Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI KSSR


Sekolah

: SK. Pekan Telipok, Tuaran

Nama Guru

: Muhammad Bazli Roslan ( 911211-03-5623)

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Aspek

: Asas melompat

Tajuk / Kemahiran

: Berlari

Tarikh

: 30/7/13

Masa

: 4.35 ptg 5.00 ptg

Kelas

: 3 zuhal

Bil Murid

: 48 orang (22 lelaki 26 perempuan)

Purata Umur

: 9 tahun

Standard Pembelajaran :1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama.
1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya
1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

Objektif Pembelajaran

: Berkebolehan melakukan kemahiran melompat dengan sebelah kaki dan mendarat dengan
menggunakan teknik yang selamat dan betul pada halangan jarak yang disediakan.

Pengalaman sedia ada

: Murid pernah melakukan aktiviti melompat di dalam kehidupan seharian mereka.

Penerapan nilai

: Kerjasama, Keseronokan, Kepatuhan, Keyakinan dan Keselamatan

EMK

: Keusahawanan ( dalam memenangi permainan kecil bersama pasukan)

Penggabungjalinan

: Anatomi, Koordinasi,masa tindak balas

Kesepaduan

: Bahasa Melayu, Matematik,sains

Alatan/ABM

: kon (4) marker (4) gelung rotan (15) wisel (1)

BAHAGIAN /
MASA

Permulaan/Induksi
(5 minit)

AKTIVITI

Pemanasan Badan
wiesel freeze

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI

Nilai :
Kepatuhan
Keseronokan
Keselamatan

-Guru meniup wisel.


- Pelajar bebas bergerak dalam
kawasan yang disediakan.
- Guru meniup wisel sekali lagi
dan pelajar harus berhenti
bergerak.
- Kawalan pergerakan akan
dikawal dengan wisel guru.

Guru
Murid

Regangan :
Guru akan
mengetuai
regangan
yang dimulai
dari :
kepala
tangan
badan
pinggang
peha
kaki

CATATAN

Pelajar berada
bebas dalam
kawasan yang
ditanda.
Pelajar
membentuk
ladam kuda
selepas aktiviti

Strategi :
Teori Kecerdasan
PelbagaiKecerdasan
Kinestetik
Alatan :
Kon (4)
wisel (1)

Aktiviti 1
Kuda melompat
jauh

Nilai :
Keyakinan
Kerjasama
Keseronokan

1. guru membahagikan pelajar


kepada lima kumpulan.

2. guru mengarahkan pelajar


untuk melompat dengan
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengn dua
kaki pada jarak 2 marker.

Gerak Kerja Kelas


(18 minit)

3. Guru mengarahkah pelajar


untuk untuk berpatah balik
dengan melompat
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengan
sebelah kaki pada jarak 2
marker.

Strategi :
Konstruktivisme
Kecerdasan
pelbagaikecerdasan
kinestetik

Pelajar
dibahagikan
kepada 5 barisan
Pelajar berbaris
dalam barisan
masing-masing.
.
Pelajar dalam
keadaan berdiri

Alatan/ABM :
wisel(1)
gelung rotan (15)
Marker

Aktiviti 2
Melompat zig zag
didalam gelung.

1. Guru membahagikan
pelajar kepada lima
kumpulan.
2. Tiga gelung rotan bagi
setiap kumpulan.
3. Gelung rotan disusun pada
bentuk zig zag.
4. Pelajar dikehendaki untuk
melompat dengan sebelah
kaki dan mendarat dengan
dua kaki.
5. Wisel ditiup bagi
memulakan aktiviti pelajar.
6. Setelah selesai, guru
meminta pelajar untuk
berpatah balik dengan
melompat menggunakan
sebelah kaki dan mendarat
dengan sebelah kaki.

Alatan/ABM :
Gelung rotan (15)
Wisel (1)

Pelajar
dibahagikan
kepada 5 barisan
Pelajar berbaris
dalam barisan
masing-masing.
.
Pelajar dalam
keadaan berdiri

Kemuncak
Permainan Kecil
(5 minit)

Lumba kuda
1. Guru meminta pelajar
supaya kekal di dalam
kedudukan yang ditetapkan.
2. Guru mengarahkan pelajar
untuk melakukan satu
perlumbaan dimana.
a. Pelajar akan melompat
dengan sebelah kaki
dan mendarat dengan
dua belah kaki.
b. Pelajar berpatah balik
dengan cara melompat
yang sama.

Nilai :
Keyakinan
Kerjasama
Keseronokan
Strategi :
Konstruktivisme
Kecerdasan
pelbagaikecerdasan
kinestetik
Alatan/ABM :
Gelung rotan (15)
wisel(1)

Penutup
(5 minit )

Aktiviti Gerak
Kendur

1. Pelajar akan melakukan


regangan mengikut guru di
hadapan.

Gerak kendur
flora fauna

2. Guru menyuruh pelajar berjalanjalan secara perlahan.


3. Guru akan merumuskan
pembelajaran pada hari ini kepada
pelajar

Alatan/ABM :

.
Pelajar membentuk
ladam kuda

wisel

Nilai :
berdisiplin
mendengar arahan
Keseronokan

Refleksi
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kekuatan
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Kelemahan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Cadangan Penambaikan :__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Catatan Guru/Pensyarah Pembimbing
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Tandatangan Guru Pelatih ,

Tandatangan Guru Pembimbing,

---------------------------------------------------------(

------------------------------------------(

Tandatangan Pensyarah Pembimbing ,

Tandatangan Guru Besar

---------------------------------------------------------(

------------------------------------------(