Anda di halaman 1dari 12

PELAN PELAKSANAAN PERTANDINGAN MENCARI HARTA KARUN

Nama Program: Pertandingan Mencari Harta Karun

Tarikh: 22/5/2009 Jam 1700-1820

Tempat: Padang sekolah, kantin, surau

Cadangan pelaksanaan:

1700 : Murid berkumpul di padang mengikut kumpulan (8 kumpulan)


Taklimat

1710 : Murid bergerak ke ‘check point’ mengikut kumuplan

1810 : Kumpulan2 berkumpul semula di padang/ Sesi evaluasi

1820 : Bersurai

Check points:
Pemarkahan: - markah diberi berdasarkan kerjasama kumpulan,/ penyertaan maksimum
semua ahli, disiplin, timbang rasa terhadap kumpulan lain, ketepatan
masa, ketepatan menjawab soalan atau melaksanakan tugasan
Pemeriksaan: - Pemeriksa aspek2 pemarkahan dan mengisinya dalam sekeping borang
untuk menentukan kumpulan pemenang
Final check point: - Setelah menyelesaikan semua tugasan di semua check points,
kumpulan murid hendaklah ke final check point untuk mendapatkan harta
karun dengan membawa bersama borang2 yang diberikan oleh pemeriksa.
Kumpulan pertama tiba dikira pemenang.
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 1 oleh Point 1
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 1 oleh Point 1
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 1 oleh Point 1
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 1
oleh Point 1
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 2 oleh Point 2
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 2 oleh Point 2
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 2 oleh Point 2
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 2
oleh Point 2
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 3 oleh Point 3
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 3 oleh Point 3
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 3 oleh Point 3
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 3
oleh Point 3
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 4 oleh Point 4
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 4 oleh Point 4
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 4 oleh Point 4
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 4
oleh Point 4
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 5 oleh Point 5
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 5 oleh Point 5
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 5 oleh Point 5
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 5
oleh Point 5
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 6 oleh Point 6
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 6 oleh Point 6
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 6 oleh Point 6
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 6
oleh Point 6
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 7 oleh Point 7
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 7 oleh Point 7
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 7 oleh Point 7
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 7
oleh Point 7
Tandatangan
Tandatangan
Kumpulan 1 Kumpulan 5

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 8 oleh Point 8
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 2 Kumpulan 6

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 8 oleh Point 8
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 3 Kumpulan 7

LULUS GAGAL LULUS GAGAL

Diperiksa Pemeriksa Check Diperiksa Pemeriksa Check


oleh Point 8 oleh Point 8
Tandatangan Tandatangan

Kumpulan 4
Kumpulan 8
LULUS GAGAL
LULUS GAGAL
Diperiksa Pemeriksa Check
Diperiksa Pemeriksa Check
oleh Point 8
oleh Point 8
Tandatangan
Tandatangan
Arahan Tugasan:

Check point 1-
1- Sila baca doa qunut
2- Dengarkan laungan azan (kumpulan lelaki)/ Dengarkan lafaz iqamah (kumpulan
perempuan)

Check point 2-
1- Sila tunjukkan cara bertayammum dengan betul
2- Anda diminta mengambil wudhu’ dengan menggunakan air dari spray

Check point 3-
1- Namakan dua pulau di Malaysia Barat
2- Apakah sungai terpanjang di Malaysia
3- Namakan banjaran yang menjadi tulang belakang di Malaysia

Check point 4-
1- Sila bentuk barisan kawad dalam tiga barisan
2- Ketua kawad diminta memberi 4 arahan kawad statik

Check point 5-
1- Wakil kumpulan, sila lakonkan bahasa isyarat berikut (tanpa suara), ahli kumpulan
teka apa yang diisyaratkan:
BUAH TANGAN BESAR HATI KAKI BANGKU

Check point 6-
1- Sila nyanyikan lagu sekolah SK SERI BIDOR dan lagu NEGARAKU

Check point 7-
1- Anda diminta menyelesaikan teka silangkata yang disediakan

Check point 8-
1- Sila sebutkan syarat wajib puasa
2- Sila sebutkan 8 daripada rukun solat

Final check point- Wakil kumpulan diminta menyerahkan kesemua slip yang
dikumpulkan daripada 8 check point yang dilalui untuk menerima ’goodies’
Bahasa isyarat bagi Simpulan Bahasa

1- BUAH TANGAN

2- BESAR HATI

3- KAKI BANGKU
BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN MENCARI HARTA KARUN

Pemeriksa diminta membulatkan markah mengikut pemerhatian sebelum dan semasa


kumpulan ke check point.

Check Point: 1 Pemeriksa:....................................................................

Kumpulan 1
Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Disiplin
Kumpulan Jawapan/
Persembahan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Jumlah

Kumpulan 2
Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Disiplin
Kumpulan Jawapan/
Persembahan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Jumlah

Kumpulan 3
Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Disiplin
Kumpulan Jawapan/
Persembahan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Jumlah

Kumpulan 4
Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Disiplin
Kumpulan Jawapan/
Persembahan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Jumlah