Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. 2. Menjelaskan pertimbangan yang perlu diambil dalam pendidikan murid-murid pemulihan. Membuat perbandingan pengurusan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. Menghuraikan program-program yang berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan

3. 4. 4.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labeling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

1

Pendidikan Jarak Jauh .Kursus Dalam Perkhidmatan .Kandungan .Motivasi guru .Kebajikan .Kerja berpasukan 6 • 3.Kerjasama .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Lokasi dan jenis .Inovasi 2 .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Tajuk 1.Peruntukan kewangan .Ketrampilan guru .Kelayakan guru .Kenaikan pangkat .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan khas Jam 6 • • 2.Penghargaan dan pengiktirafan . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Pengajaran individu . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kemahiran guru .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionalisme .Penempatan . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .

Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Jawatankuasa dalam organisasi .Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 5.Pengkhususan mata pelajaran 4 Jam 6 • • 4..Implikasi terhadap murid .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Program Inklusif . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .kelas biasa .Stesen .Pentafsiran kurikulum Tajuk • Kandungan Strategi Pelaksanaan .Kelayakan dan kewibawaan . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Kesan kepada murid .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Cara pelaksanaan • 3 .Model Montesori .Definisi dan kepentingan .Model Hewett .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Bilangan waktu mengajar .Bahan bantu belajar .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Sokongan dan kerjasama .Keberkesanan kaedah .Implikasi terhadap ibu bapa .

Kesedaran kendiri .Tajuk 6.Bimbingan berterusan 4 • 4 . Kandungan Tindakan Susulan.Membina sikap positif murid .Melaksana pengajaran . Pengawasan.Kesedaran sosial . • Tindakan Susulan .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Merancang tindakan lanjut . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Pengurusan kendiri .Peranan nazir .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Jam 6 • 7. Penyeliaan dan Komunikasi.

perancangan kurikulum dan bantuan khas .Kolaboratif • Peranan Komuniti . (2000). Boston : Allyn & Bacon 5 .Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Undang-undang perlindungan .R.Sokongan dan kerjasama .Kesedaran 4 Tajuk 9.Penghargaan kepada guru . A.Peringkat undang-undang .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Reformasi Pemulihan Khas Jam 3 Jumlah 45 Kerja Kursus 50 % 50 % Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan Dyson. D. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .D.Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas • Undang-undang dan hak asasi manusia .8. Bagin.Peluang berinteraksi . London : P.Polisi. & Gallangher.Undang-undang keistimewaan . School and special needs: Issues of innovation & inclusion. Kandungan Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas . (2001).Persepsi terhadap sekolah .Chapman.Intervensi awal .Persepsi terhadap murid khas . The school and community relations.

E. (2004). Ed. Grayson.Colmen.B. Struggling Readers: Assessment and Instruction in Grades K-6 (Solving Problems in the Teaching of Literacy) by Ernest Balajthy (Paperback . ( 2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. J. century. New York : Wardsworth.30 Oct Buy new: £64. The adult literacy and remedial education teacher career guide (Kindle Edition -3 Nov 2010) Sands.74 19 Used & new from £53.J. (1998) Learning disabilities: Th iInteraction of learner. Special education needs: A resource for practitioners. doi:10. ISSN: 0738-9701. Kozleski. K. C. Development and Education ISSN: 1465346X (electronic) 1034-912X (paper) Publication Frequency: 4 issues per year Subject: Inclusion and Special Educational Needs. London : P.Chapman.22 May 2003) 2009) Education Law by Michael Imber (Paperback .).1177/0741932510386556 Journal of Developmental and Remedial Education Published/Hosted by . Inclusive education for 21st.14 Remedial and Special Education November/December 2010 31: 411. (2000).R.C. task and setting. Smith. & French. Publisher: Routledge 6 . New York : Bantam Books Ferrell. (4th. MA: Allyn Bacon Inc. M. D. D. International Journal of Disability.99 £61.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful