Anda di halaman 1dari 4

ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN PERPULUHAN

Daripada hasil bacaan yang saya perolehi terdapat beberapa isu utama dalam pengajaran bagi topik perpuluhan. Menurut Carpenter et al.1981 Hart 1981 Hierbert dan Weame 1986 nombor perpuluhan adalah antara tajuk yang didapati sukar oleh kebanyakkan pelajar. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran adalah kekurangan pengetahuan tentang konsep nombor perpuluhan. Oleh itu, pelajar lebih suka untuk menghafal petua dan langkah-langkah yang berkaitan dengan nombor perpuluhan. Contohnya pertukaran pecahan persepuluh kepada perpuluhan. 1 = 0.1 10 2 = 0.2 10 3 = 0.3 10

Tambahan pula, menurut hasil kajian yang dibuat oleh Aida Suraya et. Al (1992) mendapati pelajar Tahun Lima menghadapi masalah dalam pendaraban yang melibatkan nombor perpuluhan. Kebanyakkan mereka tidak dapat menentukan tempat titik perpuluhan selepas pendaraban dijalankan. Pendaraban nombor perpuluhan juga tidak dapat membantu murid disekolah untuk mengganggar jawapan dengan lebih tepat. Contohnya :

3.6 1.0 360

Oleh itu , murid akan memberi jawapan seperti ini tanpa menentukan titik perpuluhan yang betul.

Dengan adanya masalah seperti ini guru mestilah memahami konsep perpuluhan yang berkaitan dengan nilai tempat sistem pernomboran. Selain itu, guru juga perlu memahami bentuk perpuluhan berdasarkan pecahan di mana penyebutnya adalah gandaan 10, 100 dan juga 1000.

Perkaitan pecahan dengan nombor perpuluhan amat ketara sekali. Nombor perpuluhan boleh diwakilkan dengan nombor pecahan yang penyebutnya 10, 100 dan 1000. Terdapat beberapa kesukaran dan kesilapan yang sering dilakukan oleh murid yang akhirnya membawa masalah kepada kemahiran dalam tajuk perpuluhan. Antara kesilapannya ialah menyatakan nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Contohnya murid diberi nombor 26.098 dan nyatakan nilai tempat bagi digit 9 dalam nombor tersebut. Bagi murid yang mempunyai masalah menguasai kemahiran perpuluhan tentunya murid akan menjawap puluh walaupun jawapan yang betul adalah persepuluh.

2 6 . 0 9 8 =PERSEPULUH

Bagi mengatasi masalah ini dengan cara menunjukkan jadual nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Murid akan dibimbing melihat pebezaan antara nilau tempat bagi nombor bulat dan nombor perpuluhan.
Kedudukan nilai Nombor bulat sebelum titik perpuluhan Titik perpuluhan (.) Nombor perpuluhan selepas titik perpuluhan

2 Nilai tempat Nilai digit 20 puluh

6 sa

. .

0 persepuluh

9 Per seratus

8 perseribu

0.0

0.09

0.008

Apabila murid telah mahir dan menguasai nilai tempat bagi setiap nombor murid akan menyelesaikan soalan melibatkan nombor perpuluhan dengan mudah. Setelah murid dapat memahami konsep dan kemahiran ini jadual diatas diabaikan dan dijadikan sebagi rujukan sahaja.

ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN PERATUSAN

Murid di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dikenalpasti mempunyai kelemahan yang nyata dalam kemahiran asas bagi matematik (Sabri, 2006; Subahan, 1998). Selain itu, ada murid yang salah faham konsep, mudah lupa, tidak tahu strategi penyelesaian masalah dan cuai.mereka juga cenderung untuk mempelajari algortma secara hafalan. Ramai yang beranggapan bahawa matematik sukar dan hanya mampu dipelajari oleh murid yang pintar sahaja (Zakaria, 1998). Masalah berayat matematik dalam topik peratus menyukarkan murid untuk menterjemah ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Contohnya :

30 % daripada jumlah murid di dalam sebuah kelas berbasikal ke sekolah. Berapakah jumlah murid di dalam kelas itu jika 15 orang sahaja yang berbasikal ke sekolah?

Selain itu, masalah guru dalam pengajaran matematik dalam topik peratus juga merupakan salah satu isu. Seperti yang kita ketahui ramai yang mengatakan bahawa kebanyakkan murid tidak minat dengan matapelajaran Matematik kerana mereka menganggap ianya satu matapelajaran yang susah. Sikap dan minat murid boleh diubah sekiranya guru menggunakan kaedah dan teknik yang lebih menarik semasa pengajaran dan pembelajaran. contohnya dalam topik peratusan guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif untuk menerangkan konsep peratusan Tambahan pula, penggunaan ICT yang kurang juga merupakan salah satu isu utama dalam pengajaran Matematik. Pada masa kini penggunaan ICT boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Murid akan lebih seronok sekiranya pengajaran tersebut disampaikan melalui ICT. Topik peratusan boleh di sampaikan melalui kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).

Selain itu, dalam mempelajari tajuk peratus, terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid dan akhirnya membawa kepada masalah. Antara masalah tersebut ialah semasa memahami soalan penyelesaian masalah. Bagi penyelesaian yang tidak melibatkan penyelesaian masalah murid dapat menjawab menggunakan kefahaman yang ada. Walaubagaimanapun terdapat kesilapan yang dilakukan hanya kecuaian dalam melakukan pengiraan.

Contoh soalan : Dalam pertandingan bola sepak, 75% pemain telah gagal menggunakan taktik yang betul, hanya 15 orang pemain yangmenggunakan taktik yang betul. Berapa ramaikah pemain yang telah bermain dalam pertandingan tersebut?

Dalam masalah ini, murid tidak dapat memberikan jawapan yang betul kesilapan yang dilakukan oleh murid ialah hanya mendarab 75% dengan 15 orang murid. Sedangkan soalan meminta jumlah pemain yang terlibat. Oleh itu, murid perlu dibimbing untuk memahami konsep pelengkap dalam peratus. Selain itu, murid perlu ditekankan tentang konsep pelengkap dalam pecahan dan perats. Bezanya peratus mewakili penyebut 100, manakala pecahan mewakili apa sahaja penyebut bergantung dengn soalan yang diberikan. Oleh yang demikian, guru mestilah bijak mengatasi segala isu yang melibatkan pengajaran Matematik. Konsep dalam Matematik perlulah dititik beratkan supaya murid dapat memahami konsep dengan baik segaligus menanamkan minat ingin tahu lebih mendalam dengan matapelajaran Matematik. Kesedaran perlu ada untuk memastikan murid-murid ini menguasai konsep asas matematik dengan baik agar mereka menjadi generasi yang dapat merealisasikan wawasan negara di masa akan datang.