Anda di halaman 1dari 29

PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

-KONSEP MENULIS -JENIS KEMAHIRAN MENULIS -PERINGKAT MENULIS -KEMAHIRAN GRAFIK PENULISAN

KONSEP MENULIS
-PENGLAHIRAN PERASAAN, FIKIRAN DAN IDEA DLM BENTUK GRAFIK -BENTUK GRAFIK DISUSUN HINGGA MELAMBANGKAN BUNYI BAHASA YG DAPAT DIBACA DAN FAHAM MAKSUDNYA -PERINGKAT MENULIS: PRA MENULIS, PENULISAN MEKANIS DAN PENULISAN AKAL ATAU TAAKULAN

FUNGSI KEMAHIRAN MENULIS


ANN RAIMES (1983)- KEMUKAKAN 3 FUNGSI KEM. MENULIS: 1.MERANGSANG & MEMAHIRKAN TATABAHASA, IDEA, KOSA KATA DAN PERASAAN 2.MEMBERI PELUANG PELAJAR TEROKA BIDANG BAHASA 3.MELUASKAN PENGETAHUAN, LAHIRKAN IDEA & GUNA SELURUH ANGGOTA MEKANIS .
2 TUJUAN FUNGSI MENULIS: -TUJUAN SERTA-MERTA -TUJUAN LANJUT

TUJUAN SERTA-MERTA
-MENDIRIKAN ASAS YG KUKUH -MENGEJA PANTAS PERKATAAN DAN SUSUN AYAT YG DIFAHAMI -ULANG PELAJARAN DGN BACA TULISAN SECARA EKSTENSIF -LAHIR FIKIRAN & PERASAAN DLM TULISAN -SUBURKAN MINAT SUKA MENULIS/MENGARANG -TAMBAH & LUAS PENGETAHUAN DLM TULISAN(KOSA KATA) -BERSEDIA UTK PEPERIKSAAN

TUJUAN LANJUT
-MELUASKAN PENGETAHUAN, PENGALAMAN, PERHUBUNGAN & MATLAMAT MELALUI PENULISAN -MEMBERI KEPUASAN JIWA DLM PEMIKIRAN, PENGALAMAN & PERASAAN -SEDIAKAN PELAJAR UTK DIRI DAN MASYARAKAT

4 PROSES KEMAHIRAN MENULIS


-SISTEM GRAFIK -EJAAN -LATIHAN MENULIS AYAT-AYAT INDAH -MELAHIRKAN PENDAPAT

JENIS KEMAHIRAN MENULIS


MEKANIS -peringkat awal kanak-kanak (asas) -buat corak, tekap dan bentuk huruf -menulis huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata & ayat -membentuk lambang-lambang huruf secara kemas, jelas, tepat, bersih dgn gaya yg betul, tanda baca dan jaeak yg betul -dimulakan setelah lalui latihan kem. pratlisan -tujuan kuasai tulisan huruf besar dan kecil dalam abjad

AKTIVITI KEMAHIRAN TULISAN MEKANIS


1.Tulis bentuk huruf mirip teknik tulisan 2.Latihan huruf mengikut gambar 3.Latihan menekap huruf ikut acuan kad berlubang 4.Latihan tekap huruf garis putus-putus 5.Latihan tulis huruf dlm suku kata 6.Latihan namakan gambar secara terkawal 7.Latihan namakan gambar secara bebas 8.Latihan salin ayat/frasa 10.Latihan salin ayat drp buku

KEMAHIRAN EJAAN
-KEMAHIRAN GRAFIK -DIKUASAI SELEPAS DAPAT BENTUK HURUF -BM BAHASA FONEMIK, LEBIH MUDAH DIPELAJARI -PENTING DLM TULISAN -GABUNGAN EJAAN DAN HURUF DGN BUNYI YG DITUTURKAN

AKTIVITI KEMAHIRAN EJAAN


1.LATIHAN LENGKAPI PERKATAAN 2.LATIHAN EJAAN 3.LATIHAN RENCANA/IMLAK

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL


-KEMAHIRAN UNTUK PENGLAHIRAN -DIKUASAI SETELAH PEROLEH KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS -BANYAK LIBATKAN MENTAL: *LATIHAN PENDAPAT *LATIHAN PERASAAN *PENYATAAN KEHENDAK *MENGELUARKAN PENDAPAT YG TULEN -CTH: KARANGAN, SURAT DLL -W.M.RIVERS: 5 PERINGAKT AJAR TULISAN MENTAL MENYALIN & MENIRU, HASILKAN SEMULA, MENGGABUNG, PENULISAN BERPANDU DAN PENULISAN BEBAS

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL


MENANDAKAN KESALAHAN -BUAT GARISAN DIBAWAH KESALAHAN PELAJAR -GUNAKAN SIMBOL CTJ- ej (ejaan), tb (tanda baca), ttb (tatabahasa), pp (pemilihan perkataan), pk (penggabung kata), at (ayat tergantung), hb (huruf besar), hk (huruf kecil), dial (dialek), pb (perenggan baru) dll

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL


MEMBETULKAN KESALAHAN/NASIHAT GURU: -BUAT CATATAN sila jumpa saya (di bawah karangan pelajar) -DAPAT DELATKAN PELAJARGURU (KAEDAH INDIVIDU)

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL


*KESALAHAN SEBAGAI ASAS PEMULIHAN *PEMERIKSAAN SECARA INTENSIF -periksa secara teliti/rapi aspek penting kemahiran mengarang dapat ditingkatkan -selain menanda guru dapat membetulkan kesilapan pelajar yg negatif/positif -melibatkan masa guru yg banyak tetapi berkesan meningkatkan kecekaoan menulis pelajar -kesilapan awal pelajar perlu dibetulkan diperingkat awal.

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS


AKTIVITI PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS: -petikan -penulisan karangan

JENIS-JENIS KARANGAN
-PENERANGAN -PERBINCANGAN -GAMBARAN/BAYANGAN -CERITA -UCAPAN -KARANGAN PERIBAHASA -MELENGKAPKAN KARANGAN -KARANGAN BEBAS

KAEDAH PENULISAN KARANGAN


KAEDAH PENGAMATAN DAN KAEDAH PENGHAYATAN

KEMAHIRAN GRAFIK PENULISAN


-MAMPU PAPAR MAKLUMAT SECARA TEPAT -MAKLUMAT DIPROSES DGN CEPAT -KAITKAN OBJEK DGN KONSEP -MENAMBAH MAKLUMAT DARI TEKS -AKT BERBINCANGAN GANTI TEKS

CONTOH GRAFIK DALAM TEKS


CARTA: -klasifikasi -pohon -rantaian/pusingan -perbandingan -masa -rentetan idea -tulang ikan -jaringan/web -urutan -Venn

TEKNIK SPESIFIK MENGAJAR KARANGAN


REKA BENTUK KARANGAN -ISI KANDUNGAN -ORGANISASI -EKSPRESI

KARANGAN TERKAWAL
-UBAHSUAI CIRI TATABAHASA KATA KERJA CTH:Datuk Bandar itu berjalan ke mikrofon .. -UBAHSUAI SUATU SET BERKAIT TATABAHASA -RANGKA PENGGANTIAN MUDAH CTH: tulis semula ayat dgn perkataan yg disediakan dalam ruang kosong -RANGKA PENGGANTIAN BERSESUAIAN CTH: tulis semula ayat-ayat dgn satu perkataan drp setiap ruang -LATIHAN CANTUMAN AYAT CTH: cantum ayat-ayat jadi dua ayat. -PENGEMBANGAN AYAT DGN KATA PENERANG CTJ: tulis semula ayat dgn masukkan kata penerang yg sesuai. -PEMILIHAN KATA HUBUNG YG SESUAI CTH: tulis perkataan/frasa yg sesuai pada senarai yang dikosongkan -LATIHAN AYAT BERMAKNA CTH; padankan ayat di ruang B dgn ayat di ruang A -LATIHAN PELBAGAI GANTIAN CTH: dgn petikan di atas mulakan dgn Polis itu berlari ke bank..

KARANGAN BERPANDU
1.KARANGAN SITUASI 2.KARANGAN BERANGKAI 3.AKTIVITI BERASASKAN TEKS

PENULISAN BEBAS
1.
2.

PENULISAN ILMIAH PENULISAN KREATIF

KAEDAH KARANGAN BERASASKAN TEKS


-BAHAN DRP MANA-MANA SUMBER -UNSUR PERBINCANGAN -PENEKANAN STRUKTUR TATABAHASA -SEDIAKAN ASAS SEBAB PENULIS TULIS ISU TERSEBUT -MINTA PELAJAR FIKIR CARA LAIN UTK SAMPAIKAN IDEA YG SAMA DGN PENULIS -LEBIH KEPADA MENULIS SEMULA ISI KARANGAN -FUNGSI SAMA DGN RINGKASAN MENULIS NOTA -KAEDAH KELAS DGN BANTUAN PAPAN TULIS/OHP

PENDEKATAN PENULISAN ASAS


-PENGAJARAN PENULISAN ASAS -LIBAT GURU-MURID -BERDASARKAN PENGALAMAN -LATIH TUBI UTK KEBAIKAN -MAKNA DLM FIKIRAN LEBIH AWAL DRP BENTUK TULISAN

PENDEKATAN PENULISAN ASAS


KEMAHIRAN: -grafik -tatabahasa -stilistik/ekspresif -retorika -organisasi

PROSES AWAL MENULIS


1.PERMULAAN 2.TUJUAN PENULISAN 3.MENGHASILKAN IDEA 4.MENENTUKAN CARA TENTUKAN IDEA 5.MENYUSUN NOTA 6.HASILKAN SEBUAH PENULISAN

PERINCIAN MENULIS
-MENGATUR DAN SUSUN FAKTA -KENAL PASTI AYAT/PERKATAAN 3.MEMAHAMI PERKATAAN DENOTASI & KONOTASI 4.PENYESUAIAN PERKATAAN DGN KEADAAN 5.KEUPAYAAN MENGGAMBAR/MENGHURAI 6.PENGUASAAN KOSA KATA DAM TATABAHASA 7.MENULIS DRAF PERTAMA 8.MENYEMAK DAN MERUMUS DRAF PERTAMA 89. MENGEDIT DRAF TERAKHIR

SEKIAN