Anda di halaman 1dari 1

Nama : __________________________________________

____________

Ting : _____________Tarikh :

Menguasai

B5D5E1

Tidak
menguasai

Menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah


hasil respirasi

1. Tandakan (/) untuk menunjukkan hasil respirasi.


(i) Oksigen

Menyedut
udara

(ii) Karbon dioksida


(iii) Haba
(iv) Wap air

Menghembus
udara

(v) Tenaga
2. Lengkapkan persamaan perkataan bagi respirasi sel
Glukosa
+

3.
Eksperimen berikut dijalankan untuk mengkaji gas yang digunakan oleh benda
hidup semasa respirasi.

a) Apakah pemerhatian yang dapat dibuat?


_______________________________________________________________________________________
b) Berikan sebab bagi jawapan anda di 3(a).
_______________________________________________________________________________________
c) Nyatakan fungsi kapas yang direndam dalam larutan natrium hidroksida.
_______________________________________________________________________________________
d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
______________________________________________________________________________________