Anda di halaman 1dari 5

i

BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL MARA AKU JANJI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI BAHAWASANYA SAYA : MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN BIN NASIR RUDIN NO.K/P : 930801-08-5691 LUMUT KURSUS : SEP / PJE Berjanji dan berikrar akan: Menjaga dan mempamerkan imej MARA dengan cara berpakaian dan rupa diri yang melambangkan sebagai seorang pelajar MARA. Berdisiplin dan menjalankan kerja-kerja latihan amali dengan menunjukkan kesabaran yang tinggi.. Sentiasa bersikap rajin, berinsiatif dan menunjukkan minat dengan menghasilkan kerja yang berkualiti terhadap tugas yang diberi oleh pihak Industri. Memberikan kerjasama dengan memupuk semangat kerja berpasukan dan perhubungan yang baik sesama pekerja Industri. Mengikut amalan budaya kerja dengan memupuk semangat kerja serta peraturan yang ditetapkan oleh Industri. Membina daya rangkaian kerja dengan menjalin hubungan dan hormat menghormati dengan pekerja-pekerja industri bagi tujuan menambah dan memantapkan lagi ilmu pengtahuan yang sedia ada. Membina daya kreativiti dan menyumbang buah fikiran yang berkualiti kepada industri tanpa meminta-minta apa-apa imbuhan atau balasan dengan menganggap bahawa kerja tersebut dilaksanakan semata-mata untuk kebaikan diri sendiri, industri dan MARA. Melaporkan dengan segera sekiranya berlakunya perkara yang bertentangan dengan matlamat latihan. SESI LAIHAN INDUSTRI : JAN- JUN 2013 KKTM/IKM : INSTITUT KEMAHIRAN MARA

ii

Mengikut latihan denagan tekun dan tangkas dalam melaksanakan tugas yang telah dipertanggujawabkan. Bertangjawab dan akan sentiasa memahami dan memastikan segala aspek kesalamatan dipatuhi didalam melaksanakan latihan tersebut. Bertangajawab ke atsa sebarang kemalangan, kecederaan atau apa-apa bentuk musibah / kejadian latiahan disepanjang latihan ini.

iii

Assalamualaikum,

bismillahirahmanirahim.

Bersyukur

kehadrat

Allah

S.W.T

denganhidrat dan kurnianya saya boleh menghabiskan latihan industri saya tanpa sebarangmasalah selama Enam bulan bermula tarikh 2 Januari sehingga 28 Jun 2013 yang ianya merupakan syarat untuk mendapatkan SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA (PENJAGA JENTERA A1) yang semestinya dilalui oleh setiap pelajar IKM LUMUT dan dengan jayanya serta dapat menyiapkan tugasan Laporan Industri yang telah diberikan oleh tenaga pengajar serta saya dapat menamatkan latihan. Terima kasih terutamanya kepada keluarga yang banyak membantu dan memberi dorongan dan sokongan semasa menjalani latihan industri. Tidak dilupakan juga kepadarakan-rakan yang banyak membantu dalam menghulurkan pandangan dan pendapat bagimenyiapkan buku laporan ini.Saya juga berterima kasih kepada penyelia saya Encik MUHAMMAD FATHI B DENIAL menjalankan latihan industri. Begitu juga dengan En RIZMAN tidak keberatan untuk membawa saya ketapak bina untuk mengetahui hal yang lebih terperinci dan semua staf AURORA MAJU yang sanggup untuk memberi pertolongan kepada saya semasa menjalani latihan industri.Saya juga berterima kasih kepada pihak Institut Kemahiran Mara Lumut, Perak kerana membantusaya untuk mengetahui dan mempelajari alam pekerjaan. Jutaan terima kasih untuk pihak Aurora yang sanggup untuk menerima saya bagi menjalani latihan industri sekaligus sebagai syarat untuk sayamendapatkan Diploma dalam kursus kejuruteraan awam. Akhir kalam sesungguhnya saya bersyukur kepada Allah kerana di kurniakan nikmat ini kepada saya dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat terutama Mara dan hanya Allah dapat membalas budi tuan-tuan. Moga yang baik datang dari Allah S.W.T dan yang buruk datang dari kelemahan saya sendiri yang tidak jemu-jemumemberi tunjuk ajar semasa

iv