Anda di halaman 1dari 2

12/04/2012

BIOGRAFI EMILE DURKHEIM


TEORI PERKEMBANGAN MORAL SOSIAL EMILE DURKHEIM
Lahir : 15 April 1858 Asal : French Pencetus Sosiologi Moden

Apa itu moral?

Andre bin Silus Erika Beta Shahirah Zainab Abd Rahman

TEORI MORAL DURKHEIM


Masyarakat adalah fenomena moral
merupakan kumpulan individu yang menjalankan kehidupan sosial manusia individu dalam masyarakat saling bergantung antara satu sama lain untuk hidup

APLIKASI TEORI PERKEMBANGAN MORAL SOSIAL DURKHEIM


Ibu bapa dan guru memainkan peranan dalam perkembangan moral kanak-kanak Kesedaran mengenai moral muncul apabila dunia sosial kanak-kanak berkembang Moral mempunyai kuasa mengawal kelakuan individu Kerana individu yang mempunyai moral yang baik mampu mengekalkan hubungan sosial dalam masyarakat

Unsur dalam Teori Moral Durkheim


disiplin keterikatan pada masyarakat - autonomi
-

*autonomi - kewajiban yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan menurut aspirasi sendiri

Kanak-kanak perlu memahami dan mematuhi peraturan


Disiplin boleh membentuk fikiran dan kelakuan moral Peraturan yang dikenakan ditetapkan oleh orang dewasa Akan mempunyai hubungan sosial yang baik Kanak-kanak akan tahu apa yang salah dan betul dalam sebuah kehidupan sosial Interaksi sosial positif meningkatkan nilai moral dalam diri kanak-kanak.

IBU BAPA VS GURU


Disiplin dapat dibentuk dengan efektif di sekolah berbanding di rumah. Kenapa?
Rumah : perasaan cepat mesra dan tidak pentingkan diri menghasilkan penekanan disiplin yang rendah Sekolah : wujud sebagai institusi sosial yang formal dan kanak-kanak perlu patuh kepada peraturan

12/04/2012

KEKUATAN
Altruisme sebagai punca perkembangan organisma setiap org berfungsi menggerakkan masyarakat. Fungsi pendidikan adalah untuk meningkatkan soladiriti sosial

KELEMAHAN

Kanak-kanak sukar menyesuaikan diri dengan persekitaran dan peraturan baru Peraturan masyarakat tidak berkembang dengan perubahan masa Gap generation antara golongan muda dan tua agak besar

tak melanggar peraturan untuk mengekalkan peranan , ikut peraturan dalam sekolah untuk mengekalkan pembahagian kerja/tugas.

*altruisme mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri *solidariti perpaduan yang ditunjukkan oleh sekumpulan masyarakat dalam interaksi sosial

FIKIRKAN Sistem kasta di India menggunakan konsep masyarakat sebagai peraturan yang menentukan tahap sosial dalam masyarakat. Apakah kesan yang positif dan negatif sistem kasta di India? Fikirkan.