Anda di halaman 1dari 8

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI (KSSR) (60 MINIT) Tarikh : 18 September

2012 Kelas : K11

Mata pelajaran: Pendidikan Jasmani Masa : 8.10 - 9.10 pagi Bilangan Murid: 6 orang (3 lelaki, 3 perempuan) Bilangan Murid Yang Hadir: BIL 1 2 3 4 5 6 NAMA MURID A.R PRADEESHWAR A/L A.ARUMUGAM NUR AIZUDDIN AFIF B. ZAINUDDIN NUR MUHAMMAD AIDIL B. ELIAS YASAK AMIRAH SOFRINA BT AMRAN NUR AINA ILYANA BT MOHD RADZLAN INTAN NURAZLINA BINTI ZAHIT KATEGORI MASALAH PERTUTURAN AUTISME SYNDROME DOWN SYNDROME DOWN GLOBAL MENTAL DELAY SYNDROME DOWN KEHADIRAN

Tajuk Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 1.0 Kemahiran Pergerakan : Kemahiran : 1.3 Kemahiran Manipulasi Alatan :1.3.1 Melakukan Aktiviti Manipulasi Alatan seperti Membaling.

Tunjang lain yang disepadukan: Perkembangan Fizikal dan Estetika

Nilai : Keseronokan, Berusaha, Keyakinan Diri, Keberanian, Ketelitian Pengetahuan Sedia Ada: Murid sudah boleh membaling alatan. Elemen Merentas Kurikulum : Berorientasikan Pencapaian.

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: I. Psikomotor: a. Membaling pundi kacang untuk menjatuhkan pin boling secara variasi berdiri dan duduk sekurang-kurangnya dua kali percubaan mengikut keupayaan sendiri. b. Membaling gelung untuk memasukkan gelung ke dalam kon sekurangkurangnya dua kali percubaan secara variasi berdiri dan duduk mengikut keupayaan sendiri atau separa bantuan guru. II. Kognitif: a. Memadankan gambar alatan yang digunakan semasa aktiviti membaling sekurang-kurangnya dua daripada tiga alatan dengan betul. b. Mewarna gambar alatan dengan kemas dengan separa bantuan guru. III. Afektif: a. Bekerjasama dengan guru semasa mengambil dan menyimpan alatan. b. Berkerjasama dengan rakan dan mematuhi arahan guru semasa aktiviti manipulasi alatan dilaksanakan.

Bahan Bantu Mengajar

: Kon, skitel, bola, pin boling, gelung, pundi kacang. BIL 1. 2. 3. 4. 5. SPESIFIKASI ALATAN Kon Gelung Pin boling Skitel Bola JUMLAH 5 7 12 2 2

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Langkah Memanaskan badan: Set induksi (10 minit) Memanaskan badan dan Regangan Regangan:

Aktiviti

BBB Spesifikasi Alatan Alatan Kon Jumlah 4

Catatan

1. Guru memasangkan video lagu Sesuka Hati. 2. Guru menunjukkan pergerakan yang akan dilakukan. 3. Murid-murid diminta mengikut pergerakan guru.

Gaya A: Arahan Terapi: Muzik dan Pergerakan Nilai: Keseronokan

Lagu Sesuka Hati


Jalan3x, ke sana ke sini, Lari3x, dengan riang hati, lompat2x tinggi2x, Sesuka hati.. Petik3x, petiklah begini, Tepuk3x, ikutlah melodi, ha4x hi4x sesuka hati

1. Guru membuat regangan anggota badan bersama-sama murid. 2. Murid-murid diminta mengira bersamasama guru. 3. Guru membimbing murid membuat regangan bersama-sama.

1. Guru menyusun skitel dan gelung bagi Langkah 1 (5 minit) Baling pundi kacang memperkenalkan aktiviti membaling Spesifikasi Alatan Alatan
Skitel Gelung

Gaya B: Latihan Terapi: Psikomotor Kasar Nilai: Berusaha

alatan yang akan dilaksanakan. 2. Murid-murid dibimbing untuk membuat satu barisan di belakang skitel. 3. Guru membimbing murid-murid untuk membaling pundi kacang ke arah gelung secara individu. 4. Murid-murid membaling pundi kacang ke dalam sendiri. Variasi: a. Membaling b. Membaling pundi pundi kacang kacang ke ke dalam dalam gelung dari arah belakang. gelung dari arah bawah. gelung mengikut keupayaan

Jumlah 1 1 6

Pundi kacang

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 1. Murid-murid berbaris dalam dua barisan di Langkah 2 (5 minit) Baling pundi kacang untuk menjatuhkan pin. belakang skitel. 2. Satu pin boling diletakkan di dalam gelung. 3. Murid-murid dikehendaki membaling pundi kacang 4. Bilangan murid-murid. 5. Murid-murid membaling pundi kacang Nilai: Keyakinan Diri kearah pin mengikut keupayaan sendiri sekurang-kurangnya dua kali percubaan. Butiran Mengajar: a. Kaki dalam keadaan selesa dan bersedia. b. Mata pandang hadapan. c. Tangan dominan yang memegang pundi kacang di bawa ke atas dan ke belakang. d. Tangan dominan di hayun ke hadapan untuk menjatuhkan pin. ke arah pin di pin boling tambah untuk bagi menjatuhkan pin. meningkatkan kemahiran membaling Spesifikasi Alatan Alatan
Skitel Gelung Pin Boling Pundi Kacang

Gaya B: Latihan Terapi: Pergerakan dan Psikomotor Kasar

Jumlah 2 2 10 12

1. Guru menyusun gelung dalam formasi Langkah 3 (10 minit) Baling dalam bulatan bulatan. 2. Murid-murid dibimbing untuk masuk ke dalam gelung. 3. Pin boling disusun di tengah-tengah bulatan. 4. Murid-murid diedarkan sebiji pundi kacang setiap seorang. 5. Murid-murid dibimbing untuk membaling pundi kacang untuk menjatuhkan pin. 6. Murid-murid membaling pundi kacang secara variasi berdiri dan duduk mengikut keupayaan sendiri. Nilai: Keseronokan Spesifikasi Alatan
Alatan Pundi Kacang Gelung Pin Boling 7 10 Jumlah 12

Gaya B: Latihan Terapi: Main dan Psikomotor Kasar

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Langkah 4 (5 minit) Jatuhkan bola di atas kon

1. Murid berada dalam formasi yang sama. 2. Guru menukar pin boling kepada kon. 3. Bola diletakkan di atas kon. 4. Murid-murid dibimbing untuk membaling pundi kacang untuk menjatuhkan kon secara bergilir-gilir. 5. Murid-murid membaling mengikut keupayaan sendiri. 6. Murid yang berjaya menjatuhkan bola akan diberikan token.

Spesifikasi Alatan Alatan


Kon Gelung Bola Pundi Kacang

Gaya A: Arahan Terapi: Pengamatan dan Koordinasi Nilai: Berusaha

Jumlah 1 7 1 6

Langkah 5 (10 minit) Baling Gelung

1. Murid-murid disusun dalam formasi U. 2. Gelung diedarkan kepada setiap murid. 3. Murid-murid dibimbing untuk membaling gelung kearah kon. 4. Murid-murid membaling gelung melalui kon mengikut keupayaan sendiri. 5. Murid yang berjaya membaling gelung melalui kon akan diberikan token. 6. Guru menukar variasi permainan. Variasi: a. Kon ditukar kepada skitel. b. Murid membaling gelung kearah skitel dalam keadaan duduk.

Spesifikasi Alatan Alatan Skitel Pin Gelung Bola Jumlah 6 12 6 6

Gaya B: Latihan Terapi: Psikomotor Kasar dan Pengamatan Nilai: Keberanian

Penutup dan Lembaran Kerja (15 minit)

1. Guru menyanyikan lagu dan membuat pergerakan bersama-sama murid. 2. Murid-murid dibawa duduk di kantin. 3. Murid-murid diedarkan lembaran kerja. 4. Guru berbincang dengan murid tentang alatan yang digunakan. 5. Guru menyemak hasil kerja murid.

Lembaran Kerja

Gaya A: Arahan Terapi: Pertuturan dan Psikomotor Nilai: Ketelitian

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Refleksi: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Disemak oleh Pensyarah/ Guru: Tandatangan: Tarikh:

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 SENARAI SEMAK PENGAJARAN: TAJUK: KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN TARIKH: 18 SEPTEMBER 2012 KELAS : K 11 ARAHAN: TANDAKAN ( ) BAGI MENGUASAI ATAU ( X ) BELUM MENGUASAI

KEMAHIRAN

Baling pundi kacang dalam gelung

Baling pundi kacang jatuhkan pin

Baling pundi kacang jatuhkan bola atas kon

Baling gelung ke dalam kon Catatan (Jika Ada) HADIR/ TIDAK HADIR

MENGUASAI ()/ BELUM MENGUASAI (X) 1. AINA 2. AMIRA 3. INTAN 4. PRADESH 5. AFIF 6. AIDIL

RPH KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Nama: Kelas:

Arahan: Padankan alatan dan warnakan.