Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. 2. Menjelaskan pertimbangan yang perlu diambil dalam pendidikan murid-murid pemulihan. Membuat perbandingan pengurusan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. Menghuraikan program-program yang berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan

3. 4. 4.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labeling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

1

Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Kursus Dalam Perkhidmatan .Tajuk 1.Lokasi dan jenis .Peruntukan kewangan .Penghargaan dan pengiktirafan .Inovasi 2 .Kandungan .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Kerjasama .Penempatan . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionalisme .Kenaikan pangkat .Pengajaran individu .Motivasi guru .Kerja berpasukan 6 • 3.Kelayakan guru .Kebajikan . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Ketrampilan guru .Kemahiran guru .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Pendidikan Jarak Jauh .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan khas Jam 6 • • 2.

Program Inklusif .Implikasi terhadap ibu bapa .Bilangan waktu mengajar .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Cara pelaksanaan • 3 .kelas biasa .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 5.Stesen .Model Montesori .Jawatankuasa dalam organisasi . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Kesan kepada murid .Implikasi terhadap murid .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Keberkesanan kaedah .Bahan bantu belajar .Kelayakan dan kewibawaan ..Definisi dan kepentingan .Model Hewett .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Pentafsiran kurikulum Tajuk • Kandungan Strategi Pelaksanaan .Sokongan dan kerjasama .Pengkhususan mata pelajaran 4 Jam 6 • • 4.

Peranan pengurusan sekolah Komunikasi . Pengawasan.Kesedaran kendiri .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Pengurusan kendiri .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Bimbingan berterusan 4 • 4 . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Melaksana pengajaran .Kesedaran sosial .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap . Penyeliaan dan Komunikasi. Kandungan Tindakan Susulan.Tajuk 6.Merancang tindakan lanjut .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Peranan nazir .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Membina sikap positif murid .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Jam 6 • 7. • Tindakan Susulan .

Bagin.Kolaborasi dalam Pemulihan Khas . (2000).Peringkat undang-undang .Undang-undang perlindungan .Undang-undang keistimewaan .Peluang berinteraksi .8.Chapman.Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas • Undang-undang dan hak asasi manusia .R. Kandungan Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas .Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Kolaboratif • Peranan Komuniti .Persepsi terhadap murid khas .Polisi.Penghargaan kepada guru . School and special needs: Issues of innovation & inclusion. perancangan kurikulum dan bantuan khas . (2001). A. London : P.Reformasi Pemulihan Khas Jam 3 Jumlah 45 Kerja Kursus 50 % 50 % Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan Dyson. & Gallangher. Boston : Allyn & Bacon 5 .Sokongan dan kerjasama .Kesedaran 4 Tajuk 9.D.Intervensi awal . D. The school and community relations.Persepsi terhadap sekolah . Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .

J. D. (1998) Learning disabilities: Th iInteraction of learner. Struggling Readers: Assessment and Instruction in Grades K-6 (Solving Problems in the Teaching of Literacy) by Ernest Balajthy (Paperback . ( 2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ.). ISSN: 0738-9701.22 May 2003) 2009) Education Law by Michael Imber (Paperback . M. D.C. Smith. (4th. London : P. Inclusive education for 21st. Ed. Kozleski. Special education needs: A resource for practitioners.74 19 Used & new from £53. New York : Wardsworth.30 Oct Buy new: £64. The adult literacy and remedial education teacher career guide (Kindle Edition -3 Nov 2010) Sands. doi:10. (2004). International Journal of Disability. Grayson. MA: Allyn Bacon Inc. & French. E. New York : Bantam Books Ferrell. Development and Education ISSN: 1465346X (electronic) 1034-912X (paper) Publication Frequency: 4 issues per year Subject: Inclusion and Special Educational Needs.B.14 Remedial and Special Education November/December 2010 31: 411. century. (2000).R.Colmen.Chapman. Publisher: Routledge 6 . K.J. task and setting.1177/0741932510386556 Journal of Developmental and Remedial Education Published/Hosted by .99 £61. C.

7 .