Anda di halaman 1dari 2

Nama: ______________________________________ Kelas: ____________ Suaikan perkataan dengan gambar yang betul.

gam beg jam dam bas zip pen cat

Tulis perkataan berdasarkan gambar.

jam cat

gam bas

pen dam

Contoh: