Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian DST- Elemen Standard pembelajaran:

TMK 2 Tekun 8.00- 9.00am

EMK: TMK, Kreativiti, 1.1 Memastikan perkakasan komputer sabar, dan persekitarannya berada di dalam kerjasama. keadaan kemas dan bersih. 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang BBM: LCD, PC, diperolehi. gambar kereta, 3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks mesin pencetak. dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 3.2 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. Objektif pembelajaran: Pada akhir P&P, murid dapat: 1. Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya dalam keadaan baik. 2. Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. 3. Mencari sekurang-kurangnya tiga maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 4. Mengektrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. Aktiviti P&P: Set induksi: 1. Guru meminta murid memastikan perkakasan komputer berada dalam keadaan baik. 2. Bersoal jawab dengan murid mengenai internet. Cth soalan: a) Siapakah yang pernah dengar tentang internet? b) Apakah yang anda tahu tentang internet? 3. Guru menunjukkan berbagai jenis gambar kereta dan bertanyakan kepada murid-murid cara untuk mendapatkan gambar tersebut.

Perkembangan: 1. Guru menunjukkan cara melayari internet dengan menggunakan pelayar internet Explorer (IE). 2. Guru memberi penerangan secara ringkas mengenai paparan internet Explorer. 3. Guru memberi penerangan