Anda di halaman 1dari 2

Penentuan Derajat Luka

1. Pasal 352 ayat 1 mengenai penganiayaan ringan (pidana maksimum 3 bulan penjara) penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan 2. Pasal 351 ayat 2 mengenai penganiayaan sedang (pidana maksimum 2 tahun 8 bulan penjara) 3. Pasal 351 ayat 1 mengenai penganiayaan berat (pidana maksimum 5 tahun penjara) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah : a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian c. Kehilangan salah satu panca indera d. Mendapat cacat berat e. Menderita sakit lumpuh f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Anda mungkin juga menyukai