Anda di halaman 1dari 12

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinnya,saya berjaya menyiapkan kerja kursus Bahasa Melayu Komunikatif (WAJ 3115) ini. Seterusnya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan buat En. Rosnan bin Mahmod Zahidin yang banyak memberikan tunjuk ajar dan membimbing kami dalam menyiapkan kerja kursus ini dan juga dalam mendalami Bahasa Melayu. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan- rakan yang sudi berkongsi maklumat dan juga yang memberikan sokongan untuk saya siapkan kerja kursus ini. Akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat semua pihak yang telah menghulurkan bantuan kepada saya dalam menyiapkan kerja kursus ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.

ABSTRAK & PENGENALAN

BIOGRAFI PENGARANG

SUMBER KAJIAN

SINOPSIS

ANALISIS CERPEN

KEPENTINGAN SISTEM SAPAAN, GAYA BAHASA DAN KESANTUNAN BAHASA

KONSEP KESANTUNAN BAHASA

FENOMENA KESANTUNAN BAHASA

REFLEKSI

RUJUKAN

LAMPIRAN