RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas/tahun Hari/tarikh Masa Bilangan murid Bidang kegiatan Tajuk Aktiviti/teknik

: Tahun 4 : Isnin, 08.07.2013 : 11.45 pagi -12.45 tengah hari : 27 orang : Membentuk dan membuat binaan : Roman Imperial Helmet : Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif menggunakan teknik lipat, gunting dan gam.

Hasil pembelajaran :

Aras 1

: Menghasilkan objek 2D mudah dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti bentuk dan rupa.

Aras 2

: Mengaplikasikan konsep struktur dan imbangan dalam membuat rekaan dan corak yang berfungsi.

Objektif

: Pada akhir pengajaran murid dapat:

Inplisit :   Menghasilkan topi roman yang menarik dan pelbagai. Mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan dalam membuat topi roman.

Eksplisit:  Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif Estetika:  Menerapkan nilai-nilai kreativiti dalam penghasilan produk serta menekankan aspek kekemasan. .

 BBM Hasil karya guru 2. Hasil produk guru kepada murid-murid. Soal jawab murid:  Dimanakah terletaknya negara roman? SP 3. Gambar askar roman 1. Guru menunjukkan hasil produk yang dibuat oleh 4. Membuat perkaitan 4. Guru menunjukkan langkahlangkah membuat sampul surat secara demonstrasi. Alat dan bahan 1. Guru bersoal jawab dengan 2. Demonstrasi 2. Guru meminta murid menyediakan alat dan bahan. pengajaran. Guru menunjukkan gambar askar-askar roman.  SP Demonstrasi 2.   Kemahiran Mendengar memerhati .Langkah/ Pengajaran/ Masa Perkembangan isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi/Catatan Set Induksi (5 minit) 1. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan topik 3.  KBKK   Menjana idea Menganalisis Soal-jawab Langkah 2 (10 minit) 1.

Murid melakukan aktiviti secara berpasangan.3. Langkah 3 (40 minit) Langkah-langkah penhasilan 1. Bimbingan 3. Guru membimbing muridmurid semasa melakukan aktiviti dan menekankan aspek kekemasan dan keselamatan.  SP Konstruktivis me KB   2. Pelajaran akses kendiri 3.  Bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilka n tugasan. Guru mengedarkan 2 template topi kepada murid. Menjana idea Menganalisis . Lukiskan corak pada template topi dan warnakan mengikut kreativiti masingmasing.

Lekatkan bahagian kiri dan kanak helmet dengan hasil guntingan template b.Nilai 4. Gunting bahagian hiasan kepala topi dan lekatkan pada topi. Gunting rupa topi dengan berhati-hati. .    Tekun Berhati-hati Kerjasama 5. 6.

8. Murid-murid membuat kemasan pada hasil karya . Lekatkan bahagian depan helmet dan hiaskannya mengikut kreativiti.7.

Guru membuat rumusan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Guru membuat apresisasi terhadap hasil karya murid.  2.   TKP Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal Kaedah 3.Langkah 4 (5 minit) Sesi apresiasi 1. Guru mempamerkan beberapa hasil karya murid di hadapan kelas.  sumbangsara n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.