Anda di halaman 1dari 7

TAPAK UNTUK SOALAN SILA TAIPKAN DISINI SEMUA SOALAN ANDA.

Bagi soalan 1 hingga soalan 30, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1.

TAIP SOALAN DAN STIMULUS DISINI A B C D

TAIP SOALAN DAN STIMULUS DISINI A B C D

TAIP SOALAN DAN STIMULUS DISINI A B C D

CONTOH TAPAK UNTUK SOALAN ANEKA PILIHAN

Bagi Soalan 31 hingga Soalan 40 , tiap-tiap soalan mempunyai satu atau lebih daripada satu cadangan jawapan yang betul. Tentukan cadangan jawapan itu betul atau salah.Kemudian pilih satu jawapan yang betul daripada pilihan A,B,C dan D yang berikutnya.

15. Gambarajah 10 menunjukkan satu aksi dalam sukan angkat berat.

Gambarajah 10

Apakah komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang membantu atlet di atas melakukan aksi tersebut. I. II. III. IV. A: B: C: D: Fleksibiliti Kekuatan otot Daya tahan otot Daya tahan kardiovaskular I I II dan II dan IV dan III

III dan IV

N O I.

II. III. IV. A: B: C: D: I I II dan II dan IV dan III

III dan IV

N O I. II. III. IV. A: B: C: D: I I II dan II dan IV dan III

III dan IV

CONTOH TAPAK UNTUK SOALAN STRUKTUR

Untuk Kegunaan Pemeriksa

3.

Rajah 2 menunjukkan satu aksi latihan bebanan.

Rajah 2

a.Namakan satu jenis penguncupan otot selain dari penguncupan otot seperti aksi di rajah 2. ... (1markah) b.Nyatakan satu jenis sendi selain sendi X yang terdapat dibadan kita?

........................................................................................................................................................................

(2markah)

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

TAPAK UNTUK SOALAN ESEI

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

Untuk Kegunaan Pemeriksa

NO

TAPAK SKIMA

SOP.. MENYEDIAKAN SKIMA: COPY BALIK SOALAN STRUKTUR ATAU ESEI DAN PASTE DI SINI MASUKKAN JAWAPAN DIBAWAH SOALAN YANG DIBERI

LIHAT SEPERTI CONTOH YANG SAYA KEPILKAN (CONTOH SKIMA)