Anda di halaman 1dari 31

Bab 4: Asas Kebarangkalian

Noorliza Karia Pusat Pengajian Pengurusan

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Matlamat

Diakhir bab ini pelajar berupaya:


Mendefinisi kebarangkalian. Mengira kebarangkalian dengan petua-petua hasiltambah dan darab. Menggunakan gambarajah pokok untuk menyusunatur dan mengira kebarangkalian.

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Definisi
Peluang sesuatu berlaku Aktiviti/proses menghasilkan sesuatu peristiwa
Kebarangkalian: Ujikaji Ruang sampel Peristiwa

Hasilan ujikaji/ruang sampel


Himpunan satu atau lebih kesudahan yang mungkin terhasil selepas ujikaji
Noorliza Karia c2004 Bab 4 3

Contoh
Ruang Sampel

ujikaji

Peristiwa

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Ruang Sampel

ujikaji
Duit Syiling RM1 Peristiwa

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Ruang Sampel

ujikaji

Peristiwa

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Jenis-Jenis Ruang Sampel

1. Himpunan

S = {kepala, ekor}

2. Gambarajah Venn

3. Jadual kontigensi
4. Gambarajah pokok

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Himpunan Melambung 2 keping duit syiling RM1


Ujikaji
Melambung duit

Ruang Sampel
KK, KE, EK, EE

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Gambarajah Venn:
Melambung 2 keping duit syiling RM1
KE KK

EK

EE

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Jadual Kontigensi
Ujikaji: Melambung 2 keping duit syiling
Syiling 2 Syiling 1 Kepala Kepala Ekor KK EK
Ekor Jumlah

KE EE

KK, KE EK, EE S

Jumlah KK, EK KE, EE


S = {KK, KE, EK, EE}
Noorliza Karia c2004 Bab 4

Ruang Sampel
10

Gambarjah Pokok: Melambung 2 keping duit syiling RM1


Syiling 1
kepala

Syiling 2
kepala

Ruang sampel
(kepala, kepala)

ekor
kepala

(kepala, ekor)
(ekor, kepala) (ekor, ekor)

ekor ekor

Noorliza Karia c2004

Bab 4

11

Mengira Kebarangkalian
Kebarangkalian = peristiwa
Bilangan peristiwa yang berlaku Selepas ujikaji Jumlah ruang sampel

P(peristiwa) = x
Noorliza Karia c2004 Bab 4

t
12

Melambung 1 keping duit syiling RM1


Syiling 1
X= Jumlah peristiwa yang berlaku selepas ujikaji

kepala
ujikaji

1/2

T= Jumlah ruang sampel = 2

ekor

1/2

x P(peristiwa) = t
P(mendapat kepala) =
P(mendapat ekor) = 1/2 1/2
13

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Kaedah Rumus: Petua asas


Petua hasil tambah Kebarangkalian tercantum Kebarangkalian bersyarat Petua hasil darab

Noorliza Karia c2004

Bab 4

14

Petua Hasil Tambah: Saling Eksklusif


P(A atau B) = P(A) + P(B) P(A B) = P(A) + P(B)

Noorliza Karia c2004

Bab 4

15

Petua Hasil Tambah: Saling Eksklusif

Peristiwa mestilah saling eksklusif iaitu apabila satu peristiwa A terjadi, maka peristiwa B tidak akan berlaku pada masa yang sama. Jika 2 peristiwa A dan B adalah saling eksklusif, maka kebarangkalian bagi A atau B terjadi adalah bersamaan dengan jumlah bagi setiap kebarangkalian mereka.

P(A atau B) = P(A) + P(B)

P(A B)

= P(A) + P(B)
Bab 4 16

Noorliza Karia c2004

Senario: Peristiwa saling eksklusif

Peristiwa adalah saling eksklusif jika hanya satu peristiwa sahaja yang berlaku pada satu masa. Contoh: lambung duit, samada kepala atau ekor, tidak boleh kedua-duanya. Atau: Kelas statistik
E Pass Fail Gugur

Noorliza Karia c2004

Bab 4

17

Senario: Peristiwa tak saling eksklusif


P(A atau B) = P(A) + P(B) P(A dan B) P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B)
Kebarangkalian tercantum Berlaku serentak

A dan B

P(A dan B)

Noorliza Karia c2004

Bab 4

18

Senario: Peristiwa tak saling eksklusif

Jika A dan B adalah dua peristiwa yang tidak saling eksklusif, jadi P(A atau B) adalah yang berikut: P(A atau B) = P(A) + P(B) P(A dan B) P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B)

A dan B

Berlaku serentak= kebarangkalian tercantum


19

Noorliza Karia c2004

Bab 4

Jadual Kontigensi: Peristiwa Saling Tak Eksklusif


P(A dan D) = 2/10
P(B dan C) = P(A) = P(C) =
6/10 5/10 1/10

Peristiwa Peristiwa C D Jumlah 2 6 A 4 1 4 B 3 Jumlah

10

Noorliza Karia c2004

Bab 4

20

Petua Hasil Tambah: Peristiwa Saling Tak Eksklusif


P(A atau D) = P(A) + P(D) P(A dan D)
= 6/10 + 5/10 _ 2/10

9/10

Dapatkan P(B atau C)

Peristiwa Peristiwa C D Jumlah 2 6 A 4 1 4 B 3 Jumlah


5 5 10
21 Bab 4

Noorliza Karia c2004

Kebarangkalian Bersyarat
P(A l B)

Noorliza Karia c2004

Bab 4

22

kebarangkalian Bersyarat

Pengetahuan/maklumat tambahan yang memberi kesan kepada kesudahan ujikaji Kebarangkalian bersyarat bermaksud kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa berlaku, iaitu diberi bahawa peristiwa lain sudah berlaku. P(A l B) - kebarangkalian peristiwa A berlaku diberi bahawa peristiwa B sudah berlaku
Bab 4 23

Noorliza Karia c2004

Rumus Am
P(A | B) = P (A dan B) P(B)

Noorliza Karia c2004

Bab 4

24

Kebarangkalian Bersyarat
P(A|C) = P(A dan C) P(C)
Peristiwa Peristiwa C D Jumlah 2 6 A 4 1 4 B 3 Jumlah

10

Noorliza Karia c2004

Bab 4

25

Kuiz
Dengan menggunakan petua kebarangkalian bersyarat, kira kebarangkalian Event

P(A|D) = P(C|B) =

Event A

C 4 1

D 2 3

Total 6 4

B
Total

10

Noorliza Karia c2004

Bab 4

26

Petua Hasil darab

Noorliza Karia c2004

Bab 4

27

Petua hasil darab


1. P(A dan B) = P(A)*P(B)

2. P(A | B) = P(A dan B) P(B)


P(A dan B) = P(B)*P(A|B)

Noorliza Karia c2004

Bab 4

28

Petua hasil darab


Petua ini memerlukan dua peristiwa A dan B adalah tak bersandar. Dua peristiwa A dan B adalah tak bersandar jika kejadian satu peristiwa tidak memberi kesan kepada kebarangkalian terjadinya satu peristiwa lain. P(A dan B) = P(A)*P(B) P(A dan B) = P(A)*P(B|A) = P(B)*P(A|B)

Noorliza Karia c2004

Bab 4

29

Petua hasil darab


Dengan menggunakan petua hasil darab, kira kebarangkalian

P(C dan B) =

P(B) * P(C l B)

Peristiwa Peristiwa C D Jumlah 2 6 A 4 1 4 B 3 Jumlah

10

Noorliza Karia c2004

Bab 4

30

Kuiz
Dengan menggunakan petua hasil darab, kira kebarangkalian

P(C dan B) =

P(B dan D) =
P(A dan B) =

Event A

Event C D 4 2 1 3

Total 6 4

B
Total

10

Noorliza Karia c2004

Bab 4

31