Anda di halaman 1dari 2

RPH DST-TMK/KUMPULAN 4

Tahun Masa Mata Pelajaran 2P 9-10 pagi DST

Cadangan Aktiviti

Catatan

Standard Kandungan: 1.0 dan 4.0 Nota: murid telah mempunyai akaun e-mel masing-masing yang telah didaftarkan oleh guru.

Standard Pembelajaran : 1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. 4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima.

Objektif: Pada akhir P&P murid dapat; 1. Mendaftar akaun e-mel dengan betul 2. Berkomunikasi melalui e-mel dengan mengamalkan etika penggunaan kata laluai dan teks.

Aktiviti 1: 1. Guru memperkenalkan e-mel menggunakan persembahan MS Power Point,gambar atau carta. 2. Menunjukkan cara menggunakan pelayar Internet Explorer (IE) untuk mengakses internet. 3. Murid diminta menaip mesej ringkas dan menghantar e-mel kepada guru mereka. 4. Murid diminta membalas e-mel guru. 5. Daftar keluar akaun e-mel dan

EMK: Bahasa:menggunakan laras bahasa yang sesuai. murni:mengamalkan sikap jujur. BBB: Perkakasan komputer

RPH DST-TMK/KUMPULAN 4

menutup Internet Explorer (IE).

Pentaksiran:Kaedah Anekdot Murid menceritakan kepada rakan cara menghantar dan membalas e-mel kepada penerima. (Lampiran 2) Pemulihan : Murid yang belum menguasai kemahiran menghantar dan membalas e-mel akan mengulang aktiviti tersebut dengan bantuan guru. Pengayaan : Murid mendapatkan alamat emel rakan dan kemudian murid menghantar serta membalas e-mel kepada mereka. (Rujuk Modul Pengajaran TMK ms.