir : bapa? tadi dengan topik pada o Menghubung hari ini iaitu ” Syair kait 3. Murid dipertontonkan K. K. Siapakan bersoal-jawab tentang o Intrapersonal nama ibu maksud tersirat bapa kamu? kandungan video.Pengalaman Sedia ada: Murid pernah mendengar syair. Guru dan murid linguistik 1. Langkah SET INDUKSI (5 Minit ) Isi Pelajaran Aktiviti Catatan 1. Sebutkan jasa-jasa ibu 3. o Visual ruang Pengetahuan) o Verbal 2. Bilakah kamu Pesan Ibu Bapa” o Menjana mengucapkan idea terima kasih kepada ibu K. ICT : dan bapa? o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang SPP : o Tayangan MS Power point 2 . Guru mengaitkan video K.

Jelaskan bagaimana kamu menunjukkan perasaan sayang pada ibu dan bapa? 3. 2. Berfikir : bersoal-jawab tentang o Menghubung ciri-ciri asas syair.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal Soalan: (Aras Kefahaman) 1. Guru memaparkan tayangan slaid.LANGKAH 1 (15 Minit ) 1. Guru membacakan Nilai Murni : syair berpandukan o Kasih tayangan MS sayang Powerpoint. Pelbagai : o Muzik o Verbal Linguistik o Intrapersonal o Visual Ruang SPP : o Tayangan MS Power Point K. ICT : o MS Power point Nilai murni : o Kasih sayang o Bersyukur (Aras Tinggi : Analisis) 2. LANGKAH 2 ( 15 Minit ) Tayangan Slaid Syair Pesan Ibu Bapa 1. Murid mendengar sedutan bacaan syair. Bandingkan sikap anak yang menyayangi ibu bapanya dengan sikap yang sebaliknya. K. Guru dan murid K. kait o Membuat gambaran mental K. o Hormat menghormati 3 .

Guru memberi bimbingan. Kumpulan C dan D o Menyenarai empat isi tersirat yang terdapat dalam syair.Berfikir : o Cam maklumat.(Aras tinggi: Aplikasi) Kumpulan A dan B o Senaraikan empat isi tersurat dalam syair itu tadi. 3. K. o Jana idea.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Berbincang o Mencatat 4 . ICT : o MS Power point LANGKAH 3 ( 10 Minit ) Sistem Bahasa Kata kerja • • • • • • • • • • Mengandung Lahir Asuh Didik Berbakti Membuat Turut Tunduk Cari Tabur 2. K. Nilai Murni : o Kasih sayang o Hormat menghormati o Kesyukuran K. o Jana idea.Berfikir : o Cam maklumat. Guru memberi penerangan tentang konsep kata kerja. K. Setiap kumpulan dikehendaki mencari kata kerja yang terdapat dalam syair. 1.Belajar : o Mengumpul maklumat o Mendengar o Menyoal K.Pelbagai : o Kerohanian o Visual Ruang o Verbal Linguistik K. 4. Setiap kumpulan memaparkan hasil perbincangan masingmasing di papan hitam.

( Aras Tinggi : Penilaian ) 2. Berikan pendapat kamu tentang paparan video flash klip kasih ibu bapa seperti yang ditayangkan tadi. Murid menonton paparan video flash klip ‘Ayah dan Ibu ‘ yang guru tayangkan. Belajar : o Mengingat K.ICT : o Tayangan Flash SPP : o Flash Klip 5 . Murid diedarkan dengan lembaran kerja berkaitan kata kerja seperti yang terdapat dalam syair.Pelbagai : o Visual Ruang o Muzik o Verbal Linguistik o Kerohanian K. Nilai murni : o Kesyukuran o kasih sayang K. 3. Guru membimbing murid merumus kembali pelajaran yang telah dipelajari. Lembaran Kerja 1. Murid diberi masa lima minit untuk membina ayat berdasarkan kata kerja yang diberi. K. Berfikir • Menganalisis K.Langkah 4 (10 Minit) Membina ayat berdasarkan kata kerja.Pelbagai : o Visual Ruang o Verbal Linguistik o Kerohanian SPP : o Lembaran kerja PENUTUP ( 5 Minit ) Paparan Video “ Ayah dan Ibu “ Sudirman 1.Berfikir : o Membuat kesimpulan K. 2.

Refleksi: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 6 .

Melahirkan ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 7 . Berbakti ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Mendidik ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 5. Mengandung: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.LEMBARAN KERJA Bina ayat majmuk dengan menggunakan kata kerja di bawah: 1. Membuat ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4.

DICETAK UNTUK EDARAN MURID 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful