RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 5

SEMESTER PERTAMA MINGGU/ JAM BELAJAR BIDANG/ UNIT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1-8 1.1 Kreativiti dan Reka Cipta TAJUK PEMBELAJARAN a. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk b. Penyelesaian masalah c. Pendokumentasian

8

UJIAN BULAN FEBRUARI 20 – 21 FEB 2006

9 - 13

1.2 Reka bentuk dan Penghasilan Projek

a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dengan bahan kitar semula a. Penghasilan projek elektrik

14 - 18

1.4 Elektrik dan elektronik

16

UJIAN BULAN APRIL 12 – 13 APRIL 2006

SEMESTER PERTAMA MINGGU/ JAM BELAJAR 20 BIDANG/ UNIT 1.5 Baik pulih dan penyenggaraan TAJUK PEMBELAJARAN a. Penyenggaraan bahagian bangunan

19

PEPERIKSAAN SEMESTER SATU 8 – 11 MEI 2006

SEMESTER DUA MINGGU/ JAM BELAJAR 21 - 22 23 - 30 1.6 Jahitan 1.8 Ikan hiasan BIDANG/ UNIT TAJUK PEMBELAJARAN a. Membaiki pakaian a. Pengenalan b. Penyediaan bekas c. Pengurusan

24

UJIAN BULAN JULAI KECUALI TAHUN 6 10 – 11 JULAI 2006

PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN 31 - 32 2.2 Merancang dan menyediakan jualan a. Membuat rancangan jualan b. Menyediakan barang jualan a. Promosi melalui poster

33 -34

2.3 Mempromosi jualan

33

UJIAN BULAN SEPTEMBER 4 -5 SEPTEMBER 2006

35 - 36

2.4 Mengurus jualan

b. Mendapatkan pesanan

SEMESTER DUA MINGGU/ JAM BELAJAR 37 - 38 BIDANG/ UNIT 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri TAJUK PEMBELAJARAN a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Merancang perbelanjaan

38

PEPERIKSAAN SEMESTER DUA / AKHIR TAHUN 17 – 20 OKTOBER 2006

DISEDIAKAN OLEH : ROSNANIE MOHD ALIE GURU KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SESI 2007 DISEMAK OLEH: