Anda di halaman 1dari 3

Rancangan pengajaran harian Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Subjek Masa diperuntukkan Tema pembelajaran Tajuk : 21.2.

2013 (Khamis) : 12.05 - 01.05 tgh :5C : 30 orang : sains : 1 jam : menyiasat alam kehidupan : kesan kepupusan terhadap populasi dalam rantai makanan : 3.2 mensintensis rantai makanan untuk membina siratan makanan :Di akhir pembelajaran pelajar dapat, 3.2.3 meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada spesies tertentu dalam siratan makanan. 3.2.4 menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja

Objektif pembelajaran

Hasil pembelajaran

Pengetahuan sedia ada

: pelajar telah mempelajari tentang rantai makanan dan siratan makanan

Kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir: Sikap saintifik dan nilai murni memerhati mengkomunikasi menjana idea mengaitkan menvisualisasi

: menyedari sains sebagai satu cara untuk memahami sekitar, berkerjasama : video, siratan makanan, gambar haiwan

Bahan bantu mengajar

Fasa/Masa Orientasi

Isi Kandungan Penyu haiwan yang hampir pupus kerana telurnya diambil dan tersangkut pada pukat dan dibunuh.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Pelajar menonton video mengenai kepupusan haiwan (penyu). 2. Pelajar membincangkan haiwan tersebut. 3. Guru memperkenalkan topik hari ini.

Catatan KPS: Memerhati Mengkomunikasi K. berfikir: Mengaitkan BBM: Video KPS: Mengkomunikasi K. berfikir: Menjana idea

Pencetusan idea

1. Guru meminta pelajar membina siratan makanan bagi kawasan sawah padi.

Penstrukturan Kesan kepupusan: semula idea Tiada sumber makanan. Haiwan lain akan pergi dari tempat tersebut. (populasi menurun) Tumbuhan tumbuh tanpa kawalan. Limpahan populasi sesetengah haiwan atau tumbuhan (populasi meningkat)

1. Guru mengedarkan beberapa siratan makanan kepada pelajar. 2. Guru meminta pelajar membincangkan apa akan berlaku jika salah satu haiwan dalah siratan makanan pupus. 3. Pelajar menulis hasil perbincangan dalam buku nota.

KPS: Memerhati Mengkomunikasi K. berfikir: Mengaitkan Menjana idea Menvisualisasi BBM: siratan makanan SSNM: Menyedari sains sebagai satu cara untuk memahami alam sekitar . KPS: Memerhati Mengkomunikasi K. berfikir: Mengaitkan Menjana idea Menvisualisasi

Aplikasi idea

Haiwan Panda Koala Kesan jika pupus Kesan jika sumber makanan pupus

1. Guru mengedarkan gambar haiwan yang makan sejenis makanan sahaja. 2. Pelajar membincangkan apa akan berlaku jika sumber makanan haiwan itu pupus ataupun haiwan itu sendiri pupus.

BBM: Gambar haiwan SSNM: Bekerjasama Pelajar membentuk refleksi bagi KPS: pelajaran hari ini. mengkomunikasi

Refleksi

Perubaha pada populasi sesuatu organism boleh memberi kesan kepada keseluruhan rantai makanan. Haiwan yang hanya makan sejenis tumbuhan mudah terjejas jika sumber makanannya pupus dan jika haiwan itu sendiri pupus, populasi makanannya akan meningkat di luar kawalan.