Anda di halaman 1dari 8

................................................................ ................ KUMPULAN 3: ................................................................ .................

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH

........................................................... ...............
LAU YOK SING (SMK Kai Chung 0138372206) KARTINI BT JUSOH (SMK Marudi) 0139924660) RUDY AUGUSTINE KASSIE (SMK Pakan 0138948700) JACQUELINE HO MAY CHOO (SMK Suai 0128905778) TAYNE ANAK WILLIAM TANDANG (SMK Sungai Paoh 0198948622) FORINNA LANITY ROSINI (SMK Riam 0128754737)

................................................................................................................................................. PERSEDIAAN MENGAJAR YANG MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH ................................................................................................................................................. Murid Tema : : Tingkatan 1 Kepelbagaian Sumber di Bumi Udara di sekeliling kita 2 Waktu (80 minit) Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran

Bidang Pembelajaran : Masa :

Objektif Pembelajaran: Hasil Pembelajaran a. :

menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran


Cadangan aktiviti Situasi 1 Guru menunjukkan gambar rajah di bawah, sambil mengimbas kembali eksperimen menunjukkan bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran. Cadangan komunikasi a. Lilin yang manakah akan menyala lebih lama? Mengapa? b. Apakah gas yang digunakan dalam pembakaran lilin? c. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah peratusan oksigen dalam udara yang digunakan untuk pembakaran? Situasi 2

Fasa Persediaan Mengenal pasti masalah Menjelaskan masalah

A B 1.Dua pelita yang sama yang sedang menyala disediakan. [soalan (a) dikemukakan]

a. Apakah yang anda perhatikan pada kedua-dua pelita tersebut?

A B 2. Satu pelita dibiarkan menyala manakala cerobong pelita kedua ditutup dengan satu potongan kad manila yang tebal [soalan (b) dikemukakan]. 3. Murid ditanya mengapa keadaan ini berlaku.

b. Apakah yang akan berlaku apabila cerobong pelita B bila ditutup? c. Mengapakah pelita A masih menyala? d. Mengapakah pelita B padam? e. Pada pendapat anda, bagaimana cara memanjangkan lagi tempoh pembakaran pelita B?

Imaginasi Mencari alternatif penyelesaian Mencari penyelesaian

Perbincangan antara murid dan guru untuk menjana idea bagi mengenalpasti kesan saiz bekas terhadap tempoh masa pembakaran lilin di dalamnya.

a. Apakah yang akan berlaku pada tempoh masa pembakaran lilin jika lilin ditelangkup dengan bekas yang berlainan saiz?

Perkembangan Melakukan Operasi Menilai Penyelesaian masalah

1. Murid dibahagikan dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan 3 lilin yang sama saiz, 3 bekas yang berlainan saiz dan satu jam randik. 3. Murid-murid menjalankan eksperimen dengan memilih cara yang sesuai untuk mengkaji kesan saiz bekas ke atas tempoh masa pembakaran lilin.

a. Dalam bekas manakah lilin terbakar dengan (i) masa paling singkat? (ii) masa paling lama?

b. Tentukan kaedah yang sesuai untuk menentukan cara yang sesuai untuk mengkaji kesan saiz bekas ke atas tempoh masa pembakaran lilin.

Tindakan Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat

1.Setiap kumpulan mencatatkan keputusan yang diperolehi daripada hasil kajian berkaitan kesan saiz bekas terhadap tempoh masa pembakaran lilin (isi dalam lampiran). 2.Perbincangan antara murid dan guru untuk menyusun saiz bekas mengikut tempoh masa pembakaran lilin dari tempoh masa yang paling singkat kepada tempoh masa yang paling lama.

a. Catatkan keputusan yang diperolehi daripada hasil kajian berkaitan kesan saiz bekas terhadap tempoh masa pembakaran lilin dalam lampiran yang diedarkan. b. Susunkan saiz bekas mengikut tempoh masa pembakaran lilin dari tempoh masa yang paling singkat kepada tempoh masa yang paling lama.

c. Lukis carta bar tempoh 3. Guru membimbing murid masa pembakaran melukis carta bar bagi tempoh melawan saiz bekas pada masa pembakaran melawan lampiran yang disediakan. saiz bekas (lukis pada lampiran) 4. Pelita yang sedang bernyala ditunjukkan kepada murid semula.

Apakah faktorfaktor lain (selain oksigen) yang menyokong pembakaran?

Murid berbincang dengan guru menyatakan dua faktor lain yang diperlukan untuk pembakaran.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyusun saiz bekas mengikut tempoh masa pembakaran lilin dari tempoh masa yang paling singkat kepada tempoh masa yang paling lama. 1. Saling berkerjasama untuk menjalankan aktiviti kumpulan. 2. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan (oksigen) 3. Menghargai sumbangan sains dan teknologi (pelita)

Nilai dan Sikap

LEMBARAN KERJA Nama: _______________________________ Kelas: _________ _________________ Tarikh:

1. Tujuan: Mengkaji kesan saiz bekas kaca ke atas tempoh masa nyalaan lilin 2. Hipotesis: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3. Pemboleh ubah: a. Pemboleh ubah dimanipulasikan: ____________________________________________________

b. Pemboleh ubah bergerak balas: ______________________________________________________ c. Pemboleh ubah dimalarkan: _________________________________________________________ 4. Bina jadual untuk rekod tempoh masa pembakaran lilin pada ruangan berikut:

5. Perbincangan a.. Lilin yang manakah menyala dengan masa yang paling lama? __________________________________________________________________________________ b. Mengapakah lilin yang dinyatakan dalam soalan 1 menyala dengan paling lama? __________________________________________________________________________________ X Y Z

c. Susunkan saiz bekas mengikut tempoh masa pembakaran lilin dari tempoh masa yang paling singkat kepada tempoh masa yang paling lama. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

d. Lukis carta bar tempoh masa pembakaran melawan saiz bekas. tempoh masa pembakaran lilin (s)

X Saiz bekas