RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas/tahun Hari/tarikh Masa Bilangan murid Bidang kegiatan Tajuk Aktiviti/teknik

: Tahun 4 : Isnin, 08.07.2013 : 11.45 pagi -12.45 tengah hari : 27 orang : Membentuk dan membuat binaan : Roman Imperial Helmet : Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif menggunakan teknik lipat, gunting dan gam.

Hasil pembelajaran :

Aras 1

: Menghasilkan objek 2D mudah dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti bentuk dan rupa.

Aras 2

: Mengaplikasikan konsep struktur dan imbangan dalam membuat rekaan dan corak yang berfungsi.

Objektif

: Pada akhir pengajaran murid dapat:

Inplisit :   Menghasilkan topi roman yang menarik dan pelbagai. Mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan dalam membuat topi roman.

.Eksplisit:  Menghasilkan topi roman yang menarik dan kreatif Estetika:  Menerapkan nilai-nilai kreativiti dalam penghasilan produk serta menekankan aspek kekemasan.

Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan topik 3. Demonstrasi 2.  BBM Hasil karya guru 2. Guru menunjukkan langkahlangkah membuat sampul surat secara demonstrasi. Guru meminta murid menyediakan alat dan bahan. pengajaran.  SP Demonstrasi 2. Soal jawab murid:  Dimanakah terletaknya negara roman? SP 3. Alat dan bahan 1.   Kemahiran Mendengar memerhati . Guru bersoal jawab dengan 2. Guru menunjukkan gambar askar-askar roman. Gambar askar roman 1. Hasil produk guru kepada murid-murid. Guru menunjukkan hasil produk yang dibuat oleh 4.  KBKK   Menjana idea Menganalisis Soal-jawab Langkah 2 (10 minit) 1. Membuat perkaitan 4.Langkah/ Pengajaran/ Masa Perkembangan isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi/Catatan Set Induksi (5 minit) 1.

Bimbingan 3. Menjana idea Menganalisis . Guru mengedarkan 2 template topi kepada murid. Pelajaran akses kendiri 3.  SP Konstruktivis me KB   2.  Bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilka n tugasan. Lukiskan corak pada template topi dan warnakan mengikut kreativiti masingmasing. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan. Langkah 3 (40 minit) Langkah-langkah penhasilan 1. Guru membimbing muridmurid semasa melakukan aktiviti dan menekankan aspek kekemasan dan keselamatan.3.

6. .    Tekun Berhati-hati Kerjasama 5. Gunting bahagian hiasan kepala topi dan lekatkan pada topi. Gunting rupa topi dengan berhati-hati.Nilai 4. Lekatkan bahagian kiri dan kanak helmet dengan hasil guntingan template b.

8. Lekatkan bahagian depan helmet dan hiaskannya mengikut kreativiti. Murid-murid membuat kemasan pada hasil karya .7.

 2. Guru membuat apresisasi terhadap hasil karya murid.Langkah 4 (5 minit) Sesi apresiasi 1.  sumbangsara n . Guru membuat rumusan tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Guru mempamerkan beberapa hasil karya murid di hadapan kelas.   TKP Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal Kaedah 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful