Anda di halaman 1dari 8

Menjadikan Al Quran sebagai Hidayah

Materi MDK Agustus 2012

Kewajiban Muslim pada Al Quran Belajar dan mengajarkan serta membacanya (QS 2:121, 35:29) Memahami & mentadaburi isinya (QS 47:24, 4:82, 38:29) Melaksanakan (QS 17:106) Menghafal & memeliharanya (hadits)

Hidayah Al Quran pada Manusia


pertama, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Ilahi. Ajaran Alquran membimbing manusia agar keluar dari kegelapan yang berupa kekafiran, kesesatan dan kebodohan menuju cahaya Ilahi yang berupa keimanan, keislaman dan ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman: Alif, laam raa. (Ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.(Q.S. Ibrahim [14]: 1). Kedua, membimbing kehidupan manusia menuju jalan yang lurus, baik dan adil. Ini dicapai dengan mengikuti ajaran Islam yang shahih dan jalan tauhid yang ditunjukkan Alquran. Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orangorang mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S. Al-Israa [17]: 9).

Hidayah Al Quran pada Manusia


Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan peringatan kepada orang-orang ingkar (kafir). Alquran menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman melalui amal soleh yang mereka lakukan, akan mendapat pahala berlipat kali ganda dan akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan syurga di akhirat. Sebaliknya, orang-orang ingkar akan mendapat balasan buruk diakhirat. Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahw bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orangorang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka adzab yang pedih.(Q.S. AlIsraa [17]: 9-10).

Hidayah Al Quran pada Manusia


Keempat, Alquran menyembuhkan hati manusia dan menebarkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia menyembuhkan segala penyakit hati, termasuk akhlak tercela. Penyakit hati bersumber dari pemahaman akidah yang salah tentang Allah, malaikat, rasul-rasul, hari akhirat, qadha dan qadar. Kesalahan keyakinan ini membuatkan hati entiasa dalam kegelisahan. Allah SWT berfirman: Dan kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menmbah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al-Israa [17]: 82). Hati akan semakin hidup dengan adanya iman dan Al Quran. Sebagaimana badan semakin hidup dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan dan menguatkannya. Suburnya hati itulah semisal dengan tumbuhnya badan.

Hidayah Al Quran pada Manusia


Kelima, berisi nasihat dan ibrah (pelajaran). Alquran banyak berisi kisah-kisah penuh hikmah tentang orang-orang terdahulu. Kisahkisah itu tentu bukan hanya sekadar pemanis dan hiasan Alquran, tetapi adalah pelajaran (ibrah) yang harus diambil oleh umat Islam. Firman Allah SWT: Sesungguhnya pada kisahkisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S. Yusuf [12]: 111).

Agar Al Quran menjadi Hidayah


1. Jernihkan hati dan libatkan indera kita dalam berinteraksi dengan Al Quran, AQ kitab suci, maknanya hanya dapat dipahami oleh hati yang bersih 2. Kendalikan hawa nafsu, pikiran & perasaan yang diliputi hawa nafsu tidak akan dapat menerima kebenaran 3. Yakin pada hidayah Al Quran, QS 81:19-28 4. Format ulang diri kita sebagai muslim agar selaras dengan tuntunan Al-Quran, dan memperbarui perangkat penerimaan akal dan kalbu kita seperti para sahabat saat menerima inspirasi dan aspirasi Al-Quran

Agar Al Quran menjadi Hidayah


5. Siap dan rela untuk diatur oleh ketetapan Al-Quran dalam seluruh sendi kehidupan. Di antara fungsi AlQuran sebagai hudan, petunjuk kebahagiaan untuk manusia.
QS 6:114 Inilah rahasia mengapa surah Al-Anam yang berisikan ayat-ayat perintah dan larangan dengan metode talqin (pendiktean) dan ayat pentingnya berhukum dengan hukum Allah, diturunkan seluruhnya sekaligus dalam satu malam. Dan dari sinilah, kita dapat memahami betapa pentingnya kandungan surah ini bagi umat manusia yang dibimbing oleh Rasul, sehingga saat surah itu turun dibawa oleh Jibril alayhi assalam, turut diiringi dan disaksikan oleh 70.000 malaikat yang bergemuruh membaca tasbih dan tahmid kepada Allah taala. (HR. Thabrani dari Abdullah ibn Umar)