RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas/tahun Hari/tarikh Masa Bilangan murid Bidang kegiatan Tajuk Aktiviti/teknik

: Tahun 4 : Isnin, 08.07.2013 : 11.45 pagi -12.45 tengah hari : 27 orang : Membentuk dan membuat binaan : Roman Imperial Helmet : Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif menggunakan teknik lipat, gunting dan gam.

Hasil pembelajaran :

Aras 1

: Menghasilkan objek 2D mudah dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti bentuk dan rupa.

Aras 2

: Mengaplikasikan konsep struktur dan imbangan dalam membuat rekaan dan corak yang berfungsi.

Objektif

: Pada akhir pengajaran murid dapat:

Inplisit :   Menghasilkan topi roman yang menarik dan pelbagai. Mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan dalam membuat topi roman.

.Eksplisit:  Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif Estetika:  Menerapkan nilai-nilai kreativiti dalam penghasilan produk serta menekankan aspek kekemasan.

 KBKK   Menjana idea Menganalisis Soal-jawab Langkah 2 (10 minit) 1.  SP Demonstrasi 2. Guru menunjukkan langkahlangkah membuat sampul surat secara demonstrasi. Membuat perkaitan 4. Guru menunjukkan hasil produk yang dibuat oleh 4. pengajaran. Hasil produk guru kepada murid-murid. Demonstrasi 2. Gambar askar roman 1. Alat dan bahan 1. Guru menunjukkan gambar askar-askar roman. Guru meminta murid menyediakan alat dan bahan.Langkah/ Pengajaran/ Masa Perkembangan isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi/Catatan Set Induksi (5 minit) 1.  BBM Hasil karya guru 2. Soal jawab murid:  Dimanakah terletaknya negara roman? SP 3. Guru bersoal jawab dengan 2. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan topik 3.   Kemahiran Mendengar memerhati .

Lukiskan corak pada template topi dan warnakan mengikut kreativiti masingmasing.  SP Konstruktivis me KB   2. Langkah 3 (40 minit) Langkah-langkah penhasilan 1. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan. Bimbingan 3. Guru membimbing muridmurid semasa melakukan aktiviti dan menekankan aspek kekemasan dan keselamatan.3. Pelajaran akses kendiri 3. Guru mengedarkan 2 template topi kepada murid. Menjana idea Menganalisis .  Bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilka n tugasan.

   Tekun Berhati-hati Kerjasama 5. . Gunting rupa topi dengan berhati-hati. Lekatkan bahagian kiri dan kanak helmet dengan hasil guntingan template b.Nilai 4. 6. Gunting bahagian hiasan kepala topi dan lekatkan pada topi.

Lekatkan bahagian depan helmet dan hiaskannya mengikut kreativiti.7. Murid-murid membuat kemasan pada hasil karya . 8.

  TKP Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal Kaedah 3.  2.Langkah 4 (5 minit) Sesi apresiasi 1. Guru membuat apresisasi terhadap hasil karya murid. Guru membuat rumusan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.  sumbangsara n . Guru mempamerkan beberapa hasil karya murid di hadapan kelas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.