Anda di halaman 1dari 3

Matapelajaran Kelas Masa Standard Pembelajaran

: : : :

Dunia Sains Dan Teknologi Elemen TMK 2 Melur 8.00-9.00 pagi 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. 2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal. 5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word / MS Power Point) 7.1 Menghasilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

BBM : 1. Kad penanda buku yang telah siap. 2. kertas 3. komputer 4. mesin pencetak

Refleksi :

Objektif Pembelajaran

: Di akhir pembelajaran murid dapat :a. Murid dapat menghasilkan penanda buku dengan menggunakan perisian MS Word. NILAI MURNI :

Aktiviti Set Induksi

: 1. Guru mempamerkan pelbagai penanda buku yang telah siap kepada murid. 3. Guru memberikan soalan: a. Bagaimana ia dihasilkan? 1. Guru memberitahu murid aktiviti hari ini ialah menghasilkan penanda buku menggunakan Komputer. 1. Guru meminta membuka Komputer langkah yang betul 2. Langkah-langkahnya: a. Buka perisian MS Word. b. Pilih menu insert, klik shapes, pilih bentuk , bawa kusor ke penjuru bentuk , klik dan seret untuk menjadi saiz yang kamu kehendaki. c. Klik ke menu insert, pilih picture, klik pada klip Art, taipkan perkataan Flower di dalam kotak carian kemudian klik pada butang GO d. Klik pada gambar bunga yang dikehendaki. e. Bawa kusor ke gambar bunga tersebut, klik jangan lepas seret ke bentuk yang dipilih tadi. f. Pilih menu insert, klik pada text box, klik pada tulisan yang sesuai, taip perkataan yang guru berikan, seret kotak tersebut berada di tempat sesuai. g. Bawa kusor ke huruf pertama perkataan, klik dan seret tetikus ke huruf terakhir. h. Pilih ke menu home, klik ke saiz font dan pilih saiz yang yang sesuai. i. Pilih ke menu Home. Klik fail dan klik save. j. Klik pada fail, klik print priview untk melihat hasil kerja tadi. Setelah berpuas hati barulah klik print, buat dua salinan dengan memilih nombor 2 pada ruangan Number of copies, klik OK. k. murid mempamerkan hasil kerja tersebut. l. Guru meminta murid menutup computer mengikut cara yang betul. 1. Bahasa : Menggunakan laras bahasa yang sopan semasa berkomunikasi. Mengikut arahan Berjimat cermat Etika

Perkembangan

EMK

2. Kreativiti: Memanipulasi pelbagai bentuk dan gambar mengikut kreativiti. Penilaian : 1- Murid dapat menyiapkan penanda buku melalui perisian MS Word. 2- Murid dapat mempamerkan hasil kerja mereka.