Dashboard Prestasi PPD

Oleh :
UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT JPN SELANGOR

bermula dengan Sabah dan Sarawak.Overview • Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin PPD di semua negeri menjelang 2014. • Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015. dimulai dengan sekolah yang mencapai prestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar. termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum. . • Meningkatkan autonomi pengurusan berasaskan sekolah.

dengan pelaksanaan di semua daerah menjelang Januari 2014. Sumber itu kemudiannya akan diagihkan kepada sekolah yang amat memerlukannya. setiap Pejabat Pelajaran Daerah akan diupayakan untuk menyesuaikan sokongan yang diberikan kepada sekolah. Program ini mula dilaksanakan di Kedah dan di Sabah mulai Januari 2013. 6 dan 7). . Sumber itu termasuk penempatan pembimbing guru dan pengetua/guru besar secara sepenuh masa untuk membantu pengetua/guru besar dan guru di sekolah berprestasi rendah (Band 5.0. Lanjutan kejayaan Program Peningkatan Sekolah GTP1. Kementerian akan memastikan semua sekolah dan daerah mempunyai KPI yang selari dengan keutamaan strategik Kementerian melalui pelaksanaan satu set KPI yang seragam.Overview • Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin PPD di semua negeri menjelang 2014. pada aspek kehadiran murid sehinggalah penempatan pengetua/guru besar dan guru. Pada masa yang sama.

Laman sesawang http://apps2.gov.my/dashboardpppm .moe.

Ranking PPD mengikut prestasi. Masalah akan dikenalpasti lebih awal untuk memastikan prestasi sekolah dapat ditingkatkan.Kegunaan Instrumen intervensi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah sekolah secara tailor made solution dan bukan one size fits all solution. .

• PPD dapat melihat perkembangan sekolah di bawah jagaan PPD masingmasing secara realtime. • Peringkat pengurusan dapat “drilldown” ke bawah Ciri-ciri . • Menyediakan maklumat terkini prestasi sekolah untuk tindakan.

Keistimewaan Tiada pengisian di peringkat sekolah • Tidak akan menambah beban kerja guru Melaporkan statistik dari pelbagai aplikasi • SAPS • Portal NKRA • EMIS • APDM • SSDM • E-Naziran .

Dashboard PPD Paparan utama .pengguna JPN .

pengguna JPN • Pengguna juga dapat mengeksp ort data ke excel untuk tujuan analisa .Dashboard PPD Hasil Cetakan .

APDM LEMBAGA PEPERIKSAAN SAPS PORTAL NKRA LEMBAGA PEPERIKSAAN .

SSDM EMIS E-NAZIRAN E-NAZIRAN .

PPD PPD SARANA PORTAL NKRA .

PMO ICT PEMBANGUNAN .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful