Anda di halaman 1dari 6

Teori kognitif

Teori Kognitif (Piaget)


Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi berkebolehan mempelajari pelbagai perkara P&P adalah proses mental bukan mekanis Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran

Pemerolehan Bahasa - Piaget


Berasaskan perkembangan kognitif pusat Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran

Peringkat Perkembangan Bahasa


Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola-pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll

Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 7 Tahun Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation) Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran

Sinclair Menyokong Piaget


Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit) Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami