RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas/tahun Hari/tarikh Masa Bilangan murid Bidang kegiatan Tajuk Aktiviti/teknik

: Tahun 4 : Isnin, 08.07.2013 : 11.45 pagi -12.45 tengah hari : 27 orang : Membentuk dan membuat binaan : Roman Imperial Helmet : Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif menggunakan teknik lipat, gunting dan gam.

Hasil pembelajaran :

Aras 1

: Menghasilkan objek 2D mudah dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti bentuk dan rupa.

Aras 2

: Mengaplikasikan konsep struktur dan imbangan dalam membuat rekaan dan corak yang berfungsi.

Objektif

: Pada akhir pengajaran murid dapat:

Inplisit :   Menghasilkan topi roman yang menarik dan pelbagai. Mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan dalam membuat topi roman.

Eksplisit:  Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif Estetika:  Menerapkan nilai-nilai kreativiti dalam penghasilan produk serta menekankan aspek kekemasan. .

Gambar askar roman 1.  KBKK   Menjana idea Menganalisis Soal-jawab Langkah 2 (10 minit) 1. pengajaran. Guru menunjukkan gambar askar-askar roman. Demonstrasi 2.  SP Demonstrasi 2. Membuat perkaitan 4. Guru meminta murid menyediakan alat dan bahan.Langkah/ Pengajaran/ Masa Perkembangan isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi/Catatan Set Induksi (5 minit) 1. Guru bersoal jawab dengan 2. Soal jawab murid:  Dimanakah terletaknya negara roman? SP 3. Alat dan bahan 1.   Kemahiran Mendengar memerhati . Guru menunjukkan langkahlangkah membuat sampul surat secara demonstrasi. Guru menunjukkan hasil produk yang dibuat oleh 4. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan topik 3.  BBM Hasil karya guru 2. Hasil produk guru kepada murid-murid.

Lukiskan corak pada template topi dan warnakan mengikut kreativiti masingmasing. Pelajaran akses kendiri 3. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan. Langkah 3 (40 minit) Langkah-langkah penhasilan 1. Guru mengedarkan 2 template topi kepada murid.3. Menjana idea Menganalisis .  SP Konstruktivis me KB   2.  Bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilka n tugasan. Bimbingan 3. Guru membimbing muridmurid semasa melakukan aktiviti dan menekankan aspek kekemasan dan keselamatan.

6.    Tekun Berhati-hati Kerjasama 5.Nilai 4. . Gunting bahagian hiasan kepala topi dan lekatkan pada topi. Lekatkan bahagian kiri dan kanak helmet dengan hasil guntingan template b. Gunting rupa topi dengan berhati-hati.

Murid-murid membuat kemasan pada hasil karya .7. 8. Lekatkan bahagian depan helmet dan hiaskannya mengikut kreativiti.

Guru membuat rumusan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Guru mempamerkan beberapa hasil karya murid di hadapan kelas.  2. Guru membuat apresisasi terhadap hasil karya murid.Langkah 4 (5 minit) Sesi apresiasi 1.  sumbangsara n .   TKP Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal Kaedah 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful