Anda di halaman 1dari 19

.

SISTEM PENGOPERASIAN (OS) JENIS-JENIS SISTEM PENGOPERASIAN


DISEDIAKAN OLEH : UMI REFAH BT JAMAIN KPLI, TM AMBILAN JUN 2001 MPTI, JOHOR BAHRU

Eh..OS tu Mr.OS ke???

EhBukanOS tu Operating System la..

APA ITU SISTEM PENGOPERASIAN?


DEFINISI Satu set perisian/aturcara yang mengawal pelaksanaan program/aplikasi dan berperanan sebagai antaramuka pengguna. Sebagai pengurus sumber dan aturcara Terbahagi kepada 4 subsistem: Pengurus pemproses Pengurus memori Pengurus fail Pengurus peralatan Mengurus pemproses Mengurus memori utama Mengurus storan sekunder dan fail-fail di dalamnya Mengurus peralatan I/O

SEJARAH SISTEM PENGOPERASIAN

. 1. 1940-AN
Teknologi tiub vakum

Belum ada sistem pengoperasian


Untuk tujuan pemprograman suis digunakan untuk satu-satu bit sebagai arahan Bahasa mesin diperkenalkan dan arahan dimasukkan menggunakan kad tebuk 2. 1950-AN memasukkan

Sistem pepprosesan berkelompok satu aliran (single stream batch processing system)
Masalah dihadapi - penggunaan CPU tidak efisyen

3. 1960-AN Konsep multipemprograman Sistem perkongsian masa Sistem masa nyata


4. 1970-AN Teknologi rangkaian mula diperkenalkan 5. 1980-AN Sistem pengoperasian dipermudahkan penggunaannya 6. 1990-AN Konsep client-sever mula diterokai Sistem multitasking membolehkan banyak program dilaksanakan serentak Konsep sistem terbuka membolehkan komputer dan sistem pengoperasian yang berlainan berkomunikasi

JENIS-JENIS SISTEM PENGOPERASIAN


1. PROGRAM TUNGGAL -Membenarkan hanya satu pengguna untuk melaksanakan satu program pada satu masa. - Merupakan sistem pengoperasian pertama yang dibangunkan - Pengguna hanya boleh mencapai satu program aplikasi seperti pemproses perkataan ke memori utama. 2. BERBILANG KERJA (MULTI TASKING) - Membenarkan lebih satu program dilaksanakan pada satu masa

cth:Menaip surat sambil mendengar lagu

JENIS-JENIS SISTEM PENGOPERASIAN


3. BERBILANG PEMPROSESAN -Menyelaraskan operasi pada komputer yang mempunyai lebih dari satu CPU. -Setiap CPU dapat melaksanakan lebih dari satu arahan secara serentak 4. STORAN MAYA -Konsep pengurusan storan yang digunakan untuk membolehkan komputer melaksanakan program yang lebih besar saiznya daripada saiz memori -Program disimpan di dalam storan sekunder dan dipecahkan kepada segmen-segmen.

Sambungan...
Segmen dibawa masuk ke memori secara bertukar ganti
Membolehkan program yang besar dilaksanakan tanpa memasukkan keseluruhan program dimasukkan ke dalam memori pada satu masa.

CONTOH SISTEM PENGOPERASIAN

1. DOS (Disk Operating System)


- Merupakan satu sistem pengendalian cakera
- Bertindak sebagai orang tengah iaitu beroperasi mengawal perkakasan dan menjalankan perisian aplikasi - 2 versi yang biasa digunakan: MS Dos PC Dos

SEJARAH MS-DOS
TAHUN OGOS, 1981 OGOS 1982 MAC 1983 APRIL 1986 APRIL 1987 JULAI 1988 NOV 1988 JUN 1991 OGOS 1993 NOV 1993 MAC 1994 APRIL 1994 VERSI MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS 1.0 1.25 2.0 3.0 3.2 3.2 4.0 4.01 5.0 6.0 6.2 6.21 6.22

CIRI-CIRI MS-DOS
1. Command Line Interface Antaramuka pengguna yang memerlukan pengguna mengingat arahan dan menaipnya pada papan kekunci 2. Tiada GUI (Graphical User Interface) 3. Tidak ramah pengguna

ANTARAMUKA MS-DOS

CONTOH ARAHAN DALAM MS-DOS


BIL 1 diformat 2 ARAHAN Unformat FUNGSI Bertujuan untuk mengembalikan data yang telah

Struktur path

diingini pencari cth 3 4 5 cakera C 6 7 C di 8 nombor 9 dan 10 pemacu 11. Var Cd \ Dir A: RECOVER MD c:\MENU

Untuk dapatkan pemakin yang optikal dari Satu struktur direktori maka harus membuat Path pencari ,bila menepatkan diriktori dos , bathch, util pada path
Path c:\dos:c:\batch:c\util Arahan var akan memaparkan versi MS Dos Arahan untuk menukar direktori Arahan untuk melihat fail pemacu A dari pemacu Mengambil maklumat daripada cakera yang rosak Untuk membuat direktori MENU pada pemacu cakera direktori utama (root directory). berfungsi untuk memaparkan maklumat label dan siri Menunjukkan lokasi cakera yang akan diketahui label nombor sirinya. untuk mengetahui label dan nombor siri cakera pada a. Keluar daripada MS-DOS

. Vol
. Vol[d:] . vol a: -[d:]

Exit

RALAT DALAM MS-DOS


1. Abort, Retry, Fail ? 2. Bad command or file name -Disket di dalam pemacu tidak boleh dibaca - DOS tidak memahami arahan yang ditaip oleh pengguna 3. Invalid directory 4. Divide overflow 5. Drive not ready error 6. File cannot be copied onto itself 7.File not found 8. Insufficient disk space 9. Invalid directory 10. Invalid drive specification 11. Invalid file name or file not found - Direktori tidak sah atau tidak wujud dalam sistem komputer - Disket di dalam pemacu tidak boleh dibaca - Proses menyalin tidak dapat disempurnakan -Fail yang dicari tiada dalam direktori -Cakera telah penuh -Direktori tidak sah atau tidak wujud - Pemacu tiada di dalam sistem komputer - Fail tiada di dalam direktori semasa

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN DOS


KEBAIKAN
1. Hanya perlu menulis arahan pada papan kekunci 2. Arahan adalah mudah dan ringkas 3. Arahan mudah diingat 1.

KEBURUKAN
Perintah yang banyak untuk diingat Kurang ramah pengguna Ketinggalan zaman Pengguna harus mengikut sintaks dengan betul cth :C:\>esit Bad command or file name

2. 3. 4.

SEJARAH WINDOWS 3.X


1990 WINDOWS 3.0 1992 WINDOWS 3.1 1994 WINDOWS 3.11

2. WINDOWS 3.X
Menggunakan antaramuka pengguna grafik yang bergabung dengan DOS Untuk memulakan window ini, pengguna terlebih dahulu perlu membuka DOS Pengguna hanya perlu klik pada ikon yang sedia ada

Sambungan
Membenarkan pengguna menggunakannya untuk pelbagai tugas (multitasking)

ANTARAMUKA WIN 3.0