Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

Hari Tarikh Masa Tahun Bil. Murid

: Khamis : 14 Mac 2013. : 8.15 9.15 pagi : 4 Anggerik : 20 orang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema Tajuk Objektif : Hargai Warisan Kita : Tun Syed Nasir : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

1) Membaca teks petikan dengan sebutan dan antonasi yang betul. 2) Menulis dua rangkap pantun berkaitan warisan dengan betul 3) Menyampaikan isi penting didalam teks Tun Syed Nasir yang dibincang didalam kumpulan dengan baik. Fokus Utama : Membaca 6.3 Aras 1 (i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat didalam buku teks 6.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Fokus Sampingan: Menulis 8.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Mendengar dan Bertutur 2.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan. Kemahiran Bahasa : Kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Sistem Bahasa : menerangkan maksud. Ilmu Nilai : Pendidikan Moral. : keberanian, kerajinan

Kemahiran Bernilai Tambah : kemahiran muzik dan verbal linguistik Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar LANGKAH/ MASA SET INDUKSI ( 5 minit ) : mengingat kembali, menjana idea, : buku teks, kertas mahjung AKTIVITI P&P Murid melihat gambar yang di tunjuk oleh guru. Murid bersoal jawab dengan guru. Guru bertanya murid berkaitan Tun Syed Nasir Murid membaca teks yang terdapat didalam buku teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Secara berpasangan berdua atau bertiga murid mencari maksud bagi perkataan yang dicetak berwarna didalam buku teks. Guru membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh murid, sekiranya ada. Murid membaca pantun menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. Murid menghasilkan 2 rangkap pantun berkaitan dengan warisan. Guru membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh murid, sekiranya ada. Secara kumpulan murid mencari isi penting berkaitan teks Tun Syed nasir. Secara kumpulan murid tampil kehadapan untuk membentangkan hasil CATATAN Ilmu: Pendidikan Moral. KBT : Kemahiran berfikir-menjana idea. ABM: buku teks. KBT : verbal linguistik

ISI KANDUNGAN Pemimpin


1) siapa pemimpin yang kamu minat? 2) kenapa?

LANGKAH 1 ( 10 minit )

Membaca - Biodata Tun Syed Nasir

LANGKAH 2 (15 minit )

Menulis - pantun

Nilai : kerjasama KBT :belajar cara belajar.

LANGKAH 3 (25 minit )

Mendengar dan bertutur - Pembentangan

Nilai : keberanian. KBT: verbal linguastik

perbincangan. Murid lain digalakkan memberi komen atau menambah imput terhadap pembentangan murid lain. Guru merumuskan pembelajaran hari ini. Guru menerap nilai murni.

PENUTUP (5 minit)

Penutup Sosial - rumusan

KB : mengingat kembali