Anda di halaman 1dari 1

Nama Kursus: VEA 3026 (Tanaman Makanan) Tugasan (30%) Pelajar yang mengikuti kursus ini dikehendaki membuat

tugasan berikut: 1. Fertigasi adalah salah satu kaedah penanaman moden yang boleh menjana keuntungan pada usahawan. Terangkan kaedah fertigasi yang dijalankan di Malaysia secara terperinci. Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem ini. (Para pelajar boleh memilih jenis tanaman mengikut kesesuaian). (15 %) 2. Bioteknologi adalah satu kaedah yang digunakan secara besar-besaran di dalam bidang pertanian. Senaraikan dengan terperinci, tiga (3) kaedah bioteknologi yang digunakan dalam memajukan industri pertanian di Malaysia. (15 %)