Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. 2. Menjelaskan pertimbangan yang perlu diambil dalam pendidikan murid-murid pemulihan. Membuat perbandingan pengurusan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. Menghuraikan program-program yang berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan

3. 4. 4.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labeling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

1

Kebajikan .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan khas Jam 6 • • 2. Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Kerja berpasukan 6 • 3.Penempatan .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Penghargaan dan pengiktirafan .Motivasi guru .Pengajaran individu .Kandungan . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionalisme .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Kenaikan pangkat .Peruntukan kewangan .Kerjasama .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Ketrampilan guru .Lokasi dan jenis .Kemahiran guru .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Tajuk 1.Kursus Dalam Perkhidmatan .Kelayakan guru .Pendidikan Jarak Jauh .Inovasi 2 . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .

kelas biasa .Kesan kepada murid .Kelayakan dan kewibawaan .Bahan bantu belajar .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 5.Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Pentafsiran kurikulum Tajuk • Kandungan Strategi Pelaksanaan .Jawatankuasa dalam organisasi .Keberkesanan kaedah .Model Hewett . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Stesen .Bilangan waktu mengajar .Sokongan dan kerjasama .Program Inklusif .Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Pengkhususan mata pelajaran 4 Jam 6 • • 4.Implikasi terhadap ibu bapa .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas .Cara pelaksanaan • 3 .Implikasi terhadap murid .Model Montesori .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan ..Definisi dan kepentingan .

Tajuk 6.Kesedaran sosial .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru . Pengawasan.Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Jam 6 • 7. Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Membina sikap positif murid .Kesedaran kendiri .Peranan nazir .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap . Kandungan Tindakan Susulan.Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Bimbingan berterusan 4 • 4 .Merancang tindakan lanjut . • Tindakan Susulan .Pengurusan kendiri .Melaksana pengajaran .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial . Penyeliaan dan Komunikasi.

R.Reformasi Pemulihan Khas Jam 3 Jumlah 45 Kerja Kursus 50 % 50 % Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan Dyson.8. Kandungan Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas .Penghargaan kepada guru .Chapman.Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran . School and special needs: Issues of innovation & inclusion. The school and community relations.Sokongan dan kerjasama .Persepsi terhadap sekolah .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas • Undang-undang dan hak asasi manusia . Boston : Allyn & Bacon 5 . A. D. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .Peluang berinteraksi .Intervensi awal .Kesedaran 4 Tajuk 9. (2001).Undang-undang keistimewaan . London : P. & Gallangher.Peringkat undang-undang .Persepsi terhadap murid khas .D. Bagin.Kolaboratif • Peranan Komuniti .Polisi. (2000). perancangan kurikulum dan bantuan khas .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Undang-undang perlindungan .

(4th. Smith. K.Chapman. (2004).Colmen.R.B.J. D. task and setting.74 19 Used & new from £53. The adult literacy and remedial education teacher career guide (Kindle Edition -3 Nov 2010) Sands. (2000). ISSN: 0738-9701. century.30 Oct Buy new: £64. Struggling Readers: Assessment and Instruction in Grades K-6 (Solving Problems in the Teaching of Literacy) by Ernest Balajthy (Paperback . London : P. Special education needs: A resource for practitioners. Kozleski. C.22 May 2003) 2009) Education Law by Michael Imber (Paperback . J. MA: Allyn Bacon Inc. Development and Education ISSN: 1465346X (electronic) 1034-912X (paper) Publication Frequency: 4 issues per year Subject: Inclusion and Special Educational Needs. ( 2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. & French. E.).1177/0741932510386556 Journal of Developmental and Remedial Education Published/Hosted by . (1998) Learning disabilities: Th iInteraction of learner. International Journal of Disability. New York : Wardsworth.C. Inclusive education for 21st. doi:10. Publisher: Routledge 6 . Grayson. New York : Bantam Books Ferrell. Ed. M.99 £61. D.14 Remedial and Special Education November/December 2010 31: 411.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful